Friday, January 8, 2021

Khung lịch mùa vụ thả giống Nuôi Tôm Nước Lợ năm 2021

Ngày 29/12/2020, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Công văn số 2620/TCTS-NTTS V/v thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2021.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 sẽ tiếp tục xuất hiện sớm và gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu Long, có thể tương đương như năm 2015-2016, thậm chí có thể như mùa khô năm 2019-2020, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi tôm nước lợ năm 2021.

Để triển khai kế hoạch sản xuất năm 2021, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí  hậu; Quyết định số 79/QĐ-CP ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025; Quyết định số 3475/QĐ-BNN-TCTS ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030, để tận dụng tiềm năng, lợi thế ngành tôm cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, chủ động mùa vụ nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2021, Tổng cục Thủy sản hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2021, cụ thể như sau:

XEM ĐẦY ĐỦ: KHUNG LỊCH MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2021

No comments:

Post a Comment

Popular Posts