Tuesday, May 11, 2021

Giá Cá, Ếch 11/05/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 11/05/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc LiêuCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ĐBSCL

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 11/5/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ổn định ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 22.000-23.000 đồng/kg size 30-35 con...

Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá từ 35.000-37.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giảm nhẹ, ếch thịt giá 33.000-34.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 300 đồng/con. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 27.000-27.500 đồng/kg loại cá thịt 4-5 con/kg. Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 43.000-44.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 2.000 đồng/con.

Các mặt hàng thủy sản khác cũng giữ giá ổn định, giá cá hú từ 50.000-55.000 đồng/kg, cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá tra thịt trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000-54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, tôm càng xanh có giá 235.000-245.000 đồng/kg, giá lươn 160.000-170.000 đồng/kg tăng 5000 đồng/kg so với ngày trước đó, ếch nuôi có giá 50.000-55.000 đồng/kg.

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng như sau:
Giá tôm thẻ size 30 con 138.000 đồng/kg +-3.000 đồng
Size 40 con 118.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con 108.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con 103.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con 100.000 đồng/kg +500 đồng
Size 100 con 87.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 150 con 75.000 đồng/kg +-200 đồng
Tôm thẻ size 200 con 62.000 đồng/kg +-200 đồng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts