Showing posts with label Giá Tôm. Show all posts
Showing posts with label Giá Tôm. Show all posts

Monday, June 5, 2023

Giá Tôm thu mua hôm nay 05/06/2023 (ĐBSCL)

Giá Tôm Thẻ ổn định, hy vọng tăng trong những ngày tới - Giá Tôm Sú đi ngang 🦐 05/06/2023

Giá Tôm Thẻ kks (kiểm kháng sinh) khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...
Xin thông tin đến quý bà con giá tôm hôm nay 5/6/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 05/06/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Saturday, June 3, 2023

Tình hình Giá Tôm miền Tây hôm nay 03/06/2023

Giá Tôm Thẻ KKS có giá đi ngang, Giá Tôm Sú vẫn ổn định 🦐 03/06/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...

Về giá thủy sản hôm nay 3/6/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 03/06/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Wednesday, May 31, 2023

Giá Tôm Miền Tây khởi sắc? 31/05/2023 Tôm Thẻ Tôm Sú Oxy

Giá Tôm Thẻ ĐBSCL tăng nhẹ, Giá Tôm Sú ổn định 🦐 31/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Về giá thủy sản hôm nay 31/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 31/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Tuesday, May 30, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú ĐBSCL 30/05/2023

Giá Tôm có dấu hiệu phục hồi, Tôm Thẻ tăng nhẹ, Giá Tôm Sú ổn định 🦐 30/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Về thị trường giá thủy sản hôm nay 30/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 30/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Sunday, May 28, 2023

Giá Tôm hôm nay 28/05/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ tăng nhẹ, Giá Tôm Sú giảm nhẹ 🦐 ĐBSCL hôm nay 28/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Về thị trường giá thủy sản hôm nay 28/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 28/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Friday, May 26, 2023

Thursday, May 25, 2023

Giá Tôm tăng trở lại 25/05/2023 (ĐBSCL)

Giá Tôm Thẻ tăng nhẹ, Giá Tôm Sú ổn định 🦐 Ngày 25/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Về thị trường giá thủy sản hôm nay 25/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 25/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Monday, May 22, 2023

Giá Tôm Miền Tây hôm nay 22/05/2023

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú xu hướng tiếp tục GIẢM 🦐 Ngày 22/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...

@giathuysan Giá Tôm hôm nay 22/5/2023 #GiáThủySản ♬ nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 22/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 22/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Wednesday, May 17, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 17/5/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS GIẢM nhẹ, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 17/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...

@giathuysan

#GiáTôm 17/5/2023 #TômThẻ #TômSú #MiềnTây #GiáThủySản #TômÔxy #ThẻOxy

♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 17/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 17/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Monday, May 15, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 15/5/2023 (ĐBSCL)

Giá Tôm Thẻ KKS tiếp tục GIẢM, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 15/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...Về thị trường giá thủy sản hôm nay 15/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 15/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Wednesday, May 10, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 10/05 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS GIẢM, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 10/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 10/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 09/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Tuesday, May 9, 2023

Giá Tôm Thẻ 09/05/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS ỔN ĐỊNH, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy 🦐 Ngày 09/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 9/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 09/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Thursday, May 4, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 04/05/2023 (ĐBSCL)

Giá Tôm Thẻ KKS, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 04/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 4/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 04/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Friday, April 28, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 28/04 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 28/04/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 28/4/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 17/04/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Thursday, April 20, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 20/04 (ĐBSCL)

Giá Tôm Thẻ KKS, Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy GIẢM NHẸ 🦐 Ngày 20/04/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 20/4/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 20/04/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Tuesday, April 18, 2023

Giá Tôm Thẻ 18/04/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy TĂNG NHẸ 🦐 Ngày 18/04/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 18/4/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 17/04/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Monday, April 17, 2023

Giá Tôm Thẻ 17/04/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy 🦐 Ngày 17/04/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 17/4/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 17/04/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Saturday, April 15, 2023

Giá Tôm Thẻ 15/04/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ ổn định, Giá Tôm Sú đi ngang 🦐 Ngày 15/04/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 15/4/2023, giá tôm thẻ ao bạt bắt dập đá xem màu xanh, oxy luộc đỏ không cần kks 10/04/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Friday, April 14, 2023

Giá Tôm Thẻ 14/04/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ tiếp tục giảm nhẹ, Giá Tôm Sú ổn định 🦐 Ngày 14/04/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 14/4/2023, giá tôm thẻ ao bạt bắt dập đá xem màu xanh, oxy luộc đỏ không cần kks 10/04/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Thursday, April 13, 2023

Giá Tôm Thẻ 13/04/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ tiếp tục giảm nhẹ, Giá Tôm Sú ổn định 🦐 Ngày 13/04/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 13/4/2023, giá tôm thẻ ao bạt bắt dập đá xem màu xanh, oxy luộc đỏ không cần kks 10/04/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Popular Posts