Friday, March 26, 2021

Giá Tôm Thẻ 26/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 26/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 26/3/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hiện nay tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu ổn định:
Size 25 con 194.000 đồng/kg
Size 30 con lớn 170.000 đồng/kg
Size 30 con nhỏ 166.000 đồng/kg
Size 40 con lớn 142.000 đồng/kg
Size 40 con nhỏ 140.000 đồng/kg
Size 50 con lớn 130.000 đồng/kg
Size 50 con nhỏ 127.000 đồng/kg
Giá size 60 con 117.000 đồng/kg
Giá size 70 con 110.000 đồng/kg
Tôm thẻ size 80 con 103.000 đồng/kg
Giá tôm size 100 con 92.000 đồng/kg. Liên hệ: 0919781835

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.000-31.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giữ giá, ếch thịt giá 39.000-40.000 đồng/kg. Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000-47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts