Tuesday, March 23, 2021

Giá Tôm Thẻ 23/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ Tôm Sú - Ngày 23/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ TÔM THẺ KKS MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 23/3/2021, giá cá tra thịt tại khu vực ĐBSCL hôm nay ổn định ở mức 21.500-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.500-32.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giữ giá, ếch thịt giá 39.000-40.000 đồng/kg. Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000-47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu như sau:
Size 30 con lớn 170.000 đồng/kg +3.000đ
Size 30 con nhỏ 168.000 đồng/kg -3.000đ
Size 40 con lớn 145.000 đồng/kg +1.000đ
Size 40 con nhỏ 140.000 đồng/kg -1.000đ
Size 50 con lớn 130.000 đồng/kg +1.000đ
Size 50 con nhỏ 127.000 đồng/kg -1.000đ
Size 60 con 117.000 đồng/kg +-500đ
Size 70 con 110.000 đồng/kg +-500đ
Size 80 con 103.000 đồng/kg +-500đ
Giá tôm size 100 con 92.000 đồng/kg +-500đ. Liên hệ: 0919 781 835

No comments:

Post a CommentVi Sinh Thủy Sản | Kỹ Thuật Thủy Sản | Thuốc Thú Y Thủy Sản | Thuốc Tôm Cá Ếch | Thuốc Thủy Sản LV | Rap Việt | Giá Tôm Cá Pinterest | Bảng Giá Tôm Cá | Việc Làm Thủy Sản | Bảng Giá Heo Hơi | Privacy Policy