Saturday, September 18, 2021

Giá Tôm Thẻ 18/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 18/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 15/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Vĩnh Châu (Sóc Trăng):

Giá Cá, Ếch 18/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 18/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 18/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Friday, September 17, 2021

Giá Tôm Thẻ 17/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 17/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 15/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Vĩnh Châu (Sóc Trăng):

Giá Cá, Ếch 17/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 17/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 17/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Thursday, September 16, 2021

Giá Tôm Thẻ 16/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 16/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 15/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Vĩnh Châu (Sóc Trăng):

Giá Cá, Ếch 16/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 16/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 16/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Tráng Lưới nuôi Ếch, Cá, Ốc 16/09/2021

SHOP Tráng Lưới nuôi Ếch, Cá, Ốc 16/09/2021

MUA TẠI ĐÂY

Mua tráng lưới nuôi ếch, cá, ốc; Bán tráng Nuôi cá Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 có lắp che chắn tráng nuôi Cá ốc ếch Từ Nhỏ Tới To, Lưới Thái Lan; Shop tráng, vèo nuôi ốc ếch cá - lưới thái lan; Tìm mua lồng Nuôi Thả Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 Cua Cá Từ Nhỏ Tới To, Lưới Thái Lan Chuyên cung cấp tráng nuôi ốc, ếch, cá; Nơi bán tráng Nuôi Thả Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 Cua Cá Từ Nhỏ Tới To, Chất Liệu Lưới Thái Lan Chuyên cung cấp tráng nuôi ốc, ếch...

Wednesday, September 15, 2021

Giá Tôm Thẻ 15/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 15/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 15/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Vĩnh Châu (Sóc Trăng):

Giá Cá, Ếch 15/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 15/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 15/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Tráng Lưới nuôi Ếch, Cá, Ốc 15/09/2021

SHOP Tráng Lưới nuôi Ếch, Cá, Ốc 15/09/2021

MUA TẠI ĐÂY

Mua tráng lưới nuôi ếch, cá, ốc; Bán tráng Nuôi cá Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 có lắp che chắn tráng nuôi Cá ốc ếch Từ Nhỏ Tới To, Lưới Thái Lan; Shop tráng, vèo nuôi ốc ếch cá - lưới thái lan; Tìm mua lồng Nuôi Thả Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 Cua Cá Từ Nhỏ Tới To, Lưới Thái Lan Chuyên cung cấp tráng nuôi ốc, ếch, cá; Nơi bán tráng Nuôi Thả Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 Cua Cá Từ Nhỏ Tới To, Chất Liệu Lưới Thái Lan Chuyên cung cấp tráng nuôi ốc, ếch...

Tuesday, September 14, 2021

Giá Tôm Thẻ 14/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 14/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 13/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Vĩnh Châu (Sóc Trăng):

Tráng Lưới nuôi Ếch, Cá, Ốc 14/09/2021

SHOP Tráng Lưới nuôi Ếch, Cá, Ốc 14/09/2021

MUA TẠI ĐÂY

Mua tráng lưới nuôi ếch, cá, ốc; Bán tráng Nuôi cá Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 có lắp che chắn tráng nuôi Cá ốc ếch Từ Nhỏ Tới To, Lưới Thái Lan; Shop tráng, vèo nuôi ốc ếch cá - lưới thái lan; Tìm mua lồng Nuôi Thả Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 Cua Cá Từ Nhỏ Tới To, Lưới Thái Lan Chuyên cung cấp tráng nuôi ốc, ếch, cá; Nơi bán tráng Nuôi Thả Ốc, Ếch, 2 x 2 x 1 Cua Cá Từ Nhỏ Tới To, Chất Liệu Lưới Thái Lan Chuyên cung cấp tráng nuôi ốc, ếch...

Giá Cá, Ếch 14/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 14/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 14/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Monday, September 13, 2021

Giá Tôm Thẻ 13/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 13/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 13/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Vĩnh Châu (Sóc Trăng):

Kiến nghị giảm 6 tháng tiền điện cho Người Nuôi Tôm

Trước những khó khăn do dịch Covid-19, Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) vừa có văn bản gửi Bộ NN&PTNT, kiến nghị giảm tiền điện trong vòng 6 tháng cho người nuôi tôm.

Thông tin trên báo Sóc Trăng, nghề nuôi tôm đang gặp nhiều vấn đề như: lưu thông hàng hóa khó khăn, lao động bị thiếu hụt vì các quy định nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến toàn bộ các khâu trong chuỗi giá trị ngành tôm lâm vào thế khó và hệ quả là giá tôm giảm liên tục vì thiếu người thu hoạch và chế biến. Trong đó, người nuôi tôm và cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống là 2 nhóm đối tượng bị “tổn thương” nhiều nhất, còn đại lý cung ứng thức ăn, thu mua tôm hay doanh nghiệp chế biến thì dễ thở hơn.

Theo báo Tiền phong, ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành tôm trong tình hình dịch Covid-19.

Nghề nuôi tôm đang gặp nhiều vấn đề như: lưu thông hàng hóa khó khăn, lao động bị thiếu hụt vì các quy định nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch Covid-19

Giá Cá, Ếch 13/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 13/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 13/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Sunday, September 12, 2021

Giá Tôm Thẻ 12/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 12/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 12/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Vĩnh Châu (Sóc Trăng):

Giá Cá, Ếch 12/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 12/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 12/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Saturday, September 11, 2021

Giá Tôm Thẻ 11/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 11/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 11/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 11/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 11/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 11/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Friday, September 10, 2021

Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 3/9 – 9/9/2021

Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 3/9 – 9/9/2021
GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 3/9 – 9/9/2021
Tên mặt hàng Cỡ Giá
Cá tra thịt trắng 0,7 - 0,8 kg/con 21.000 - 22.000đ/Kg
Cá điêu hồng >300g – 1000g 34.000 - 36.000đ/Kg
Cá lóc nuôi 1 - 1,2 kg/con 44.000 - 46.000đ/Kg
Sặc rằn 8 con/Kg 28.000 - 32.000 đ/Kg
Cá thát lát >0,5kg 42.000 - 45.000 đ/Kg
Cá rô đầu vuông 4 - 5 con/Kg 25.000 - 28.000đ/Kg
Ếch 3 - 5 con/Kg 21.000 - 22.000 đ/Kg
Tôm càng xanh 15 - 25 con/kg 160.000 - 180.000 đ/Kg
Tôm trứng, càng xào 100.000 - 110.000 đ/Kg
Một số loại giống Cỡ Giá
Cá Điêu hồng Giống (cỡ 35 con/Kg) 20.000 - 22.000 đ/kg
Cá Lóc cỡ 1.200 con/Kg 110 - 140 đ/con
Tôm càng xanh Tôm postlarva (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) 70 - 80 đ/con
Tôm toàn đực (cỡ 100.000 con/Kg) 120 -150 đ/con
Cá tra bột 0,8 - 1,2 đồng/con
giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) 22.500 - 24.000 đ/kg
giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) 20.000 - 21.700 đ/kg
giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) -
Ếch cỡ 120 -140 con/Kg 200 - 300 đ/con

Giá Tôm Thẻ 10/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 10/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 10/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 10/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 10/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 10/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Thursday, September 9, 2021

Giá Tôm Thẻ 09/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 09/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 9/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 09/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 09/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 9/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Wednesday, September 8, 2021

Giá Tôm Thẻ 08/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 08/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 8/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 08/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 08/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 8/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Tuesday, September 7, 2021

Bấp bênh mô hình Lúa Tôm

Hiện nay, người dân các tỉnh ven biển ĐBSCL chuẩn bị cho vụ lúa trên đất nuôi tôm, đây là mô hình được đánh giá bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, do hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ nên sản xuất theo mô hình này còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dẫn đến rủi ro cho nông dân.

Tại tỉnh Kiên Giang, nhiều hộ dân cho biết, năm nay thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi khi lượng mưa khá. Bà Nguyễn Thị Xuân, ngụ xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, nói: “Thời tiết thuận lợi nên vuông tôm đã rửa mặn gần xong, vài ngày nữa là xuống giống. Năm nay, tôi tiếp tục chọn loại giống ST24 gieo sạ. Nhưng tôi vẫn lo, bởi đầu năm ngoái thời tiết cũng thuận lợi nhưng cuối vụ thì thất mùa…”.

Ông Võ Hoàng Nguyên, Trưởng phòng NN-PTNT Vĩnh Thuận, cho biết, theo kế hoạch huyện sản xuất 10.000ha lúa tôm. “Khi làm lúa trên đất tôm thì giúp đất màu mỡ hơn, nuôi tôm cũng trúng hơn. Do đó, tôm và lúa đều phát triển tốt. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi chưa khép kín, nguồn nước ngọt phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời”, ông Nguyên nói.

Do hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh, nên người dân sản xuất lúa tôm tại ĐBSCL còn bấp bênh.

Giá Tôm Thẻ 07/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 07/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 7/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu:

Popular PostsVi Sinh Thủy Sản | Kỹ Thuật Thủy Sản | Thuốc Thú Y | Thuốc Tôm Cá Ếch | Thuốc Thủy Sản LV | Rap Việt | Giá Tôm Cá Pinterest | Bảng Giá Tôm Cá | Việc Làm Thủy Sản | Bảng Giá Heo Hơi | Privacy Policy