Thursday, March 11, 2021

Giá Tôm, Cá Biển 11/03/2021 (Giá Hải Sản)

Giá Hải Sản - Giá Tôm, Cá Biển hôm nay 11/03/2021

Cập nhật Giá Hải Sản, giá Tôm hùm xanh, giá Cá biển: Cá mú, Cá chẽm, Cá chim trắng. Khu vực: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Vũng TàuTHÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ THỦY SẢN BIỂN

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 11/03/2021, giá cá tra thịt tại khu vực hôm nay ở mức 21.000 - 21.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.000 - 30.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000 - 30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250 - 300 đồng. Giá ếch hôm nay giá ổn định, ếch thịt 37.000 - 38.000 đồng/kg. Giá cá kèo 70.000 - 71.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000 - 47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

Tiếp theo với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và Oxy hôm nay tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng như sau: Giá tôm thẻ size 30 con lớn giá 178.000 đồng/kg, tôm thẻ size 30 con nhỏ 176.000 đồng/kg; tôm thẻ size 40 con lớn 148.000 đồng/kg, tôm thẻ size 40 con nhỏ 146.000 đồng/kg; tôm thẻ size 50 con lớn 136.000 đồng/kg, tôm thẻ size 50 con nhỏ 135.000 đồng/kg; tôm thẻ size 60 con 123.000 đồng/kg; tôm thẻ size 70 con 117.000 đồng/kg.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts