Sunday, March 21, 2021

Giá Tôm Thẻ 21/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ Tôm Sú - Ngày 21/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ TÔM THẺ

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 21/3/2021, giá cá tra thịt tại khu vực ĐBSCL hôm nay tăng ở mức 21.500-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.500-32.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giá tăng, ếch thịt giá 39.000-40.000 đồng/kg. Giá cá kèo ổn định 70.000-71.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000-47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Vĩnh Châu - Bạc Liêu, Chợ Kinh - Cà Mau như sau:
Size 30 con 172.000 đồng/kg +-3.000đ
Size 40 con 142.000 đồng/kg +-2.000đ
Size 50 con lớn 131.000 đồng/kg +1.000đ
Size 50 con nhỏ 129.000 đồng/kg -1.000đ
Size 60 con 120.000 đồng/kg +-500đ
Size 70 con 115.000 đồng/kg +-500đ
Size 80 con 107.000 đồng/kg +-500đ
Size 100 con 105.000 đồng/kg +-300đ, xem màu
Giá tôm size 100 con 92.000 đồng/kg +-500đ, không cần màu. Liên hệ: 0919781835

No comments:

Post a Comment

Popular Posts