Sunday, June 20, 2021

Giá Cá, Ếch 20/06/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 20/06/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc LiêuCẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH ĐBSCL

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 20/6/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 21.700-22.200 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 20.000-21.000 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá tăng cao từ 40.000-42.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 200-240 đồng. Giá ếch hôm nay ổn định, ếch thịt giá 29.000-30.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 250 đồng/con. Giá cá điêu hồng loại cá thịt (~600gr) giá 34.000-34.500 đồng/kg. Giá cá trê vàng tăng cao tại khu vực Đồng Tháp giá 44.000-45.000 đồng/kg loại cá thịt 6-7 con/kg. Tại Đồng Tháp, giá cá rô phi (cá thịt 500-600gr) giá 33.000-34.000 đồng/kg. Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 38.000-39.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.600 đồng/con.

Giá thủy hải sản có một số mặt hàng tăng nhẹ. Giá cá lóc nuôi 50.000 đồng/kg tăng nhẹ 2000 đồng/kg so với những ngày trước, cá nàng hai (thát lát) 38.000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 34.000 đồng/kg, tôm càng xanh 240.000 đồng/kg tăng, cá rô phi 32.000 đồng/kg, cá điêu hồng 45.000 đồng/kg tăng nhẹ 2000 đồng/kg, lươn loại 1 giá 240.000 đồng/kg, lươn loại 2 giá 180.000 đồng/kg, ếch nuôi giá 55.000 đồng/kg... Giá heo hơi giữ ổn định 68.000-70.000 đồng/kg. Giá vịt hơi 54.000 đồng/kg, gà hơi (gà công nghiệp) 55.000-60.000 đồng/kg...

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 25 con lớn giá 173.000 đồng/kg
Size 25 con nhỏ giá 167.000 đồng/kg
Size 30 con lớn giá 145.000 đồng/kg

No comments:

Post a Comment

Popular Posts