Friday, July 2, 2021

Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 25/6 – 1/7/2021

Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 25/6 – 1/7/2021
GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, từ 25/6 – 1/7/2021
Mặt hàng Cỡ Giá (đồng/Kg) Mặt hàng Cỡ Giá (đồng/Kg)
Cá ngừ vằn   50.000 Mực ống 17 - 24 cm/con 100.000
Cá ngừ mắt to   65.000 > 25 cm/con 180.000
Cá hố 1 - 2 con/Kg 150.000 Mực lá 25 - 35 con/Kg 240.000
Cá thu 2 - 3 con/Kg 150.000 Mực nang   135.000
Cá đổng > 200 g/con 90.000 Bạch tuộc   95.000
Cá bò da > 500 g/con 80.000 Tôm sú 15 con/Kg 460.000
Cá cờ 75.000 25 - 30 con/Kg 200.000
Cá nục   35.000 40 con/Kg 160.000
Cá trác 8 con/Kg 75.000 Tôm chân trắng Tôm sống 170.000
Cá cam (NK) 75.000 60 con/Kg 120.000
Cá bớp   150.000 80 con/Kg 90.000
Cá dũa   - Cá mối   50.000
Cá lạt >1kg 70.000 Cá bớp   150.000
<1kg 35.000 Cá trác > 0,3/kg 140.000
Cá cơm   40.000 Cá chuồn   50.000

No comments:

Post a Comment

Popular Posts