Monday, May 17, 2021

Giá Tôm Thẻ 17/05/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú - Ngày 17/05/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyTHÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM KHU VỰC MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 17/5/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 30 con 136.000 đồng/kg +-3.000 đồng
Size 40 con 116.000 đồng/kg +1.000-2.000 đồng
Size 50 con 107.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con 102.000 đồng/kg +-500 đồng; tôm thẻ Oxy size 60 con 112.000 đồng/kg
Size 70 con 98.000 đồng/kg +-500 đồng; tôm thẻ Oxy size 70 con 104.000 đồng/kg
Tôm thẻ size 100 con 87.000 đồng/kg +-500 đồng. Liên hệ: 0915434635

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 21.500-22.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.000-23.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt giá từ 34.000-36.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay, ếch thịt giá 30.000-31.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 26.000-27.000 đồng/kg (loại cá thịt 4-5 con/kg). Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 43.000-44.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 2.000 đồng/con.

Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg; cá tra thịt trắng có giá 35.000 đồng/kg; cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg; cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg; cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg; giá lươn 160.000-170.000 đồng/kg tăng 5000 đồng/kg so với ngày trước đó; giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg; ếch nuôi có giá 50.000-55.000 đồng/kg...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts