Showing posts with label Giá Cua. Show all posts
Showing posts with label Giá Cua. Show all posts

Friday, February 23, 2024

Giá Thủy Sản (Cá, Tôm, Cua) Trà Vinh cập nhật 23/02/2024

Tham khảo Bảng Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 23/2/2024...
Giá Thủy Sản ở Trà Vinh hiện nay bao nhiêu?

Giá Thủy Sản (Tôm, Cua, Cá) Cà Mau cập nhật 23/02/2024

CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 23.2.2024 - GIÁ TÔM, CUA, CÁ

Giá Thủy Sản cập nhật giá cả thị trường các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, giá tôm sú, tôm giống, giá cua Năm Căn, giá cá chình, cá bống tượng, giá cá lóc đồng, cá sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) khu vực Cà Mau hiện nay!

Bảng Giá Thủy Sản Cà Mau hôm nay 23-2-2024

Thursday, January 11, 2024

Thị trường Giá Thủy Sản Miền Nam hiện nay 11/01/2024

Giá Thủy Sản cập nhật biến động giá cả các mặt hàng thủy sản ở khu vực Miền Nam hôm nay 11-12/1/2024. Giá Thủy Sản Miền Đông Nam Bộ, Giá Thủy Sản Miền Tây Nam Bộ (ĐBSCL), Giá Tôm, Giá Cá, Giá Ếch, Giá Lươn, Giá Cua....

Giá Thủy Sản khu vực Miền Tây hôm nay bao nhiêu? Mời quý bà con xem ở cuối bài viết!

Thursday, December 21, 2023

Tra cứu Giá Thủy Sản tại Trà Vinh 21/12/2023

Hôm nay 21/12/2023, GIATHUYSAN mời quý bà con theo dõi giá tôm thẻ chân trắng, giá tôm sú, giá tôm càng xanh càng sen càng xào, giá cua biển cua thịt cua gạch, giá nghêu, sò huyết, giá cá tra, giá cá lóc Trà Cú... các sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh Trà Vinh... 

Giá Thủy Sản Trà Vinh hiện nay bao nhiêu?

Thursday, November 30, 2023

Thông tin Giá Thủy Sản Cà Mau 30/11/2023

Giá Thủy Sản xin cập nhật thị trường giá cả các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu, cá thòi lòi, sò huyết...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hôm nay 30/11/2023!

Monday, November 27, 2023

Cập nhật Giá Cua hôm nay 27/11/2023

Cập nhật Giá Cua mới nhất khu vực TP.HCM, ĐBSCL (Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng) ngày 27/11/2023. Giá Cua Thịt, Cua Biển, Cua Gạch, Cua Y... giá tham khảo!

Giá Cua Biển, Cua Thịt, Cua Gạch cập nhật mới nhất

Friday, November 10, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Trà Vinh 10/11/2023

Tổng hợp Bảng Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 09/11/2023.

Saturday, November 4, 2023

Giá Thủy Sản Cà Mau cập nhật 04/11/2023

CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 04.11.2023

Giá Thủy Sản cập nhật giá cả thị trường các mặt hàng thủy sản (tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua Năm Căn, giá cá chình, cá bống tượng, cá lóc đồng, cá sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) khu vực Cà Mau hôm nay!

Bảng Giá Thủy Sản Cà Mau 4-11-2023

Thursday, October 26, 2023

Thị trường Giá Thủy Sản Trà Vinh 26/10/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua Thịt, Cua Biển, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 26/10/2023.

Wednesday, October 18, 2023

Giá Thủy Sản tại Trà Vinh hôm nay 18/10/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua Thịt, Cua Biển, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 18/10/2023.
Giá Thủy Sản khu vực Trà Vinh hôm nay bao nhiêu?

Tuesday, October 17, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Cà Mau 17/10/2023

Giá Thủy Sản cập nhật thông tin thị trường các mặt hàng thủy sản (tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng rừng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày hôm nay!

Thursday, October 12, 2023

Thursday, September 21, 2023

Thị trường Giá Thủy Sản Trà Vinh 21/09/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh ngày 21/9/2023.
Giá Thu Mua Thủy Sản ở Trà Vinh

BẢNG GIÁ THỦY SẢN TRÀ VINH 21/9/2023

  • Giá Thủy Sản Trà Vinh cập nhật ngày 21/9/2023 
  • Tổng hợp Giá Thủy Sản Trà Vinh ngày 21/9/2023 
  • Giá Tôm Thẻ Chân Trắng hôm nay ngày 21/9/2023 
  • Cập nhật Giá Tôm Sú Trà Vinh hôm nay 21/9/2023 
  • Giá Tôm Càng Xanh càng sào Trà Vinh 21/9/2023 
  • Cập nhật Giá Cua biển Trà Vinh hôm nay 21/9/2023 
  • Giá bán Nghêu, Sò Huyết Trà Vinh hôm nay 21/9/2023 
  • Thị trường Giá Cá Tra thịt, Giá Cá Lóc Trà Cú Trà Vinh 

TRA CỨU GIÁ THỦY SẢN THÁNG 9/2023

Tuesday, September 19, 2023

Thông tin Giá Thủy Sản Cà Mau 19/09/2023

Giá Thủy Sản cập nhật thị trường giá các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hôm nay!

Saturday, September 16, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Trà Vinh 16/09/2023

Tổng hợp Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 16/9/2023.
Giá Thủy Sản ở Trà Vinh bao nhiêu?

Popular Posts