Tuesday, October 5, 2021

Giá Tôm Thẻ 05/10/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 05/10/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 5/10/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 05/10 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 236.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con giá 180.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 150.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 128.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 111.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 101.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 96.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 80 con giá 91.000 đồng/kg +-500 đồng
Tôm thẻ size 100 con giá 80.000 đồng/kg +-300 đồng
Tôm thẻ size 100 con ao bạt xem màu giá 90.000 đồng/kg
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm thẻ 18/9 khu vực Trà Vinh:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 220.000 đồng/kg +-10.000 đồng về nhỏ đến 22 con
Size 25 con giá 165.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 143.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +1-2.000 đồng
Size 50 con giá 100.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg +-500 đồng đến 75 con
Bắt màu xanh
Size 100 con 80.000 +-500 đồng đến 75 con
Size 60 con 95.000 +-500 đồng
Liên hệ: 0908494363

Giá tôm thẻ 05/10 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 235.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 180.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 175.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 148.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 145.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 130.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 40 con nhỏ giá 127.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 50 con lớn giá 112.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con nhỏ giá 110.000 đồng/kg -1.000 đồng
Liên hệ: 0919781835

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 04/10 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 233.000 đồng
Size 25 con lớn giá 182.000 đồng/kg
Size 25 con nhỏ giá 180.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 148.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 146.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 128.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con giá 110.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Giá tôm sú oxi 5/10 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxi size 30 con lớn giá 190.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 30 con nhỏ giá 180.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con giá 150.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 50 con giá 137.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 60 con giá 127.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 70 con giá 117.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915434635

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 04/10 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con giá 240.000 đồng/kg (+10.000₫)
Size 20 con nhỏ đang có giá 237.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 185.000 đồng/kg (+7.000₫ tới 22,01c-24c)
Qua 24c móc 25c 182 +1c 7.000₫
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 180.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 150.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 147.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 129.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 111.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 111.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 103.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫)
Size 70 con đang có giá 94.000 đồng/kg +-500₫
Tôm thẻ size 80 con có giá 90.000 đồng/kg +500₫

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 111.000 đồng/kg +500₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 111.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 104.000 đồng/kg +-500₫ tới 80c
Size 100 con lớn đang có giá 90.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 88.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 75.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 72.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn có giá 57.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 54.000 đồng/kg -300₫
Liên hệ: 0868.06.7777

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 12/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 25 con giá 162.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 138.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 120.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 103.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 93.000 đồng/kg
Size 70 con giá 87.000 đồng/kg
Size 80 con giá 82.000 đồng/kg
Size 90 con giá 77.000 đồng/kg
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915933334

Giá tôm thẻ oxi 05/10 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 155k
30c nhỏ 152k
40c 134k
40c 130k
50c 112k
60c 102k
Giá tôm sú ôxi 05/10 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 185k
30c nhỏ 175k
40c 150k
50c 137k
60c 127k
70c 117k
Giá tôm sú dập 05/10 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
15c lớn 275k
15c nhỏ 265k
20c lớn 215k
20c nhỏ 205
Liên hệ: 0943211494

Giá tôm thẻ Oxy 05/10 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ oxi size 25c 176k
30c 155k
40c 134k
50c 114k
60c 103k
70c 98k
80c 89k
90c 84k
100c 79k
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm thẻ kks 29/9 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ kks 20 con lớn giá 235.000 đồng/kg +10.000 đồng
Size 20 con nhỏ giá 230.000 đồng/kg -10.000 đồng đến 22c
Size 25 con lớn giá 175.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 170.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con giá 145.000 đồng/kg +-3.000 đồng
Size 40 con giá 126.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 108.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Liên hệ: 0948171794

Giá tôm thẻ oxi và dập đá 05/10 khu vực Bình Đại (Bến Tre):
25c 175k
30c 155k
40c 134k dập 127k
50c 112k dập 108k
60c 102k dập 98k
70c 96k dập 93k
80c 88k
90c 83k
100c 77k
Liên hệ: 0907305881
Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con. Giá cá lóc thịt giá tăng cao từ 44.000-45.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 200-300 đồng. Giá ếch thịt hôm nay giảm nhẹ giá 21.000-22.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp tăng có giá 43.000-44.000 đồng/kg (loại cá thịt 4-5 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá cao 25.000-26.000 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 45.000-46.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.600 đồng/con.

Giá thủy hải sản cũng có xu hướng giảm nhẹ tại thị trường nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Tôm càng xanh 240.000 đồng/kg giảm 20.000 đồng/kg, cá rô phi 35.000 đồng/kg, cá điêu hồng 45.000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 35.000-38.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 60.000 đồng/kg, giá cá thát lát chỉ ở mức khoảng 39.000-40.000 đồng/kg giảm 10.000 đồng/kg. Theo đánh giá của nhiều hộ nuôi và tiểu thương dịch bệnh không chỉ khiến đầu ra xuất khẩu nhiều loại thủy sản bị chậm mà tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng đang gặp khó khăn. Ðặc biệt, sức tiêu thụ nhiều loại thủy sản đang giảm mạnh, do nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn tại các thành phố lớn và khu du lịch phải tạm thời đóng cửa. Việc vận chuyển hàng đi tiêu thụ giữa địa phương này với địa phương khác cũng gặp khó nên tiểu thương hạn chế lượng hàng thu mua vào tránh rủi ro, từ đó làm cho giá nhiều loại thủy sản bị giảm...

Tôm thẻ miền Tây tăng giá mạnh sau 2 tuần nới lỏng giãn cách

Nửa tháng sau khi một số tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách, giá tôm thẻ tăng mạnh và dự kiến sẽ tăng thêm 10-15% trong những tháng cuối năm.
Ngày 18/9, tôm thẻ loại 30 con được doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng) mua với giá 148.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với 2 tuần trước.

Đại diện một doanh nghiệp tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết tôm thẻ chân trắng đang được đơn vị mua với giá 144.000 đồng/kg đối với loại 30 con, 124.000 đồng loại 40 con và 113.000 đồng loại 50 con.

Tôm kích cỡ nhỏ giá đang tăng nhưng ít hơn loại lớn. Cụ thể, loại 60 con/kg giá 103.000 đồng, 70 con 96.000 đồng, 80 con 90.000 đồng, 90 con 85.000 đồng và 100 con 80.000 đồng.

Trao đổi với Zing, ông Võ Văn Phục - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - cho biết với tôm thẻ loại 40 con mỗi kg, doanh nghiệp này mua với giá 128.000 đồng/kg. Giá này tăng đến 23.000 đồng/kg so với lúc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo ông Phục, hiện nay sắp kết thúc đợt nuôi tôm chính vụ, sản lượng tôm thương phẩm đang giảm dần. Vụ tiếp theo những hộ nuôi tôm chuyên nghiệp sẽ thả giống lại và người nào nuôi tốt sẽ thu lãi nhiều.

Ông Phục nhận định giá tôm thẻ sẽ tăng thêm 10-20% so với hiện nay. Đặc biệt, giá tôm các loại sẽ tăng mạnh vào thời điểm Giáng sinh.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ nông, thủy sản. Diễn đàn này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Cà Mau tìm đầu ra cho sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm nông, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Diễn đàn này còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản của tỉnh có cơ hội được kết nối trao đổi, mở rộng hợp tác với các đơn vị mua trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, thủy sản tiếp tục được địa phương này xem là lĩnh vực mũi nhọn. Trong tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 300.000 ha, con tôm chiếm đến 280.000 ha.

Hàng năm sản lượng nuôi trồng và khai thác khoảng 600.000 tấn, trong đó sản lượng tôm đạt khoảng 250.000 tấn. Nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh khoảng 8.500 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh với diện tích gần 3.500 ha.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản của Cà Mau đạt 405.258 tấn. Trong đó, sản lượng tôm ước đạt 142.873 tấn và sản lượng tôm chế biến 8 tháng ước đạt 114.957 tấn.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không chỉ Cà Mau mà nhiều tỉnh, thành ở miền Tây có nhiều nhà máy thủy sản đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng khi áp dụng mô hình sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến". Mô hình này giảm số lượng công nhân xuống còn khoảng 30% nên sản lượng tôm chế biến bị ảnh hưởng lớn.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng tôm đất và cá kèo của Cà Mau là đặc sản rất ngon, cần được quảng bá.

Trong đó, cần phát huy thêm mô hình nuôi tôm hữu cơ và xây dựng hệ thống điểm để cung ứng. Khi doanh nghiệp mua hàng, tỉnh này phải có chuỗi thông suốt và có công nghệ hỗ trợ để sản phẩm vào hệ thống siêu thị.

Xuất khẩu tôm sang Nga tăng hơn 50%

Tính đến 15/9, xuất khẩu tôm sang Nga đạt 32,5 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), tính lũy kế tới 15/9, xuất khẩu tôm sang Nga đạt 32,5 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái dù tháng 8 và nửa đầu tháng 9 giảm.

Lùi lại 7 tháng đầu năm, theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Nga nhập khẩu tôm từ 25 nguồn cung. Trong đó Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp tôm lớn thứ 3 của Nga, sau Ấn Độ và Ecuador.

Tuy là thị trường đứng thứ 9 về nhập khẩu tôm của Việt Nam, nhưng theo bà Kim Thu, chuyên gia thị trường tôm của VASEP, Nga chỉ chiếm 1,3% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đi các thị trường. Tuy chỉ là thị trường nhập nhỏ nhưng xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nga trong các năm vừa qua tăng trưởng tốt. Doanh nghiệp cần quan tâm để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này, cũng như tận dụng lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU).

Biện pháp diệt rong ao tôm hiệu quả

Hỏi: Tôm nuôi được 35 ngày thì trong ao xuất hiện rong đáy khá nhiều. Có biện pháp nào diệt rong hiệu quả mà không ảnh hưởng đến tôm nuôi không?
Trả lời:

Để diệt rong trong ao nuôi tôm ở giai đoạn nuôi cần thực hiện các biện pháp sau: Rong phát triển dày đặc trong ao tiến hành dùng lưới kéo bớt rong ra khỏi ao nuôi. Trường hợp rong chết, dùng vợt vớt xác rong chết dưới cuối góc ao ra. Sau đó, sử dụng men vi sinh để phân hủy xác rong chết, ổn định môi trường nước nuôi tôm.

Tiến hành bổ sung thêm nước đã qua xử lý từ ao lắng vào ao nuôi để nâng cao mực nước lên hơn 1 m. Sau khi diệt rong cần gây lại màu nước để tạo màn che phủ, đồng thời ngăn cản sự chiếu sáng xuống đáy ao. Không nên dùng các loại hóa chất như Sulphat đồng (CuSO4), BKC, Formol… để diệt rong. Bổ sung Vitamin C, khoáng chất thiết yếu vào khẩu phần thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi.

CHUYÊN DÙNG DIỆT RONG ĐUÔI CHỒN, RONG MỀN, DIỆT NHANH CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG.

Bên cạnh đó, nên cho tôm ăn các loại chế phẩm tự nhiên giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, giúp tăng sức đề kháng chống lại các mầm bệnh đang hiện diện trong ao tôm.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts