Wednesday, June 9, 2021

Giá Tôm Thẻ 09/06/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 09/06/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền Tây
THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM ĐBSCL

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 9/6/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 210.000 đồng/kg -10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 170.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 165.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 140.000 đồng/kg +3.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 136.000 đồng/kg -3.000 đồng
Size 40 con giá 120.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 112.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 106.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 102.000 đồng/kg +-500 đồng
Tôm thẻ size 100 con 85.000 đồng/kg +-500 đồng
Liên hệ: 0915434635
Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 21.500-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 20.000-21.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt giá từ 34.000-36.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch thịt hôm nay giá 27.000-28.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 26.000-27.000 đồng/kg (loại cá thịt 4-5 con/kg). Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 40.000-41.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.700 đồng/con.

Giá thủy hải sản giữ giá ổn định. Cá lóc nuôi 48.000 đồng/kg, cá thát lát (cá nàng hai) 40.000 đồng/kg giảm 2000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 35.000 đồng/kg, tôm càng xanh 230.000 đồng/kg, cá rô phi 32.000 đồng/kg, cá điêu hồng 46.000 đồng/kg, lươn loại 1 giá 240.000 đồng/kg, lươn loại 2 giá 180.000 đồng/kg, ếch nuôi giá 55.000 đồng/kg.

No comments:

Post a Comment

Popular PostsVi Sinh Thủy Sản | Kỹ Thuật Thủy Sản | Thuốc Thú Y Thủy Sản | Thuốc Tôm Cá Ếch | Thuốc Thủy Sản LV | Rap Việt | Giá Tôm Cá Pinterest | Bảng Giá Tôm Cá | Việc Làm Thủy Sản | Bảng Giá Heo Hơi | Privacy Policy