Thursday, September 30, 2021

Giá Tôm Thẻ 30/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 30/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 30/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 30/9 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 30/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 30/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 30/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Wednesday, September 29, 2021

Giá Tôm Thẻ 29/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 29/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 29/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 29/9 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 29/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 29/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 29/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Tuesday, September 28, 2021

Nghề ương thủy sản giống tại Vĩnh Long gặp khó khăn

Nhiều hộ nuôi thủy sản giống cho hay, thời tiết thay đổi thất thường khiến nguồn con giống đạt chất lượng giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Trong khi đó, giá thủy sản thương phẩm, tiêu thụ khó khăn, một số hộ nuôi thủy sản giống không còn vốn để tái sản xuất.

Cá tra, lươn, ếch… giống cũng ảnh hưởng do dịch COVID-19

Theo Chi cục Chăn nuôi- Thú y và Thủy sản Vĩnh Long (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tình hình sản xuất cá tra bột 9 tháng qua đã giảm đáng kể so với cùng kỳ, do giá cá tra nguyên liệu giảm thấp kéo dài đã ảnh hưởng đến giá con giống cá tra cũng giảm theo. Các cơ sở sản xuất giống thua lỗ nặng nên nhu cầu bột cá tra thấp, do đó sản lượng sản xuất cá tra bột của tỉnh giảm đáng kể trong khi năng lực sản xuất là rất lớn. Cụ thể, so với cùng kỳ năm trước, diện tích ương cá tra giống đã giảm hơn 17%, chỉ còn 28 hộ ương với 40,87ha; sản lượng cá giống giảm 39,8%.

Nhiều hộ sản xuất các loại thủy sản giống khác như: lươn, cá lóc, ếch,… cũng gặp khó khăn, nhiều hộ thua lỗ, ngừng nuôi do không có vốn tái sản xuất. Thêm vào đó, ảnh hưởng của các cơn bão và chất lượng nguồn nước trên sông biến động khiến bệnh trên thủy sản xuất hiện nhiều làm ảnh hưởng hiệu quả sản xuất.

Người ương thủy sản giống lỗ nặng vì khó đầu ra.

Giá Tôm Thẻ 28/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 28/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 28/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 28/9 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 28/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 28/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 28/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Monday, September 27, 2021

Giá Tôm Thẻ 27/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 27/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 27/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 27/9 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 27/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 27/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 27/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Sunday, September 26, 2021

Giá Tôm Thẻ 26/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 26/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 26/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 26/9 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:

Giá Cá, Ếch 26/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 26/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 26/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Saturday, September 25, 2021

Giá Tôm, Cua Biển miền Tây tăng vọt trở lại sau nới lỏng giãn cách xã hội

Nhiều tỉnh, thành nới lỏng giãn cách đã tạo thuận lợi cho tôm, cua ở miền Tây được tiêu thụ. Giá cua, giá tôm sau 2 tháng giảm mạnh đã tăng vọt.

Sáng 25/9, anh Lê Văn Dũng, chuyên thu mua thủy sản ở xã Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu) được đại lý cấp trên cho giá mua tôm, cua của người dân cao hơn ngày trước.

“Hai tháng giãn cách xã hội khiến giá tôm giảm, nông dân không dám thu hoạch để bán. Ngoài việc sợ lỗ vốn, bà con cũng hạn chế tiếp xúc người mua tôm nên tôi mua không được nhiều. Nhờ dịch bệnh tại địa phương được kiểm soát, hoạt động thu mua tốt trở lại nên giá tôm, cua tăng cao”, anh Dũng chia sẻ.

Giá cua tăng đến 80.000 đồng/kg

Theo anh Dũng, trong lúc giá tôm sú tăng nhẹ 3.000-5.000 đồng/kg thì giá tôm thẻ và cua tăng mạnh.

Trong thời gian tỉnh Bạc Liêu áp dụng Chỉ thị 16, giá cua gạch chỉ 220.000-240.000 đồng/kg và cua thịt 120.000-150.000 đồng/kg. Với giá này, nhiều nông dân chấp nhận giữ lại không bán.

Từ 6/9, huyện Phước Long và 5 huyện, thị trong tỉnh Bạc Liêu nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15. Các tỉnh lân cận cũng nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 và 19 đã tạo điều kiện cho nông sản tiêu thụ nhanh, trong đó có tôm, cua.

Giá Tôm, Cua Biển miền Tây tăng vọt trở lại sau nới lỏng giãn cách xã hội.

Giá Tôm Thẻ 25/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 25/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 25/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):

Giá Cá, Ếch 25/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 25/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 25/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Friday, September 24, 2021

Giá Tôm Thẻ 24/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 24/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 24/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):

Giá Cá, Ếch 24/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 24/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 24/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Thursday, September 23, 2021

Giá Tôm Thẻ 23/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 23/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 23/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):

Giá Cá, Ếch 23/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 23/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 23/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Wednesday, September 22, 2021

Giá Tôm Thẻ 22/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 22/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 22/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):

Giá Cá, Ếch 22/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 22/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 22/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Tuesday, September 21, 2021

Giá Tôm Thẻ 21/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 21/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 21/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):

Giá Cá, Ếch 21/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 21/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 21/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Monday, September 20, 2021

Giá Tôm Thẻ 20/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 20/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 20/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):

Giá Cá, Ếch 20/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 20/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 20/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Sunday, September 19, 2021

5 mẹo đơn giản để chọn Cá Tươi Ngon các bà nội trợ cần biết

Bằng những mẹo đơn giản như kiểm tra một số bộ phận của con cá như mang, vảy, mắt,… giúp bạn có thể đánh giá được độ tươi để có thể lựa chọn những con cá ngon nhất cho bữa ăn của gia đình...

Cá là một trong những nguồn thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn, nó còn là nguyên liệu dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon. Cho dù bạn là người yêu thích món cá rán giòn, cá kho hay cá hấp thì hương vị của món ăn phụ thuộc nhiều vào cách lựa chọn nguyên liệu. Hầu hết chúng ta đều dựa vào bàn tay của người bán cá. Tuy nhiên chúng ta có chắc rằng loại cá mua là tươi hay được làm "tươi giả" nhờ các chất phụ gia.

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TIKI NGON GIAO NHANH LIÊN QUẬN

Ở NHÀ KHÔNG KHÓ YÊN TÂM ĐI CHỢ ONLINE VỚI SHOPEE

HÀNG THIẾT YẾU MÓN GÌ CŨNG CÓ FREESHIP SIÊU THỊ LAZADA

Dưới đây là một số mẹo đơn giản để kiểm tra độ tươi của cá, giúp các bà nội trợ có thể lựa chọn được những con cá ngon nhất cho bữa ăn của gia đình.

Giá Tôm Thẻ 19/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 19/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 19/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):

Giá Cá, Ếch 19/09/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 19/09/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 19/9/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con...

Popular Posts