Showing posts with label Giá Lươn. Show all posts
Showing posts with label Giá Lươn. Show all posts

Wednesday, May 31, 2023

Nguồn cung giảm, Giá Cá bật tăng trở lại 31/05/2023 ✅ Giá Ếch hôm nay?

Giá Cá các loại TĂNG khi nguồn cung giảm! 🐟 Giá Cá Lóc, Điêu Hồng tăng nhẹ? 🐸 Giá Ếch? - 31/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...


Giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 31/05/2023 tại Miền Tây xu hướng tăng nhẹ, giá cá tra thịt nhích nhẹ từ 26.500-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống tăng nhẹ từ 27.500-28.500 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Lươn Thịt An Giang 31/05/2023

Cập nhật Giá Lươn thịt, giá chợ hôm nay 31/5/2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

Friday, May 26, 2023

Monday, May 22, 2023

Giá Cá, Ếch, Lươn hôm nay 22/05/2023 (ĐBSCL)

Giá Cá Tra tiếp tục GIẢM? 🐟 Giá Cá Nàng Hai, Cá Diêu Hồng TĂNG... Cập nhật Giá Lươn Thịt - Ngày 22/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH ĐBSCL

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 22/05/2023 tại ĐBSCL biến động trái chiều, giá cá tra thịt giảm 26.500-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống giảm nhẹ 26.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Saturday, May 20, 2023

Giá Lươn Thịt Hậu Giang 20/05/2023

Cập nhật Giá Lươn thương phẩm hôm nay 20/5/2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Popular Posts