Sunday, May 30, 2021

Giá Tôm Thẻ 30/05/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú - Ngày 30/05/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyTHÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 30/5/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 25 con lớn 170.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ 165.000 đồng/kg -3.000 đồng
Size 30 con lớn 139.000 đồng/kg +3.000 đồng
Size 30 con nhỏ 134.000 đồng/kg -3.000 đồng
Size 40 con 116.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con 106.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con 102.000 đồng/kg -500 đồng
Size 70 con 100.000 đồng/kg -500 đồng
Tôm thẻ size 100 con 87.000 đồng/kg +-500 đồng. Liên hệ: 0915434635

Đầu tháng 5/2021, trong khi giá tôm sú và giá tôm thẻ chân trắng thương phẩm sụt giảm, thì giá cua biển lại liên tục tăng cao...

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.000-22.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt giá từ 34.000-36.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay, ếch thịt giá 28.000-29.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 26.000-27.000 đồng/kg (loại cá thịt 4-5 con/kg). Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 42.000-43.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 2.000 đồng/con.

Giá thủy hải sản có một số mặt hàng giảm. Cá lóc nuôi 48.000 đồng/kg giảm 2000 đồng/kg, giá cá nàng hai (cá thát lát) 40.000 đồng/kg giảm 2000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 35.000 đồng/kg, tôm càng xanh 230.000 đồng/kg, cá rô phi 32.000 đồng/kg, cá điêu hồng 46.000 đồng/kg, lươn loại 1 giá 240.000 đồng/kg, lươn loại 2 giá 180.000 đồng/kg, ếch nuôi giá 55.000 đồng/kg.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts