Tuesday, August 11, 2020

Giá Cá, Ếch 11/08/2020 (Miền Bắc)

Giá Cá, Ếch - Ngày 11/08/2020

Giá Cá Chép, Các Lóc, Cá Rô, Cá Trắm Cỏ, Cá Rô Phi, Cá Trê Vàng, Cá Điêu Hồng, Ếch khu vực Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh

No comments:

Post a Comment

Popular Posts