Tuesday, March 9, 2021

Giá Tôm Thẻ 09/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ Tôm Sú - Ngày 09/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh và oxy khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN GIÁ THỦY SẢN

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 09/03/2021, giá cá tra thịt tại khu vực hôm nay ở mức 21.000 - 21.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.000 - 30.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000 - 30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250 - 300 đồng. Giá ếch hôm nay giá ổn định, ếch thịt 37.000 - 38.000 đồng/kg. Giá cá kèo 69.000 - 70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000 - 47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

Tiếp theo với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng như sau: Giá tôm thẻ size 30 con lớn giá 180.000 đồng/kg, tôm thẻ size 30 con nhỏ 178.000 đồng/kg; tôm thẻ size 40 con lớn 150.000 đồng/kg, tôm thẻ size 40 con nhỏ 148.000 đồng/kg; tôm thẻ size 50 con lớn 138.000 đồng/kg, tôm thẻ size 50 con nhỏ 136.000 đồng/kg; tôm thẻ size 60 con 126.000 đồng/kg; tôm thẻ size 70 con 118.000 đồng/kg; tôm thẻ size 80 con 108.000 đồng/kg; tôm thẻ size 100 con 92.000 đồng/kg.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts