Wednesday, August 12, 2020

Giá Cá, Ếch 12/08/2020 (Miền Tây)

Giá Cá, Ếch - Ngày 12/08/2020

Giá Cá Tra Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Ếch Đồng Tháp, An Giang
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Rô Cần Thơ, Hậu Giang
Giá Cá Thát Lát Hậu Giang

No comments:

Post a Comment

Popular Posts