Friday, June 25, 2021

Giá Cá, Ếch 25/06/2021 (Miền Tây)

Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 25/06/2021

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp
Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh
Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp
Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp
Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ
Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long
Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc LiêuCẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ - ẾCH MIỀN TÂY

Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 25/6/2021 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt ở mức 21.700-22.700 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 19.000-20.000 đồng/kg size 30-35 con...

Giá Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá tăng cao từ 40.000-42.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 200-240 đồng. Giá ếch hôm nay tăng nhẹ, ếch thịt giá 26.000-27.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 300 đồng/con. Giá cá điêu hồng loại cá thịt (~600gr) giá 34.000-34.500 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp giá 38.000-39.000 đồng/kg loại cá thịt 6-7 con/kg. Tại Đồng Tháp, giá cá rô phi tăng nhẹ (cá thịt 500-600gr) giá 35.000-36.000 đồng/kg. Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá tăng nhẹ 39.000-40.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.600 đồng/con.

Mô hình nuôi Cá Mè Hôi trong ao đất hiệu quả, mang lại kinh tế cao tại Long Xuyên (An Giang).

Giá cá sặc rằn: Size 8-9 con/kg 32.000 đồng - Size 11-12 con/kg 25.000 đồng (Liên hệ: 0335551717)

Giá thủy hải sản có một số mặt hàng cá tăng nhẹ. Giá cá lóc nuôi 50.000 đồng/kg tăng nhẹ 2000 đồng/kg so với những ngày trước, cá nàng hai (thát lát) 38.000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 36.000 đồng/kg tăng 2000 đồng/kg so với ngày hôm qua, tôm càng xanh 240.000 đồng/kg tăng, cá rô phi 35.000 đồng/kg tăng 3.000 đồng/kg, cá điêu hồng 47.000 đồng/kg tăng 2000 đồng/kg, lươn loại 1 giá 240.000 đồng/kg, lươn loại 2 giá 180.000 đồng/kg, ếch nuôi giá 55.000 đồng/kg... Giá vịt hơi 54.000 đồng/kg, gà hơi (gà công nghiệp) 55.000-60.000 đồng/kg, thịt bò 220.000-240.000 đồng/kg... Giá trứng tiếp tục tăng, trứng gà công nghiệp 2.700 đồng/trứng tăng 100 đồng/trứng, trứng vịt 3.000 đồng/trứng tăng 300 đồng/trứng...

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con lớn 220.000 đồng/kg -10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 174.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 169.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 145.000 đồng/kg +3.000 đồng...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts