Friday, June 11, 2021

Giá Tôm Thẻ 11/06/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 11/06/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền Tây
THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM ĐBSCL

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 11/6/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Cà Mau:
Giá tôm thẻ size 30 con giá 136.000 đồng/kg +-3.000 đồng
Size 40 con giá 121.000 đồng/kg +1.000-2.000 đồng
Size 50 con giá 114.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 108.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 104.000 đồng/kg +-200 đồng
Tôm thẻ size 80 con 101.000 đồng/kg +-200 đồng
Liên hệ: 0919326242
Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 21.800-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 19.000-20.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt giá tăng cao từ 40.000-41.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 220-240 đồng. Giá ếch thịt hôm nay giá 26.000-27.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 39.000-40.000 đồng/kg (loại cá thịt 4-5 con/kg). Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 40.000-41.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.700 đồng/con.

Khoảng 1 tuần nay, Giá Cá Lóc tại Vĩnh Long bất ngờ tăng 5.000-7.000 đồng/kg so với tháng trước, hiện đang ở mức giá 34.000-35.000 đồng/kg. Người nuôi cá có lời tuy nhiên sản lượng ít.

Giá thủy hải sản giữ giá ổn định. Cá lóc nuôi 48.000 đồng/kg, cá thát lát (cá nàng hai) 40.000 đồng/kg giảm 2000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 35.000 đồng/kg, tôm càng xanh 230.000 đồng/kg, cá rô phi 32.000 đồng/kg, cá điêu hồng 46.000 đồng/kg, lươn loại 1 giá 240.000 đồng/kg, lươn loại 2 giá 180.000 đồng/kg, ếch nuôi giá 55.000 đồng/kg.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts