Thursday, September 30, 2021

Giá Tôm Thẻ 30/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 30/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 30/9/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 30/9 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con lớn giá 236.000 đồng/kg +10.000 đồng
Size 20 con nhỏ giá 231.000 đồng/kg -10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 180.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 175.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 148.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 144.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 128.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 40 con nhỏ giá 126.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 50 con lớn giá 110.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con nhỏ giá 108.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 60 con giá 100.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 95.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 80 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Tôm thẻ size 100 con giá 90.000 đồng/kg +-200 đồng
Tôm thẻ size 100 con ao bạt xem màu giá 88.000 đồng/kg
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm thẻ 18/9 khu vực Trà Vinh:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 220.000 đồng/kg +-10.000 đồng về nhỏ đến 22 con
Size 25 con giá 165.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 143.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +1-2.000 đồng
Size 50 con giá 100.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg +-500 đồng đến 75 con
Bắt màu xanh
Size 100 con 80.000 +-500 đồng đến 75 con
Size 60 con 95.000 +-500 đồng
Liên hệ: 0908494363
Giá tôm thẻ 30/9 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 235.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 177.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 172.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 147.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 145.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 127.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 40 con nhỏ giá 125.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 50 con giá 109.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 105.000 đồng/kg +-500 đồng (xem màu xanh đen, ao bạc)
Size 70 con giá 100.000 đồng/kg +-500 đồng (xem màu xanh đen, ao bạc)
Size 100 con giá 85.000 đồng/kg +-500 đồng (xem màu xanh đen, ao bạc)
Size 150 con giá 75.000 đồng/kg +-500 đồng (xem màu xanh đen, ao bạc)
Liên hệ: 0919781835
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 30/9 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 233.000 đồng/kg
Size 25 con lớn giá 180.000 đồng/kg
Size 25 con nhỏ giá 178.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 147.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 145.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 128.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 40 con nhỏ giá 126.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 50 con giá 109.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Giá tôm sú oxi 29/9 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxi size 20 con lớn giá 230.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 20 con lớn giá 220.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 30 con lớn giá 185.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 30 con nhỏ giá 175.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con giá 150.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 50 con giá 135.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 60 con giá 125.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915434635
Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 30/9 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con giá 240.000 đồng/kg (+-1c 10.000₫ tới 22.01c)
Size 20 con nhỏ đang có giá 235.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 185.000 đồng/kg (+7.000₫ tới 22,01c-24c); Qua 24c móc 25c 180 +1c 7.000₫
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 180.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 150.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 147.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 127.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 110.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 109.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 101.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫)
Size 70 con đang có giá 94.000 đồng/kg +-500₫
Tôm thẻ size 80 con có giá 90.000 đồng/kg +500₫

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 109.000 đồng/kg +500₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 109.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 102.000 đồng/kg +-500₫ tới 80c
Size 100 con lớn đang có giá 88.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 86.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 75.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 72.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Tôm thẻ size 200 con có giá 54.000 đồng/kg +200₫ -300₫ tới 230c
Liên hệ: 0868.06.7777
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 12/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 25 con giá 162.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 138.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 120.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 103.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 93.000 đồng/kg
Size 70 con giá 87.000 đồng/kg
Size 80 con giá 82.000 đồng/kg
Size 90 con giá 77.000 đồng/kg
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915933334
Giá tôm sú oxi 29/9 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxi size 20 con lớn giá 230k
Giá tôm sú oxi size 20 con nhỏ giá 220k
Giá tôm sú oxi size 30 con lớn giá 185k
Giá tôm sú oxi size 30 con nhỏ giá 175k
Giá tôm sú oxi size 40 con giá 150k
Giá tôm sú oxi size 50 con giá 135k
Giá tôm sú oxi size 60 con giá 125k
Liên hệ: 0943211494
Giá tôm sú dập đá 27/9 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm sú size 20 con giá 190.000 đồng/kg
Size 30 con giá 160.000 đồng/kg
Size 40 con giá 130.000 đồng/kg
Liên hệ: 0335550163
Giá tôm thẻ kks 29/9 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ kks 20 con lớn giá 235.000 đồng/kg +10.000 đồng
Size 20 con nhỏ giá 230.000 đồng/kg -10.000 đồng đến 22c
Size 25 con lớn giá 175.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 170.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con giá 145.000 đồng/kg +-3.000 đồng
Size 40 con giá 126.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 108.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Liên hệ: 0948171794
Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con. Giá cá lóc thịt giá tăng cao từ 44.000-45.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 200-300 đồng. Giá ếch thịt hôm nay giảm nhẹ giá 21.000-22.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp tăng có giá 43.000-44.000 đồng/kg (loại cá thịt 4-5 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá cao 25.000-26.000 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 45.000-46.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.600 đồng/con.

Giá thủy hải sản cũng có xu hướng giảm nhẹ tại thị trường nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Tôm càng xanh 240.000 đồng/kg giảm 20.000 đồng/kg, cá rô phi 35.000 đồng/kg, cá điêu hồng 45.000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 35.000-38.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 60.000 đồng/kg, giá cá thát lát chỉ ở mức khoảng 39.000-40.000 đồng/kg giảm 10.000 đồng/kg. Theo đánh giá của nhiều hộ nuôi và tiểu thương dịch bệnh không chỉ khiến đầu ra xuất khẩu nhiều loại thủy sản bị chậm mà tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng đang gặp khó khăn. Ðặc biệt, sức tiêu thụ nhiều loại thủy sản đang giảm mạnh, do nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn tại các thành phố lớn và khu du lịch phải tạm thời đóng cửa. Việc vận chuyển hàng đi tiêu thụ giữa địa phương này với địa phương khác cũng gặp khó nên tiểu thương hạn chế lượng hàng thu mua vào tránh rủi ro, từ đó làm cho giá nhiều loại thủy sản bị giảm...

Tôm thẻ miền Tây tăng giá mạnh sau 2 tuần nới lỏng giãn cách

Nửa tháng sau khi một số tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách, giá tôm thẻ tăng mạnh và dự kiến sẽ tăng thêm 10-15% trong những tháng cuối năm.
Ngày 18/9, tôm thẻ loại 30 con được doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng) mua với giá 148.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với 2 tuần trước.

Đại diện một doanh nghiệp tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết tôm thẻ chân trắng đang được đơn vị mua với giá 144.000 đồng/kg đối với loại 30 con, 124.000 đồng loại 40 con và 113.000 đồng loại 50 con.

Tôm kích cỡ nhỏ giá đang tăng nhưng ít hơn loại lớn. Cụ thể, loại 60 con/kg giá 103.000 đồng, 70 con 96.000 đồng, 80 con 90.000 đồng, 90 con 85.000 đồng và 100 con 80.000 đồng.

Trao đổi với Zing, ông Võ Văn Phục - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - cho biết với tôm thẻ loại 40 con mỗi kg, doanh nghiệp này mua với giá 128.000 đồng/kg. Giá này tăng đến 23.000 đồng/kg so với lúc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo ông Phục, hiện nay sắp kết thúc đợt nuôi tôm chính vụ, sản lượng tôm thương phẩm đang giảm dần. Vụ tiếp theo những hộ nuôi tôm chuyên nghiệp sẽ thả giống lại và người nào nuôi tốt sẽ thu lãi nhiều.

Ông Phục nhận định giá tôm thẻ sẽ tăng thêm 10-20% so với hiện nay. Đặc biệt, giá tôm các loại sẽ tăng mạnh vào thời điểm Giáng sinh.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ nông, thủy sản. Diễn đàn này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Cà Mau tìm đầu ra cho sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm nông, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Diễn đàn này còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản của tỉnh có cơ hội được kết nối trao đổi, mở rộng hợp tác với các đơn vị mua trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, thủy sản tiếp tục được địa phương này xem là lĩnh vực mũi nhọn. Trong tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 300.000 ha, con tôm chiếm đến 280.000 ha.

Hàng năm sản lượng nuôi trồng và khai thác khoảng 600.000 tấn, trong đó sản lượng tôm đạt khoảng 250.000 tấn. Nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh khoảng 8.500 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh với diện tích gần 3.500 ha.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản của Cà Mau đạt 405.258 tấn. Trong đó, sản lượng tôm ước đạt 142.873 tấn và sản lượng tôm chế biến 8 tháng ước đạt 114.957 tấn.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không chỉ Cà Mau mà nhiều tỉnh, thành ở miền Tây có nhiều nhà máy thủy sản đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng khi áp dụng mô hình sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến". Mô hình này giảm số lượng công nhân xuống còn khoảng 30% nên sản lượng tôm chế biến bị ảnh hưởng lớn.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng tôm đất và cá kèo của Cà Mau là đặc sản rất ngon, cần được quảng bá.

Trong đó, cần phát huy thêm mô hình nuôi tôm hữu cơ và xây dựng hệ thống điểm để cung ứng. Khi doanh nghiệp mua hàng, tỉnh này phải có chuỗi thông suốt và có công nghệ hỗ trợ để sản phẩm vào hệ thống siêu thị.

Biến động thị trường: Thủy hải sản giảm giá sau nới lỏng giãn cách xã hội

Sau thời gian tăng giá vì ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều loại thủy hải sản tại hệ thống chợ truyền thống bất ngờ giảm mạnh sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới.
Thủy hải sản đồng loạt giảm giá

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội như Kim Liên (quận Đống Đa), Thành Công (quận Ba Đình), Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho thấy các loại thủy sản như cá diêu hồng, rô phi, trắm, chép… giảm giá 10 - 15% so với những ngày TP Hà Nội phân vùng thực hiện giãn cách xã hội.

Chị Thanh Lan tiểu thương kinh doanh thủy sản tại chợ Thành Công chia sẻ, nếu như thời điểm TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, mặt hàng cá rô phi đơn tính loại từ 0,8 - 1 kg/con lên đến 50.000 - 55.000 đồng/kg, site to 60.000 đồng/kg, thì hiện giảm xuống còn 42.000 - 43.000 đồng/kg, loại site to từ 1 - 1,5kg/con giảm xuống còn 45.000 - 47.000 đồng/kg. Không chỉ cá rô phi đơn tính mới giảm giá mà các loại cá khác cũng trong tình trạng tương tự, cụ thể cá trắm đen loại 2 - 4 kg/con hiện chỉ còn 120.000 - 130.000 đồng/kg, trắm cỏ 65.000 đồng/kg, cá chim trắng loại từ 1,5 - 2 kg/con giá 32.000 - 33.000 đồng/kg, loại 2 - 4 kg/con 38.000 - 40.000 đồng/kg, cá nheo 60.000 - 65.000 đồng/kg, cá lăng đen có trọng lượng từ 1,5 - 5kg/con giá từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, cá chép 58.000 - 63.000 đồng/kg, riêng cá chép giòn 130.000 - 135.000 đồng/kg, cá diêu hồng 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Các loại hải sản như ghẹ, tôm hùm, hàu… cũng trong tình trạng tương tự. Đại diện cửa hàng hải sản tươi sống Hải Anh, số 5 phố Đông Tác cho biết, nếu như các loại thủy sản nước ngọt chỉ giảm giá 15 - 17% thì nhiều mặt hàng hải sản tươi sống giảm từ 30 - 35% so với thời điểm trước giãn cách xã hội.

Chẳng hạn với mặt hàng ốc hương size 90 - 100 con/kg, trước khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội có giá 320.000 - 350.000 đồng/kg, nay chỉ hơn 150.000 - 170.000 đồng/kg, hàu sữa đã cậy nắp cũng chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg. Đại diện cửa hàng hải sản Quảng Ninh trên phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) chia sẻ, 2 - 3 ngày gần đây nhiều loại hải đắt tiền như ghẹ, tôm hùm giá cũng khá "mềm".

“Hiện giá ghẹ xanh loại còn sống site 4 - 5 con/kg chỉ khoảng 310.000 - 320.000 đồng/kg so với thời điểm trước giãn cách dịch là 450.000 - 500.000 đồng/kg, tôm hùm loại 2 con/kg trước đây giá bán lên đến 1 - 1,2 triệu đồng/kg, nhưng nay chỉ còn khoảng 800.000 đồng/kg”-chủ cửa hàng dẫn chứng.

Lợi ích của việc nới lỏng hoạt động phòng chống Covid-19

Lý giải nguyên nhân khiến mặt hàng thủy, hải sản giảm giá bán, các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này có chung ý kiến, ngày 20/9 UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới.

Nguyên tắc thực hiện của Chỉ thị này là không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn Thành phố cũng như không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp...

Chỉ thị nêu rõ TP Hà Nội cho phép hoạt động các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn.

"Chỉ thị  số 22/CT-UBNDTP đã tạo điều kiện cho người nuôi trồng thủy sản tại các huyện ngoại thành dễ dàng vận chuyển hàng hóa tới các chợ truyền thống tiêu thụ. Khi nguồn hàng dồi dào, phong phú thì việc các tiểu thương kinh doanh hải sản giảm giá bán là điều không thế tránh khỏi” - chị Kim Liên kinh doanh thủy sản tại chợ Nghĩa Tân nêu rõ.

Đối với mặt hàng hải sản đắt tiền ghẹ, tôm hùm… là sản phẩm xa xỉ nên nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu hơn, các buổi hội hè, liên hoan, tiệc tùng cũng không được tổ chức nên lượng mua giảm hẳn, trong khi nguồn cung cao hơn cầu nên người bán buộc phải giảm giá.

Thông tin của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, do tác động của dịch Covid-19, đơn hàng xuất khẩu thủy sản sang các thị trường Mỹ, châu Âu trong tháng 8/2021 giảm 16 - 50% so với cùng kỳ năm 2020, dẫn đến tồn kho lớn nên giá bán mặt hàng này tại thị trường nội địa giảm theo qua đó kích cầu tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm.

Biện pháp diệt rong ao tôm hiệu quả

Hỏi: Tôm nuôi được 35 ngày thì trong ao xuất hiện rong đáy khá nhiều. Có biện pháp nào diệt rong hiệu quả mà không ảnh hưởng đến tôm nuôi không?
Trả lời:

Để diệt rong trong ao nuôi tôm ở giai đoạn nuôi cần thực hiện các biện pháp sau: Rong phát triển dày đặc trong ao tiến hành dùng lưới kéo bớt rong ra khỏi ao nuôi. Trường hợp rong chết, dùng vợt vớt xác rong chết dưới cuối góc ao ra. Sau đó, sử dụng men vi sinh để phân hủy xác rong chết, ổn định môi trường nước nuôi tôm.

Tiến hành bổ sung thêm nước đã qua xử lý từ ao lắng vào ao nuôi để nâng cao mực nước lên hơn 1 m. Sau khi diệt rong cần gây lại màu nước để tạo màn che phủ, đồng thời ngăn cản sự chiếu sáng xuống đáy ao. Không nên dùng các loại hóa chất như Sulphat đồng (CuSO4), BKC, Formol… để diệt rong. Bổ sung Vitamin C, khoáng chất thiết yếu vào khẩu phần thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi.

CHUYÊN DÙNG DIỆT RONG ĐUÔI CHỒN, RONG MỀN, DIỆT NHANH CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG.

Bên cạnh đó, nên cho tôm ăn các loại chế phẩm tự nhiên giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, giúp tăng sức đề kháng chống lại các mầm bệnh đang hiện diện trong ao tôm.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts