Showing posts with label Giá Hải Sản. Show all posts
Showing posts with label Giá Hải Sản. Show all posts

Thursday, May 16, 2024

16/05/2024 🆕 Biến động Giá Thủy Sản khu vực các tỉnh Miền Trung & Tây Nguyên

Thị trường Giá Cá Nước Ngọt & Giá Ếch khu vực Miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Đà Nẵng) và Tây Nguyên (Cá Lồng Bè Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk...) cập nhật ngày 16/5/2024...

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt, Giá Ếch Thịt, Giá Cá Biển Miền Trung hôm nay!

Wednesday, April 24, 2024

Cập nhật Giá Thủy Sản (Ếch, Cá Nước Ngọt, Cá Biển Nuôi) Miền Trung & Tây Nguyên 24/04/2024

Biến động Giá Cá Nước Ngọt Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định...) & Tây Nguyên (cao nguyên Nam Trung Bộ: Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai...). Cập nhật ngày 24/4/2024 Giá Cá, Giá Ếch, Giá Cá Biển Nuôi Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...

24/4/2024 ✅ Bảng Giá Cá Miền Trung & Tây Nguyên 🐠 Cập nhật Giá Ếch, Cá Nước Ngọt & Giá Cá Biển Nuôi!

Thursday, April 11, 2024

11/04/2024 🆕 Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt, Cá Biển Nuôi khu vực Miền Trung & Tây Nguyên

(11/4/2024) Cập nhật Giá Cá Ếch khu vực Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định...) & Tây Nguyên (cao nguyên Nam Trung Bộ: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk...). Thị trường Giá Cá Ếch, Giá Cá Biển Nuôi tại khu vực Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...
Giá Cá tại Miền Trung hôm nay bao nhiêu?

Tuesday, April 2, 2024

Xu hướng Giá Thủy Sản (Cá Nước Ngọt, Ếch, Cá Biển Nuôi) tại Miền Trung & Tây Nguyên 02/04/2024

Thị trường Cá Nước Ngọt Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định...) & Tây Nguyên (cao nguyên Nam Trung Bộ: Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai...). Cập nhật 2/4/2024 Giá Cá Ếch, Giá Cá Biển Nuôi Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...

Giá Thủy Sản Miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên?

Thursday, March 21, 2024

Thị trường Cá Nước Ngọt, Cá Biển Nuôi khu vực Miền Trung & Tây Nguyên 21/03/2024

[21/3/2024] Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt khu vực Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định...) & Tây Nguyên (cao nguyên Nam Trung Bộ: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk...). Thị trường Giá Cá Ếch, Giá Cá Biển Nuôi tại Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...
Thị trường Cá Biển Nuôi, Cá Nước Ngọt, Ếch Nuôi khu vực Miền Trung & Tây Nguyên hiện nay?

Friday, March 15, 2024

Cập nhật Giá Cá Ếch khu vực Miền Trung & Tây Nguyên 15/03/2024

(15/3/2024) Thị trường Cá Nước Ngọt khu vực Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định...) & Tây Nguyên (cao nguyên Nam Trung Bộ: Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai...). Cập nhật Giá Cá Ếch, Giá Cá Biển Nuôi Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...

Thị trường Cá Biển Nuôi, Cá Nước Ngọt, Ếch Nuôi khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Wednesday, October 18, 2023

Giá Thủy Sản tại Trà Vinh hôm nay 18/10/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua Thịt, Cua Biển, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 18/10/2023.
Giá Thủy Sản khu vực Trà Vinh hôm nay bao nhiêu?

Thursday, October 12, 2023

Thursday, March 11, 2021

Giá Tôm, Cá Biển 11/03/2021 (Giá Hải Sản)

Giá Hải Sản - Giá Tôm, Cá Biển hôm nay 11/03/2021

Cập nhật Giá Hải Sản, giá Tôm hùm xanh, giá Cá biển: Cá mú, Cá chẽm, Cá chim trắng. Khu vực: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Vũng TàuTHÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ THỦY SẢN BIỂN

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 11/03/2021, giá cá tra thịt tại khu vực hôm nay ở mức 21.000 - 21.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.000 - 30.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000 - 30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250 - 300 đồng. Giá ếch hôm nay giá ổn định, ếch thịt 37.000 - 38.000 đồng/kg. Giá cá kèo 70.000 - 71.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000 - 47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

Tiếp theo với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và Oxy hôm nay tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng như sau: Giá tôm thẻ size 30 con lớn giá 178.000 đồng/kg, tôm thẻ size 30 con nhỏ 176.000 đồng/kg; tôm thẻ size 40 con lớn 148.000 đồng/kg, tôm thẻ size 40 con nhỏ 146.000 đồng/kg; tôm thẻ size 50 con lớn 136.000 đồng/kg, tôm thẻ size 50 con nhỏ 135.000 đồng/kg; tôm thẻ size 60 con 123.000 đồng/kg; tôm thẻ size 70 con 117.000 đồng/kg.

Popular Posts