Friday, October 8, 2021

Giá thủy sản tại An Giang 07/10/2021

Giá thủy sản tại An Giang 7/10/2021
Giá thủy sản tại tỉnh An Giang, ngày 7/10/2021
Tên mặt hàng ĐVT Giá mua của thương lái (đồng) Giá bán tại chợ (đồng)
 Cá tra thịt trắng kg 21.000 - 22.000 35.000 - 40.000
 Lươn (loại 2) kg 125.000 - 130.000 170.000 - 180.000
 Lươn (loại 1) kg 135.000 - 145.000 200.000 - 210.000
 Ếch (nuôi) kg 30.000 - 32.000 55.000 - 60.000
 Tôm càng xanh kg 175.000 - 185.000 250.000 - 260.000
 Cá lóc nuôi kg 30.000 - 34.000 55.000 - 60.000
 Cá nàng hai kg 40.000 - 42.000 -
 Cá điêu hồng kg 33.000 - 35.000 48.000 - 50.000
 Cá rô phi kg - 35.000 - 40.000
Giá thủy sản tại TP. Long Xuyên, ngày 6/10/2021
 Cá tra kg 40.000 55.000
 Cá điêu hồng kg 40.000 55.000
 Cá rô phi kg 33.000 49.000
 Cá lóc nuôi kg 50.000 70.000
 Cá thu kg - -
 Tôm càng xanh kg 210.000 260.000
 Cá chim trắng kg 25.000 35.000

No comments:

Post a Comment

Popular Posts