Thursday, March 18, 2021

Giá Tôm Thẻ 18/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ Tôm Sú - Ngày 18/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Cà Mau. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ TÔM MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 18/3/2021, giá cá tra thịt tại khu vực ĐBSCL hôm nay tăng ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.500-31.500 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giá tăng, ếch thịt giá 39.000-40.000 đồng/kg. Giá cá kèo ổn định 71.000-72.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000-47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Cà Mau như sau:
Size 60 con 122.000 đồng/kg
Size 70 con 118.000 đồng/kg
Size 75 con 116.000 đồng/kg
Giá tôm thẻ size 80 con 110.000 đồng/kg
Giá tôm thẻ size 90 con 104.000 đồng/kg
Giá tôm size 95 con 102.000 đồng/kg
Giá tôm size 100 con 101.000 đồng/kg

No comments:

Post a Comment

Popular Posts