Saturday, October 31, 2020

Giá Cá, Ếch 31/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 31/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá thủy sản tăng nhẹ

Hôm nay 31/10/2020, giá cá tra nguyên liệu duy trì ổn định ở mức 23.000 - 23.500 đồng/kg. Trong tuần qua thị trường cá tra sôi động hơn khi giá liên tục tăng. Nhiều doanh nghiệp dự báo, xuất khẩu cá tra tháng 10/2020 tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019, thị trường Trung Quốc tiếp tục cho thấy triển vọng tăng lượng đặt hàng vào cuối năm.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 182.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 30 con 134.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 40 con ở mức 130.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 113.000 - 116.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 31/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 31/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá thủy sản tăng nhẹ

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 31/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra nguyên liệu duy trì ổn định ở mức 23.000 - 23.500 đồng/kg. Trong tuần qua thị trường cá tra sôi động hơn khi giá liên tục tăng. Nhiều doanh nghiệp dự báo, xuất khẩu cá tra tháng 10/2020 tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019, thị trường Trung Quốc tiếp tục cho thấy triển vọng tăng lượng đặt hàng vào cuối năm.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 182.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 30 con 134.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 40 con ở mức 130.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 113.000 - 116.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Friday, October 30, 2020

Giá Cá, Ếch 30/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 30/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 30/10/2020, với mặt hàng thủy sản, thị trường cá tra sôi động hơn khi giá cá nguyên liệu size từ 800 gr -1kg tiếp tục tăng từ 200- 500 đồng/kg lên mức 23.000 - 23.500 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ chững lại. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 180.000 đồng/kg; size 30 con 132.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 128.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 112.000 - 115.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 30/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 30/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 30/10/2020 tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi giá cá nguyên liệu size từ 800 gr -1kg tiếp tục tăng từ 200- 500 đồng/kg lên mức 23.000 - 23.500 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ chững lại. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 180.000 đồng/kg; size 30 con 132.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 128.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 112.000 - 115.000 đồng/kg.

Thursday, October 29, 2020

Giá Tôm Thẻ 29/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 29/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, Tôm Sú Ôxy Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá cá tra tăng

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 29/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, An Giang tăng nhẹ với mức tăng từ 200 - 500 đồng/kg lên mức 22.500 - 23.200 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ chững lại. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 180.000 đồng/kg; size 30 con 132.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 128.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 112.000 – 115.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 29/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 29/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá cá tra tăng

Hôm nay 29/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, An Giang tăng nhẹ với mức tăng từ 200 - 500 đồng/kg lên mức 22.500 - 23.200 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ chững lại. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 180.000 đồng/kg; size 30 con 132.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 128.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 112.000 – 115.000 đồng/kg.

Wednesday, October 28, 2020

Giá Cá, Ếch 28/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 28/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 28/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 22.000 - 23.000 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay tăng nhẹ. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 180.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 30 con 132.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 128.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 112.000 - 115.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 28/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 28/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, Tôm Sú Ôxy Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 28/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 22.000 - 23.000 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay tăng nhẹ. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 180.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 30 con 132.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 128.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 112.000 - 115.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Tuesday, October 27, 2020

Giá Tôm Thẻ 27/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 27/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, Tôm Sú Ôxy Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá cá tra tăng, giá tôm không biến động

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 27/10/2020 tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi giá cá nguyên liệu tại An Giang tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg lên mức 22.000 - 23.000 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg. Trong 20 ngày đầu tháng 10/2020, lượng tôm xuất sang Mỹ tăng 47% so với cùng kỳ.

Giá Cá, Ếch 27/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 27/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá cá tra tăng, giá tôm không biến động

Hôm nay 27/10/2020, với mặt hàng thủy sản, thị trường cá tra sôi động hơn khi giá cá nguyên liệu tại An Giang tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg lên mức 22.000 - 23.000 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg. Trong 20 ngày đầu tháng 10/2020, lượng tôm xuất sang Mỹ tăng 47% so với cùng kỳ.

Monday, October 26, 2020

Giá Cá, Ếch 26/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 26/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá thủy sản tiếp tục đi ngang

Hôm nay 26/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra ổn định ở mức 21.500 - 22.500 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 -127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 26/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 26/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá thủy sản tiếp tục đi ngang

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 26/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra ổn định ở mức 21.500 - 22.500 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 -127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Sunday, October 25, 2020

Giá Tôm Thẻ 25/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 25/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, Tôm Sú Oxy Miền Tây khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Đại - Bến Tre

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 25/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra ổn định ở mức 21.500 - 22.500 đồng/kg. Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 25/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 25/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 25/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra ổn định ở mức 21.500 - 22.500 đồng/kg. Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Saturday, October 24, 2020

Giá Tôm Thẻ 24/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 24/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Thủy sản chững giá

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 24/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra ổn định ở mức 21.500 - 22.500 đồng/kg. Trong 20 ngày đầu tháng 10/2020, xuất khẩu cá tra tăng trưởng khả quan so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 24/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 24/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Thủy sản chững giá

Hôm nay 24/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra ổn định ở mức 21.500 - 22.500 đồng/kg. Trong 20 ngày đầu tháng 10/2020, xuất khẩu cá tra tăng trưởng khả quan so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Friday, October 23, 2020

Giá Cá, Ếch 23/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 23/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 23/10/2020, với mặt hàng thủy sản, thị trường cá tra sôi động hơn khi giá tăng nhẹ so với hôm qua. Tại Cần Thơ, giá cá nguyên liệu tiếp tục tăng 500 đồng/kg lên mức 21.500 - 22.500 đồng/kg. Các doanh nghiệp ước tính sản lượng cá tra tháng 10/2020 giảm hơn 20% so với thags trước do nguồn cung hạn chế.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 23/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 23/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, Tôm Sú Oxy Miền Tây khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Đại - Bến Tre


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 23/10/2020 tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi giá tăng nhẹ so với hôm qua. Tại Cần Thơ, giá cá nguyên liệu tiếp tục tăng 500 đồng/kg lên mức 21.500 - 22.500 đồng/kg. Các doanh nghiệp ước tính sản lượng cá tra tháng 10/2020 giảm hơn 20% so với thags trước do nguồn cung hạn chế.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Thursday, October 22, 2020

Giá Cá, Ếch 22/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 22/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 22/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra duy trì ổn định ở mức 21.000 - 22.000 đồng/kg. Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 đồng - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 22/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 22/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, Tôm Sú Oxy Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 22/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra duy trì ổn định ở mức 21.000 - 22.000 đồng/kg. Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay cũng duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 đồng - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Wednesday, October 21, 2020

Giá Tôm Thẻ 21/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 21/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, Tôm Sú Oxy Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc LiêuCẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá tôm cá chững lại

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 21/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra hôm nay tiếp tục sôi động khi giá cá nguyên liệu size từ 800gr - 1kg trong hợp đồng ký mới của một số công ty lơn tăng khoảng 1.500 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Riêng giá tôm thẻ hôm nay chững lại. Theo đó, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 21/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 21/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá tôm cá chững lại

Hôm nay 21/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra hôm nay tiếp tục sôi động khi giá cá nguyên liệu size từ 800gr - 1kg trong hợp đồng ký mới của một số công ty lơn tăng khoảng 1.500 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Riêng giá tôm thẻ hôm nay chững lại. Theo đó, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg.

Tuesday, October 20, 2020

Giá Tôm Thẻ 20/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 20/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá tôm tăng trở lại sau nhiều ngày giảm

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 20/10/2020 tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi các công ty lớn tại Cần thơ tiếp tục đẩy mạnh giá mua cá nguyên liệu size từ 800- 1,1kg. Trong tuần qua, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra tiếp tục duy trì đà tăng liên tiếp kể từ giữa tháng 9/2020 đến nay.

Riêng mặt hàng tôm hôm nay tăng trở lại với mức tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 20/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 20/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá tôm tăng trở lại sau nhiều ngày giảm

Hôm nay 20/10/2020, với mặt hàng thủy sản, thị trường cá tra sôi động hơn khi các công ty lớn tại Cần thơ tiếp tục đẩy mạnh giá mua cá nguyên liệu size từ 800- 1,1kg. Trong tuần qua, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra tiếp tục duy trì đà tăng liên tiếp kể từ giữa tháng 9/2020 đến nay.

Riêng mặt hàng tôm hôm nay tăng trở lại với mức tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 178.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg, size 30 con 130.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 125.000 - 127.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 110.000 - 112.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Monday, October 19, 2020

Giá Tôm Thẻ 19/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 19/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá cá tra và tôm nhích nhẹ

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 19/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 19.500 – 19.800 đồng/kg.

Mặt hàng tôm cũng không có biến động. Giá tôm thẻ hôm nay duy trì ổn định so với cuối tuần. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 175.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 125.000 - 128.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 106.000 -109.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 19/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 19/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 19/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 19.500 – 19.800 đồng/kg.

Mặt hàng tôm cũng không có biến động. Giá tôm thẻ hôm nay duy trì ổn định so với cuối tuần. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 175.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 125.000 - 128.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 106.000 -109.000 đồng/kg.

Sunday, October 18, 2020

Giá Cá, Ếch 18/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 18/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 18/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 19.500 – 19.800 đồng/kg. Trng khi đó, giá cá giống size 30 con/kg tiếp tục nhích nhẹ do nguồn cung khan hiếm.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay duy trì ở mức ổn định so với cuối tuần. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 175.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 125.000 - 128.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 122.000 đồng - 125.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 106.000 - 109.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 18/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 18/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá cá tra và tôm nhích nhẹ

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 18/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 19.500 – 19.800 đồng/kg. Trng khi đó, giá cá giống size 30 con/kg tiếp tục nhích nhẹ do nguồn cung khan hiếm.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay duy trì ở mức ổn định so với cuối tuần. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng ở mức 175.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 125.000 - 128.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 122.000 đồng - 125.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 106.000 - 109.000 đồng/kg.

Saturday, October 17, 2020

Giá Tôm Thẻ 17/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 17/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá cá tra và tôm nhích nhẹ

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 17/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 19.500 - 19.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cá giống size 30 con/kg tăng 2.000 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay tăng nhẹ. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng tăng lên mức 175.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 125.000 - 128.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 122.000 đồng - 125.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 106.000 - 109.000 đồng/kg.

Trái ngược với tôm thẻ cỡ lớn, tôm thẻ cỡ 60 con/kg hiện có giá khá thấp. Cụ thể, loại 60 con/kg giá chỉ 93.000 - 95.000 đồng/kg, loại 70 con/kg giá 90.000 đồng/kg và loại 100 con/kg giá chỉ còn 70.000 - 74.000 đồng/kg. Riêng tại Bạc Liêu và Cà Mau, giá thấp hơn 1.000 - 3.000 đồng/kg tùy kích cỡ.

Các doanh nghiệp dự báo trong những tháng cuối năm, giá tôm sẽ tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân là do nguồn cung tôm giảm vì đã vào cuối vụ và áp lực giao hàng của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm cao. Những nhà máy có hợp đồng lớn nhiều khả năng sẽ phát sinh thiếu nguyên liệu.

Tình hình thiếu nguyên liệu còn được các doanh nghiệp dự báo sẽ kéo dài sang tận những tháng đầu năm 2021, do hiện tại có rất ít diện tích tiếp tục thả tôm và dự báo thời tiết còn cho thấy mùa lạnh năm nay sẽ đến sớm và nền nhiệt độ thấp hơn, nên việc thả nuôi sớm cũng sẽ rất hạn chế vì rủi ro cao.

Giá Cá, Ếch 17/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 17/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá cá tra và tôm nhích nhẹ

Hôm nay 17/10/2020, với mặt hàng thủy sản, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 19.500 - 19.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cá giống size 30 con/kg tăng 2.000 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ hôm nay tăng nhẹ. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng tăng lên mức 175.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 125.000 - 128.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 122.000 đồng - 125.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; size 50 con có giá từ 106.000 - 109.000 đồng/kg.

Trái ngược với tôm thẻ cỡ lớn, tôm thẻ cỡ 60 con/kg hiện có giá khá thấp. Cụ thể, loại 60 con/kg giá chỉ 93.000 - 95.000 đồng/kg, loại 70 con/kg giá 90.000 đồng/kg và loại 100 con/kg giá chỉ còn 70.000 - 74.000 đồng/kg. Riêng tại Bạc Liêu và Cà Mau, giá thấp hơn 1.000 - 3.000 đồng/kg tùy kích cỡ.

Các doanh nghiệp dự báo trong những tháng cuối năm, giá tôm sẽ tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân là do nguồn cung tôm giảm vì đã vào cuối vụ và áp lực giao hàng của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm cao. Những nhà máy có hợp đồng lớn nhiều khả năng sẽ phát sinh thiếu nguyên liệu.

Tình hình thiếu nguyên liệu còn được các doanh nghiệp dự báo sẽ kéo dài sang tận những tháng đầu năm 2021, do hiện tại có rất ít diện tích tiếp tục thả tôm và dự báo thời tiết còn cho thấy mùa lạnh năm nay sẽ đến sớm và nền nhiệt độ thấp hơn, nên việc thả nuôi sớm cũng sẽ rất hạn chế vì rủi ro cao.

Friday, October 16, 2020

Giá Cá, Ếch 16/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 16/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 16/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi một số công ty lớn tại Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh giá chào mua cá nguyên liệu size lớn cỡ từ 800gr - 1kg tăng thêm 200 - 300 đồng/kg lên mức 19.500 - 19.800 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 đồng - 120.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 16/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 16/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 16/10/2020 tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi một số công ty lớn tại Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh giá chào mua cá nguyên liệu size lớn cỡ từ 800gr - 1kg tăng thêm 200 - 300 đồng/kg lên mức 19.500 - 19.800 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 đồng - 120.000 đồng/kg.

Thursday, October 15, 2020

Giá Tôm Thẻ 15/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 15/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bình Đại - Bến Tre


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Ảnh hưởng mưa bão, trái cây, rau củ tiếp tục tăng giá mạnh

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 15/10/2020 tại ĐBSCL, liên tục nửa tháng nay không có biến động. Hiện giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg, size cá lớn trên 1,2kg tiếp tục khan hiếm và giá chào mua có xu hướng đi lên.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 đồng - 120.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 15/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 15/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Ảnh hưởng mưa bão, trái cây, rau củ tiếp tục tăng giá mạnh

Hôm nay 15/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, liên tục nửa tháng nay không có biến động. Hiện giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg, size cá lớn trên 1,2kg tiếp tục khan hiếm và giá chào mua có xu hướng đi lên.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 đồng - 120.000 đồng/kg.

Wednesday, October 14, 2020

Giá Cá, Ếch 14/10/2020 (Miền Bắc)

Giá Cá, Ếch - Ngày 14/10/2020

Giá Cá Lóc, Giá Ếch, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Giá Cá Rô Phi, Giá Cá Trắm Cỏ, Giá Cá Trê Vàng Miền Bắc khu vực Hà Tây, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 14/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi các nhà máy gia công tại Châu Thành, Đồng Tháp chốt nhiều hợp đồng bắt cá ngoài, đặc biệt là cá size từ 1,2kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg, size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.


Giá Tôm Thẻ 14/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 14/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh, giá tôm sú Oxy Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Ảnh hưởng mưa bão, trái cây, rau củ tiếp tục tăng giá mạnh

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 14/10/2020 tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi các nhà máy gia công tại Châu Thành, Đồng Tháp chốt nhiều hợp đồng bắt cá ngoài, đặc biệt là cá size từ 1,2kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg, size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 14/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 14/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Ảnh hưởng mưa bão, trái cây, rau củ tiếp tục tăng giá mạnh

Hôm nay 14/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi các nhà máy gia công tại Châu Thành, Đồng Tháp chốt nhiều hợp đồng bắt cá ngoài, đặc biệt là cá size từ 1,2kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg, size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Tuesday, October 13, 2020

Giá Tôm Thẻ 13/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 13/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá thủy sản đi ngang

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 13/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra duy trì ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg; size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 13/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 13/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá thủy sản đi ngang

Hôm nay 13/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, giá cá tra duy trì ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg; size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Monday, October 12, 2020

Giá Cá, Ếch 12/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 12/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 12/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, giá cá tra duy trì ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 – 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp, đối với thị trường Mỹ, Việt Nam vẫn có thể tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu tôm, nhất là tôm thẻ chân trắng vì sản phẩm này vẫn tiêu thụ tốt tại phân khúc bán lẻ, đồng thời Việt Nam có thể tăng chế biến và xuất khẩu các sản phẩm có thời hạn bảo quản lâu như cá ngừ và cá biển khác đóng hộp.

Đối với thị trường EU, mặc dù COVID-19 làm giảm nhu cầu và gây khó khăn cho giao thương thủy sản nhưng tôm chân trắng cũng đang có chiều hướng tăng tiêu thụ trên thị trường này.

Giá Tôm Thẻ 12/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 12/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 12/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra duy trì ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg.

Với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 – 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp, đối với thị trường Mỹ, Việt Nam vẫn có thể tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu tôm, nhất là tôm chân trắng vì sản phẩm này vẫn tiêu thụ tốt tại phân khúc bán lẻ, đồng thời Việt Nam có thể tăng chế biến và xuất khẩu các sản phẩm có thời hạn bảo quản lâu như cá ngừ và cá biển khác đóng hộp.

Đối với thị trường EU, mặc dù COVID-19 làm giảm nhu cầu và gây khó khăn cho giao thương thủy sản nhưng tôm chân trắng cũng đang có chiều hướng tăng tiêu thụ trên thị trường này.

Sunday, October 11, 2020

Giá Tôm Thẻ 11/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 11/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 11/10/2020 tại ĐBSCL, sau khi tăng nhẹ trong ngày hôm qua, hôm nay giá cá tra tiếp tục đi ngang ở mức 19.500 - 20.000 đồng/kg. Tương tự, giá tôm thẻ các loại cũng đứng giá như đầu tuần và dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg với tôm size 20 con; size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 11/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 11/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm nay 11/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, sau khi tăng nhẹ trong ngày hôm qua, hôm nay giá cá tra tiếp tục đi ngang ở mức 19.500 - 20.000 đồng/kg. Tương tự, giá tôm thẻ các loại cũng đứng giá như đầu tuần và dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg với tôm size 20 con; size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg; size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Saturday, October 10, 2020

Giá Cá, Ếch 10/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 10/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá thủy sản tăng nhẹ

Hôm nay 10/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi giá cá nguyên liêu tăng khoảng 500 đồng/kg lên mức 19.500 - 20.000 đồng/kg do các công ty lớn và đơn vị gia công hàng đi Trung Quốc đẩy mạnh thu mua.

Riêng mặt hàng tôm tiếp tục chững giá. Hiện giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg, size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Giá Tôm Thẻ 10/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 10/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Giá thủy sản tăng nhẹ

Với mặt hàng thủy sản, hôm nay 10/10/2020 tại ĐBSCL, thị trường cá tra sôi động hơn khi giá cá nguyên liêu tăng khoảng 500 đồng/kg lên mức 19.500 - 20.000 đồng/kg do các công ty lớn và đơn vị gia công hàng đi Trung Quốc đẩy mạnh thu mua.

Riêng mặt hàng tôm tiếp tục chững giá. Hiện giá tôm thẻ size 20 con tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau đang dao động ở mức 170.000 - 172.000 đồng/kg, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg, size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Friday, October 9, 2020

Giá Cá, Ếch 09/10/2020 (Miền Bắc)

Giá Cá, Ếch - Ngày 09/10/2020

Giá Cá Lóc, Giá Ếch, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Giá Cá Rô Phi, Giá Cá Trắm Cỏ, Giá Cá Trê Vàng Miền Bắc khu vực Hà Tây, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm qua 08/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, giá cá tra ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg; Giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm cũng đi ngang với mức 170.000 - 172.000 đồng/kg tôm size 20 con, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg, size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.


Giá Tôm Thẻ 09/10/2020 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ - Ngày 09/10/2020

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Miền Tây khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau


CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Với mặt hàng thủy sản, hôm qua 08/10/2020 tại ĐBSCL, giá cá tra ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg; Giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm cũng đi ngang với mức 170.000 - 172.000 đồng/kg tôm size 20 con, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg, size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Giá Cá, Ếch 09/10/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 09/10/2020

Giá Cá Tra An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
Giá Ếch Đồng Tháp
Giá Cá Lóc An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long

CẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

Hôm qua 08/10/2020, với mặt hàng thủy sản, tại ĐBSCL, giá cá tra ổn định ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg; Giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm cũng đi ngang với mức 170.000 - 172.000 đồng/kg tôm size 20 con, size 30 con dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg, size 40 con dao động từ 118.000 - 120.000 đồng/kg.

Popular Posts