Friday, September 10, 2021

Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 3/9 – 9/9/2021

Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 3/9 – 9/9/2021
GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 3/9 – 9/9/2021
Tên mặt hàng Cỡ Giá
Cá tra thịt trắng 0,7 - 0,8 kg/con 21.000 - 22.000đ/Kg
Cá điêu hồng >300g – 1000g 34.000 - 36.000đ/Kg
Cá lóc nuôi 1 - 1,2 kg/con 44.000 - 46.000đ/Kg
Sặc rằn 8 con/Kg 28.000 - 32.000 đ/Kg
Cá thát lát >0,5kg 42.000 - 45.000 đ/Kg
Cá rô đầu vuông 4 - 5 con/Kg 25.000 - 28.000đ/Kg
Ếch 3 - 5 con/Kg 21.000 - 22.000 đ/Kg
Tôm càng xanh 15 - 25 con/kg 160.000 - 180.000 đ/Kg
Tôm trứng, càng xào 100.000 - 110.000 đ/Kg
Một số loại giống Cỡ Giá
Cá Điêu hồng Giống (cỡ 35 con/Kg) 20.000 - 22.000 đ/kg
Cá Lóc cỡ 1.200 con/Kg 110 - 140 đ/con
Tôm càng xanh Tôm postlarva (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) 70 - 80 đ/con
Tôm toàn đực (cỡ 100.000 con/Kg) 120 -150 đ/con
Cá tra bột 0,8 - 1,2 đồng/con
giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) 22.500 - 24.000 đ/kg
giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) 20.000 - 21.700 đ/kg
giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) -
Ếch cỡ 120 -140 con/Kg 200 - 300 đ/con

No comments:

Post a Comment

Popular Posts