Sunday, March 14, 2021

Giá Tôm Thẻ 14/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ Giá Tôm Sú - Ngày 14/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT TẠI THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ THỦY SẢN

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 14/03/2021, giá cá tra thịt tại khu vực hôm nay ở mức 21.000 - 21.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.000 - 31.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000 - 30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250 - 300 đồng. Giá ếch hôm nay giá ổn định, ếch thịt 37.000 - 38.000 đồng/kg. Giá cá kèo 71.000 - 72.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000 - 47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

Tiếp theo với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng như sau: giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng ổn định. Giá tôm thẻ size 30 con lớn giá 176.000 đồng/kg, size 40 con lớn 150.000 đồng/kg, size 50 con lớn 139.000 đồng/kg, size 60 con 125.000 đồng/kg, size 70 con 120.000 đồng/kg, size 80 con 108.000 đồng/kg, size 100 con đang ở mức 92.000 đồng/kg.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts