Wednesday, March 24, 2021

Giá Tôm Thẻ 24/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú - Ngày 24/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ TÔM THẺ KKS

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 24/3/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng ổn định như sau:
Size 25 con 194.000 đồng/kg +-5.000đ
Size 30 con 168.000 đồng/kg +-3.000đ
Size 40 con 143.000 đồng/kg +-5.000đ
Size 50 con 127.000 đồng/kg +-3.000đ
Giá size 60 con 117.000 đồng/kg +-500đ
Giá size 70 con 110.000 đồng/kg +-500đ
Tôm thẻ size 80 con 103.000 đồng/kg +-500đ
Giá tôm size 100 con 92.000 đồng/kg +-500đ. Liên hệ: 0919781835

Giá cá tra thịt tại khu vực ĐBSCL hôm nay ổn định ở mức 21.500-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.500-32.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giữ giá, ếch thịt giá 39.000-40.000 đồng/kg. Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000-47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts