Wednesday, May 31, 2023

Nguồn cung giảm, Giá Cá bật tăng trở lại 31/05/2023 ✅ Giá Ếch hôm nay?

Giá Cá các loại TĂNG khi nguồn cung giảm! 🐟 Giá Cá Lóc, Điêu Hồng tăng nhẹ? 🐸 Giá Ếch? - 31/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...


Giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 31/05/2023 tại Miền Tây xu hướng tăng nhẹ, giá cá tra thịt nhích nhẹ từ 26.500-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống tăng nhẹ từ 27.500-28.500 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Tôm Miền Tây khởi sắc? 31/05/2023 Tôm Thẻ Tôm Sú Oxy

Giá Tôm Thẻ ĐBSCL tăng nhẹ, Giá Tôm Sú ổn định 🦐 31/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Về giá thủy sản hôm nay 31/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 31/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Giá Lươn Thịt An Giang 31/05/2023

Cập nhật Giá Lươn thịt, giá chợ hôm nay 31/5/2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

Tuesday, May 30, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú ĐBSCL 30/05/2023

Giá Tôm có dấu hiệu phục hồi, Tôm Thẻ tăng nhẹ, Giá Tôm Sú ổn định 🦐 30/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Về thị trường giá thủy sản hôm nay 30/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 30/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Monday, May 29, 2023

Giá Cá, Giá Ếch biến động trái chiều 29/05/2023 (ĐBSCL)

Giá Cá Trê Vàng tiếp tục TĂNG! 🐟 Giá Cá Tra giống nhích nhẹ? 🐸 Giá Ếch? - 29/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...


Giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 29/05/2023 tại Miền Tây biến động trái chiều, giá cá tra thịt nhích nhẹ từ 26.500-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống tăng nhẹ từ 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Sunday, May 28, 2023

Giá Cá Trê Vàng thịt/giống 28/05/2023 (ĐBSCL)

Trê Vàng hiện tại đang sốt giá. Cùng Giá Thủy Sản cập nhật Giá Cá Trê Vàng thương phẩm, cá giống mới nhất hôm nay 28/5/2023 tại Miền Tây

Giá Tôm hôm nay 28/05/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ tăng nhẹ, Giá Tôm Sú giảm nhẹ 🦐 ĐBSCL hôm nay 28/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Về thị trường giá thủy sản hôm nay 28/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 28/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Saturday, May 27, 2023

Giá Cá Miền Tây hôm nay 27/05/2023

Giá Cá Trê Vàng TĂNG! 🐟 Giá Cá Tra giống nhích nhẹ? 🐸 Giá Ếch tiếp tục GIẢM - 27/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...

TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH ĐBSCL

Giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 27/05/2023 tại Miền Tây biến động trái chiều, giá cá tra thịt ổn định từ 26.500-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống tăng nhẹ từ 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Friday, May 26, 2023

Giá Nguyên Liệu Thủy Sản tại Đồng Tháp từ 20/05 - 26/05/2023

Giá Thủy Sản cập nhật giá các Nguyên Liệu Thủy Sản tại Đồng Tháp từ 20/05 - 26/05/2023.

Giá Cá Trê Vàng hôm nay 26/05/2023 (Miền Tây)

Giá Cá Trê Vàng thương phẩm cập nhật mới nhất hôm nay 26/5/2023 tại ĐBSCL

Thursday, May 25, 2023

Cần lưu ý bảo vệ Thủy Sản trong mùa nóng

Trong những ngày qua ở miền Bắc, nhiệt độ trung bình thường xuyên ở ngưỡng rất cao, có ngày lên tới 40°C. Thời tiết nắng nóng kéo dài có khả năng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển đàn vật nuôi, thủy sản. Vì vậy, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản các tỉnh tích cực chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và người dân thực hiện biện pháp phòng chống nắng nóng, bảo toàn số lượng, chất lượng cho chăn nuôi.

Thời gian này, ông Vũ Văn Chiến, Giám đốc HTX nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng (thôn Kiều Lương, xã Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh) cùng các thành viên đều tranh thủ dậy sớm, chuẩn bị thức ăn chăn nuôi và cho cá ăn trước 7h sáng. Ông Chiến chia sẻ: “Với quy mô nuôi lớn, hơn 300 lồng, nhiều lứa đến kỳ thu hoạch nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận trong quá trình chăm sóc, bảo vệ đàn cá. Thời điểm này, chúng tôi thường xuyên vệ sinh lưới để cho nước lưu thông trong và ngoài lồng, treo túi vôi với lượng 3-4kg/túi ở độ sâu bằng 1/3 mực nước trong lồng, bổ sung Vitamin C vào thức ăn để tăng sức đề kháng. Khi thả cá giống mới, hoặc thu hoạch cũng phải lựa thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát để giảm tỷ lệ hao hụt tối đa”.

Cần kịp thời các biện pháp tránh nắng nóng cho thủy sản nuôi.

Giá Cá, Ếch, Lươn ĐBSCL 25/05/2023

Giá Cá Tra? 🐟 Giá Cá Diêu Hồng, Cá Thát Lát TĂNG... Cập nhật Giá Lươn Thịt - Ngày 25/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH MIỀN TÂY

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 25/05/2023 tại ĐBSCL biến động nhẹ, giá cá tra thịt từ 26.500-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống dao động từ 26.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Tôm tăng trở lại 25/05/2023 (ĐBSCL)

Giá Tôm Thẻ tăng nhẹ, Giá Tôm Sú ổn định 🦐 Ngày 25/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Về thị trường giá thủy sản hôm nay 25/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 25/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Sử dụng Thuốc Thú Y hợp lý trong nuôi Tôm

Doanh nghiệp, nông dân và cơ quan quản lý có trách nhiệm trong sản xuất, sử dụng và quản lý thuốc thú y để ngành thủy sản phát triển bền vững.

Theo thống kê của Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), trong năm 2022 tổng diện tích tôm nuôi bị thiệt hại là trên 23,4 nghìn ha tại 21 tỉnh, thành phố. Con số này tăng 15,5% so với năm 2021. Trong đó, diện tích tôm nuôi thâm canh và bán thâm canh bị thiệt hại nhiều nhất với trên 8.500ha.

Sang đầu năm 2023 đến nay, cả nước có trên 1,6 nghìn ha tôm nuôi bị thiệt hại. Trong đó, tổng diện tích xác định được bệnh là khoảng 688 ha. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi xảy ra chủ yếu ở một số địa phương vùng ĐBSCL như: Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng. Để hiểu rõ thêm về vấn đề trên mời quý bà con theo dõi những chia sẻ về vấn đề phòng, chống dịch bệnh trên tôm hiện nay.

Sử dụng thuốc thú y thủy sản hợp lý giúp ngành thủy sản phát triển bền vững.

Wednesday, May 24, 2023

Giá Cá Lóc ĐBSCL hôm nay 24/05/2023

Cập nhật Giá Cá Cá Lóc thịt, Cá Lóc giống hôm nay 24/5/2023 tại khu vực ĐBSCL

Giá Cá tại Vĩnh Long giảm mạnh trong tháng 5

Theo Sở NN&PTNT Vĩnh Long, trong tháng 5, giá các loại thủy sản nuôi đều giảm mạnh so với tháng trước; có một số loại giá cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng người nuôi không có lãi.

Cụ thể, giá cá tra cao nhất trong tháng là 29.000 đ/kg (giảm 1.500 đ/kg so với tháng trước, giảm 2.000đ/kg so với cùng kỳ năm trước), giá cá lóc nuôi là 45.000 đ/kg (giảm 5.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 13.000 đ/kg so với cùng kỳ), giá cá điêu hồng, cá rô phi cao nhất trong tháng là 43.000 đ/kg (giảm 8.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 9.000 đ/kg so với cùng kỳ).

Cá điêu hồng có giá giảm 8.000 đồng/kg so với tháng trước.

Tuesday, May 23, 2023

Vì sao người nuôi Tôm "treo ao"?

Trong khi nhiều người nuôi tôm tại khu vực ĐBSCL bị thua lỗ, phải "treo ao" do giá tôm nguyên liệu giảm và đứng ở mức thấp, sản phẩm tôm Việt Nam lại đang bị thất thế tại các thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc do giá bán quá cao, vì sao?

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong quý 1-2023, lượng tôm nhập khẩu của Trung Quốc tăng 34% và kim ngạch tăng 16%, đạt 1,4 tỉ USD. 

Trong đó, Trung Quốc tăng nhập tôm từ Ecuador với sản lượng nhập tăng 43%, Argentina với 205%, Saudi Arabia với 231%… Ngược lại, tôm Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm đến 40% so với cùng kỳ 2022.

Giá tôm giảm mạnh, càng nuôi càng lỗ

Nuôi tôm gần 20 năm nay, thường vào khoảng tháng 4 hằng năm, ông Nguyễn Phục (xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã thả giống. 

Thu hoạch tôm thẻ tại trang trại nuôi công nghệ cao.

Tuy nhiên năm nay 10 ao tôm của ông Phục đã lấy đầy nước, được xử lý nước ngon lành nhưng vẫn chưa dám mua tôm giống về thả nuôi.

Giá Cá Tra Thịt, Cá Tra Giống 23/05/2023

Cập nhật Giá Cá Tra thịt trắng, Cá Tra giống hôm nay 23/5/2023 tại khu vực miền Tây

Monday, May 22, 2023

Giá Cá, Ếch, Lươn hôm nay 22/05/2023 (ĐBSCL)

Giá Cá Tra tiếp tục GIẢM? 🐟 Giá Cá Nàng Hai, Cá Diêu Hồng TĂNG... Cập nhật Giá Lươn Thịt - Ngày 22/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH ĐBSCL

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 22/05/2023 tại ĐBSCL biến động trái chiều, giá cá tra thịt giảm 26.500-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống giảm nhẹ 26.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Tôm Miền Tây hôm nay 22/05/2023

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú xu hướng tiếp tục GIẢM 🦐 Ngày 22/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...

@giathuysan Giá Tôm hôm nay 22/5/2023 #GiáThủySản ♬ nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 22/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 22/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Saturday, May 20, 2023

Giá Lươn Thịt Hậu Giang 20/05/2023

Cập nhật Giá Lươn thương phẩm hôm nay 20/5/2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Friday, May 19, 2023

Giá Cá Sặc Rằn Đồng Tháp 19/05/2023

Cập nhật Giá Cá Sặc Rằn hôm nay 19/5/2023 tại khu vực Đồng Tháp

Giá Cá Trê Lai thương phẩm 19/05/2023

Cập nhật Giá Cá Trê Lai hôm nay 19/5/2023 tại Vĩnh Long

Giá Cá, Giá Ếch biến động nhẹ 19/05/2023

🐟 Giá Cá Tra có dấu hiệu khởi sắc? Giá Cá Điêu Hồng tiếp tục TĂNG 🐸 Giá Ếch tiếp tục GIẢM - Ngày 19/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH ĐBSCL

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 19/05/2023 tại ĐBSCL biến động nhẹ, giá cá tra thịt 27.000-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống giảm nhẹ 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Wednesday, May 17, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 17/5/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS GIẢM nhẹ, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 17/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...

@giathuysan

#GiáTôm 17/5/2023 #TômThẻ #TômSú #MiềnTây #GiáThủySản #TômÔxy #ThẻOxy

♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 17/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 17/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Giá Cá Sặc Rằn tại ao 17/05/2023

Cập nhật Giá Cá Sặc Rằn hôm nay 17/5/2023 tại khu vực Miền Tây

Giá Cá Tra tại ao, Cá Tra Giống 17/05/2023

Cập nhật Giá Cá Tra thịt, Cá Tra giống hôm nay 17/5/2023 tại khu vực ĐBSCL

Tuesday, May 16, 2023

Giá Cá Rô Phi An Giang 16/05/2023

Cập nhật Giá Cá Rô Phi hôm nay 16/5/2023 tại An Giang

Giá Cá, Ếch trái chiều 16/05/2023

🐟 Giá Cá Tra khởi sắc? Giá Cá Điêu Hồng TĂNG nhẹ 🐸 Giá Ếch tiếp tục GIẢM - Ngày 16/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH MIỀN TÂY

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 16/05/2023 tại ĐBSCL biến động trái chiều, giá cá tra thịt nhích nhẹ 27.000-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống giảm nhẹ 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con...

Giá các loại Cá nuôi tăng cao so với cùng kỳ

Thị trường thực phẩm thủy hải sản ghi nhận giá của các loại cá nuôi đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Giá các loại cá nuôi tăng cao

Theo đó, giá cá lóc nuôi cao nhất trong tháng là 50.000 đồng/kg. Mức giá này tăng nhẹ so với tháng trước (tăng 15.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước). Giá cá điêu hồng, cá rô phi cao nhất là 51.000 đồng/kg, tăng 10.000 đ/kg so với tháng trước (tăng 16.000 đồng/kg so với cùng kỳ).

Loại cá có giá thấp nhất là cá tra: 30.500 đồng/kg (giảm 1.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước).

Giá Tôm Càng Xanh lúa tươi 16/05/2023

TÔM CÀNG XANH NẤU MÓN GÌ NGON? [Giao 1H TP.HCM] Tôm Càng Lúa Tươi (1KG/hộp) | [Chỉ giao TP.HCM] Giá Tôm Càng Xanh Sống (500g) | [giao 1H TP.HCM] Tôm Càng Lúa lột nõn tươi Size 15-25 (1KG/hộp) | Tôm càng xanh size lớn Nguyên Anh đặc sản Phú Quốc 500g [Chỉ giao HCM] | [Chỉ Giao TP.HCM] Tôm càng xanh sống bơi 1kg | [giao 1H HCM] Tôm Càng Lúa Tươi (1KG/hộp) | [Chỉ giao HCM] Tôm Càng Xanh - 1KG | Tôm càng xanh tươi sống giao hỏa tốc liên quận | Mua Thủy Hải Sản tươi sống hỏa tốc Shopee

Mua Tôm Càng Xanh tươi sống giá tốt giao hỏa tốc ở đâu bao nhiêu?

GIÁ TÔM CÀNG XANH TƯƠI SỐNG BƠI TikiNgon hôm nay 17/05/2023:

Tôm Càng Xanh là gì, mua ở đâu? Tôm Càng Xanh là tôm nuôi ở vùng nước ngọt hoặc nước lợ. Thịt tôm càng xanh ngọt, săn dai, nhiều giá trị dinh dưỡng được rất nhiều Khách yêu thích. Tôm Càng Lúa là tên gọi của Tôm Càng Xanh nuôi ở ruộng Lúa.

Monday, May 15, 2023

Giá Cá Tra thịt trắng 15/05/2023

Cập nhật Giá Cá Tra thịt trắng hôm nay 15/5/2023 tại An Giang

Giá Tôm giảm sâu! Người nuôi tôm ĐBSCL lo “treo ao”

Do tình hình xuất khẩu đang giảm mạnh, hàng tồn kho nhiều nên giá tôm nguyên liệu tại Miền Tây giảm sâu. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm 4 tháng đầu đạt 891 triệu USD, giảm 44% so với cùng kỳ.

Theo ghi nhận ngày 15/5/2023, các thương lái tại ĐBSCL báo giá mua tôm thẻ chân trắng trên địa bàn Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang cụ thể như sau: giá tôm TCT loại 30 con giá 123.000 đồng/kg (đầu năm giá khoảng 173.000 đồng/kg); loại 50 con giá 99.000 đồng/kg (đầu năm giá 120.000 đồng/kg); loại 70 con giá 91.000 đồng/kg (đầu năm giá 98.000 đồng/kg)… Riêng giá tôm sú tương đối ổn định so với đầu năm. Cụ thể: tôm sú thương phẩm ướp đá loại 20 con/kg giá 230.000 đồng/kg, loại 30 con giá 165.000 đồng/kg…

Giá Tôm Thẻ chân trắng tại ĐBSCL đang giảm mạnh.

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 15/5/2023 (ĐBSCL)

Giá Tôm Thẻ KKS tiếp tục GIẢM, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 15/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...Về thị trường giá thủy sản hôm nay 15/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 15/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Sunday, May 14, 2023

Giá Cá, Giá Ếch 14/05/2023

🐟 Giá Cá Tra "ĐÓNG BĂNG", Giá Cá Thát Lát TĂNG NHẸ 🐸 Giá Ếch GIẢM MẠNH - Ngày 14/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH MIỀN TÂY

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 14/05/2023 tại ĐBSCL có xu hướng giảm, giá cá tra thịt chững lại 27.000-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống giảm còn 28.000-29.000 đồng/kg size 30-35 con...

Friday, May 12, 2023

Giá Cá Tra chững lại - Giá Ếch Thịt giảm mạnh!

Giá Cá Tra chững lại ở mức 27.000 đồng/kg, giá Ếch Thịt hiện tại đang giảm mạnh 12.000-13.000 đồng/kg so với cách đây 1 tháng là những tin tức về giá thủy sản đáng chú ý hôm nay. Mời quý bà con xem chi tiết!

GIÁ CÁ TRA ĐANG “NGỦ ĐÔNG”

Giá cá tra thương phẩm tại ĐBSCL đang trong thời kỳ “ngủ đông”, làm cho doanh nghiệp (DN) lẫn ngư dân như ngồi trên “đống lửa”. Hơn 2 tháng qua, giá cá nằm ở mức 27.000 đồng/kg, lại rất khó giao dịch. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân do xuất khẩu giảm mạnh, trong khi thị trường nội địa không kham nổi sản lượng của ngư dân nuôi trong những tháng đầu năm 2023.

Xuất khẩu giảm mạnh

Trao đổi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá cá tra thương phẩm trên thị trường giảm mạnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3/2023, kim ngạch xuất khẩu cá tra của cả nước đạt 422 triệu USD, giảm 35% so cùng kỳ năm ngoái.

Giá cá tra giảm do xuất khẩu giảm mạnh.

Trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu cá tra cả nước đạt 84 triệu USD, bước sang tháng 2 tăng lên 156 triệu USD, tháng 3 đạt 182 triệu USD. Trong 3 mã hàng xuất khẩu, mã cá tra phi-lê đông lạnh (HS0304) đạt 347 triệu USD (giảm 40%), cá tra nguyên con tươi/đông lạnh (HS03) đạt 68 triệu USD (giảm 4%), cá tra chế biến (HS16) xuất đạt 8 triệu USD (tăng 10%).

“Điều đáng nói, 6 thị trường nhập khẩu chính của sản phẩm cá tra Việt Nam đều giảm mạnh so năm ngoái, phản ánh tình hình kinh tế tại các quốc gia đang gặp khó. Những thị trường có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh là: Hoa Kỳ (giảm 64%), Brazil (giảm 40%) và Trung Quốc (giảm 22%). Ngoài khó khăn về kinh tế, theo chu kỳ hàng năm, bước vào tháng 4, 5, 6, kim ngạch xuất khẩu cá tra giảm mạnh do người dân tại các quốc gia nhập khẩu đi du lịch…” - ông Lâm phân tích thêm.

Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 kéo dài (năm 2020, 2021), cuộc chiến giữa Nga và Ukraine xảy ra, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Các quốc gia Châu Âu phải chứng kiến cuộc khủng hoảng về năng lượng, lương thực, lạm phát gia tăng. Động thái Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) 10 lần tăng lãi suất trong năm để kiềm chế lạm phát, một lần nữa cho thấy, tình trạng này đang gia tăng tại hầu hết quốc gia nhập khẩu cá tra. DN kiểm soát chặt chi phí, người dân thắt chặt chi tiêu, lượng cá tra xuất vào các thị trường chính giảm mạnh.

Thursday, May 11, 2023

Giá Cá, Ếch 11/05/2023 (Miền Tây)

🐟 Giá Cá Tra xu hướng GIẢM, Giá Cá Lóc TĂNG NHẸ 🐸 Giá Ếch GIẢM MẠNH - Ngày 11/5/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh...CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC ĐBSCL

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 11/05/2023 tại Miền Tây có xu hướng giảm nhẹ, giá cá tra thịt giảm nhẹ 27.000-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống GIẢM MẠNH còn 28.000-29.000 đồng/kg size 30-35 con...

Wednesday, May 10, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 10/05 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS GIẢM, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 10/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 10/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 09/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Giá Cá Thát Lát Còm 10/05/2023

Cập nhật Giá Cá Thát Lát Còm hôm nay 10/5/2023 Cá Nàng Hai khu vực Miền Tây

Tuesday, May 9, 2023

Giá Tôm Thẻ khu vực ĐBSCL giảm mạnh!

Theo ghi nhận ở các khu vực nuôi tôm tại ĐBSCL những ngày qua, giá tôm thẻ chân trắng (TTCT) nuôi theo mô hình công nghệ cao thu mua tại nhiều tỉnh trong vùng tiếp tục giảm mạnh. Hiện giá TTCT nuôi ao trải bạt loại 30 con/kg có giá từ 134.000 – 136.000 đồng/kg; nuôi ao đất 108.000 – 109.000 đồng/kg. Giá TTCT loại 40 con/kg nuôi ao trải bạt giá chỉ còn 111.000 đồng/kg, nuôi ao đất giá 108.000 đồng/kg. Các loại tôm nước lợ, nước mặn ở các kích cỡ đều bị giảm giá sâu.

Bạc Liêu

Tại các huyện Đông Hải, Hòa Bình, thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu của tỉnh Bạc Liêu, nơi tập trung hàng chục công ty và trên 600 hộ thả nuôi TTCT siêu thâm canh, với tổng diện tích trên 1.860 ha, các doanh nghiệp, hộ nuôi đang than ngắn thở dài vì giá tôm nguyên liệu liên tiếp lao dốc. Hiện tại, TTCT loại 100 con/kg được thương lái thu mua tại ao với giá 80.000 đồng/kg, giảm hơn 20.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 2/2023. Trong khi đó TTCT loại 30 con/kg chỉ có giá 130.000 đồng/kg, giảm hơn 50.000 đồng/kg so với 2 tháng trước. Với giá tôm như hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm không có lãi, thậm chí lỗ nặng.

Giá Tôm ĐBSCL giảm sâu...

Không chỉ rớt giá, tôm nguyên liệu loại từ 40 – 70 con/kg cũng rất khó tìm đầu ra, do vậy các thương lái đang tạm ngừng thu mua và giá bán cũng rất thấp. Điều này khiến nhiều hộ nuôi tôm lắc đầu ngao ngán.

Giá Tôm Thẻ 09/05/2023 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ KKS ỔN ĐỊNH, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy 🦐 Ngày 09/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 9/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 09/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Monday, May 8, 2023

Cá Chợ (cá lóc, cá rô, cá sặc bổi, điêu hồng, mè vinh) được mùa

Trong 2 vụ thu hoạch cá gần đây, ngư dân nuôi các loài cá bán chợ liên tiếp được mùa, trúng giá. Các loại cá lóc, cá rô, cá sặc bổi, điêu hồng, mè vinh, giá từ 45.000 đồng/kg trở lên, người nuôi trúng đậm về sản lượng lẫn lợi nhuận.

Cung ít, cầu nhiều

Vụ nuôi năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân) thả nuôi 2 bè cá điêu hồng. Đầu tháng 4/2023, thương lái đến thu mua với giá 45.000 đồng/kg, ông đã bán và thu về 2,25 tỷ đồng. Đây là mức thu cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Bè của ông Tâm có kích thước ngang 6m, dài 12m, sâu 5m, bình quân mỗi vụ, sản lượng nuôi đạt từ 25-30 tấn cá. Ngư dân trúng mùa lẫn trúng giá bởi năm nay thời tiết ôn hòa, đầu năm khí trời se lạnh, cá nuôi ít hao hụt, sản lượng cuối vụ đạt mức cao. Hầu hết các chợ đầu mối, chợ xã sau khi dịch bệnh đều mở cửa trở lại, tiêu thụ lượng lớn cá nước ngọt.

Thương lái đang phân loại cá.

Thursday, May 4, 2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 04/05/2023 (ĐBSCL)

Giá Tôm Thẻ KKS, Tôm Thẻ Oxy, Giá Tôm Sú Oxy ỔN ĐỊNH 🦐 Ngày 04/05/2023

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Coi Màu...
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 4/5/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 04/05/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Popular Posts