Thursday, September 2, 2021

Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu dẫn đầu cả nước về xuất khẩu Tôm

Tính đến hết tháng 7, tỉnh Sóc Trăng đang dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản với 570 triệu USD, chiếm 11,3% tổng kim ngạch. Trong đó, xuất khẩu tôm chiếm 94% với 535 triệu USD, còn lại là các sản phẩm chả cá, surimi, mực, bạch tuộc và nhuyễn thể khác.

Sóc Trăng cũng dẫn đầu cả nước về xuất khẩu tôm, chiếm gần 1/4 xuất khẩu tôm của cả nước, trong đó 95% giá trị xuất khẩu tôm của tỉnh là từ tôm chân trắng, tôm sú chỉ chiếm khoảng 4%. Hiện nay Sóc Trăng có khoảng 20 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, trong đó top 5 doanh nghiệp lớn nhất đều chuyên chế biến, xuất khẩu tôm, chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh.

Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu dẫn đầu cả nước về xuất khẩu tôm.


Top 10 công ty xuất khẩu thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng
(theo giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2021)
Công ty Cổ phần Thuỷ sản Sóc Trăng (STAPIMEX)
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN)
Công ty CP Thủy sản sạch Việt Nam (VINA CLEANFOOD)
Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Tài Kim Anh (TAIKA SEAFOOD)
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi (UTXI Co.)
Công ty TNHH Khánh Sủng (KHANH SUNG SEAFOOD)
Công ty Cổ phần Thực phẩm Thái Hòa (THAI HOA FOODS)
Công ty TNHH Minh Đăng (MD CO.)
Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An (KHANG AN FOODS)
Công ty TNHH Chế biến Hải sản XK Khánh Hoàng (KHANH HOANG SEAPREXCO.LTD)

Đứng sát sau Sóc Trăng về doanh số XK thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 là tỉnh Cà Mau với 543 triệu USD, chiếm 10,7%. Cùng với Sóc Trăng, Cà Mau cũng có thế mạnh về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu tôm. Theo đó, xuất khẩu tôm trong 7 tháng đầu năm nay chiếm 91% giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh. Mặt hàng xuất khẩu nhiều thứ 2 là chả cá, surimi, chiếm gần 6%. Xét riêng về sản phẩm tôm sú xuất khẩu, Cà Mau vẫn đứng đầu cả nước, chiếm 54% kim ngạch, với trên 175 triệu USD trong 7 tháng đầu năm. Một số công ty hiện đang xuất khẩu nhiều tôm sú là Minh Phú, Minh Cường, Anh Khoa, CASES, Phú Cường-Kiên Cường, Nam Việt… Cà Mau có khoảng 60 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, trong đó top 5 gồm Minh Phú, Cases, Minh Quý, CAMIMEX và SEAPRIMEXCO chiếm 69% xuất khẩu thủy sản của tỉnh.


Với 269 triệu USD xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm, Bạc Liêu đứng thứ 7 về doanh số thủy sản, nhưng về xuất khẩu tôm, Bạc Liêu có kinh ngạch lớn thứ 3. Với giá trị 255 triệu USD, tôm cũng chiếm gần 95% xuất khẩu thủy sản của tỉnh, trong đó tôm chân trắng chiếm 76%, tôm sú chiếm 22%. Bạc Liêu có khoảng 30 công ty xuất khẩu thủy sản. Những tên tuổi hàng đầu là Ngọc Trinh, Ngọc Trí, South Vina Shrimp, Seaprodex Minh Hải, Trang Khanh đều là những doanh nghiệp tôm lớn, chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh.

Tính đến nay, 3 tỉnh trọng điểm về nuôi, chế biến và xuất khẩu tôm Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu chiếm 61% xuất khẩu tôm của cả nước. Diễn biến và kết quả xuất khẩu tôm của Việt Nam đang và sẽ phụ thuộc và tình hình sản xuất và xuất khẩu của 3 tỉnh. Vừa qua, dịch Covid bùng phát mạnh ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong đó có 3 tỉnh này. Tuy nhiên, với những quyết sách và giải pháp phòng chống dịch linh hoạt của địa phương, đặc biệt là Sóc Trăng, dự kiến sản xuất và xuất khẩu của Sóc Trăng và 2 tỉnh này sẽ sớm hồi phục trong những tháng cuối năm và sẽ là động lực khôi phục xuất khẩu thủy sản của cả nước trong thời gian tới. 

Nguồn: www.vasep.com.vn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts