Wednesday, June 16, 2021

Giá Cá, Ếch 16/06/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 16/06/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc LiêuCẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH ĐBSCL

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 16/6/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 21.800-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 19.000-20.000 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá tăng cao từ 40.000-41.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 220-240 đồng. Giá ếch hôm nay tăng nhẹ, ếch thịt giá 30.000-32.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 250 đồng/con. Giá cá điêu hồng loại cá thịt (~600gr) giá 35.000-36.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tăng cao tại khu vực Đồng Tháp giá 39.000-40.000 đồng/kg loại cá thịt 6-7 con/kg. Tại Đồng Tháp, giá cá rô phi (cá thịt 500-600gr) giá 33.000-34.000 đồng/kg. Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 37.000-38.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.700 đồng/con.

Giá thủy hải sản có xu hướng giảm nhẹ. Cá lóc nuôi 48.000 đồng/kg, cá thát lát (cá nàng hai) 38.000 đồng/kg giảm 2000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 34.000 đồng/kg giảm 1000 đồng/kg, tôm càng xanh 240.000 đồng/kg tăng 10000 đồng/kg, cá rô phi 32.000 đồng/kg, cá điêu hồng 43.000 đồng/kg giảm 2000 đồng/kg, lươn loại 1 giá 240.000 đồng/kg, lươn loại 2 giá 180.000 đồng/kg, ếch nuôi giá 55.000 đồng/kg... Trong khi giá tôm sú và giá tôm thẻ chân trắng thương phẩm sụt giảm, thì giá cua biển lại liên tục tăng cao...

Khoảng 1 tuần nay, Giá Cá Lóc tại Vĩnh Long bất ngờ tăng 5.000-7.000 đồng/kg so với tháng trước, hiện đang ở mức giá 34.000-35.000 đồng/kg. Người nuôi cá có lời tuy nhiên sản lượng ít.

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20 con nhỏ giá 215.000 đồng/kg
Size 25 con lớn giá 174.000 đồng/kg
Size 25 con nhỏ giá 168.000 đồng/kg
Size 30 con lớn giá 145.000 đồng/kg...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts