Thursday, October 7, 2021

Giá Tôm Thẻ 07/10/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 07/10/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 7/10/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 06/10 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 236.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con giá 180.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 150.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 129.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 111.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 102.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 96.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 80 con giá 91.000 đồng/kg +-500 đồng
Tôm thẻ size 100 con giá 80.000 đồng/kg +-300 đồng
Tôm thẻ size 100 con ao bạt xem màu giá 90.000 đồng/kg
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm thẻ 18/9 khu vực Trà Vinh:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 220.000 đồng/kg +-10.000 đồng về nhỏ đến 22 con
Size 25 con giá 165.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 143.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +1-2.000 đồng
Size 50 con giá 100.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg +-500 đồng đến 75 con
Bắt màu xanh
Size 100 con 80.000 +-500 đồng đến 75 con
Size 60 con 95.000 +-500 đồng
Liên hệ: 0908494363

Giá tôm thẻ 05/10 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 235.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 180.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 175.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 148.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 145.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 130.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 40 con nhỏ giá 127.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 50 con lớn giá 112.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con nhỏ giá 110.000 đồng/kg -1.000 đồng
Liên hệ: 0919781835

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 06/10 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 25 con lớn giá 183.000 đồng/kg
Size 25 con nhỏ giá 180.000 đồng/kg
Size 30 con lớn giá 150.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 148.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con giá 131.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con giá 110.000 đồng/kg bắt ngang
Size 60 con giá 102.000 đồng/kg +-500 đồng
Giá tôm sú oxi 6/10 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxi size 20 con lớn giá 230.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 20 con nhỏ giá 220.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 30 con lớn giá 190.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 30 con nhỏ giá 180.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con giá 150.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 50 con giá 137.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 60 con giá 127.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 70 con giá 117.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915434635

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 07/10 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con giá 240.000 đồng/kg (+10.000₫)
Size 20 con nhỏ đang có giá 237.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 185.000 đồng/kg (+7.000₫ tới 22,01c-24c)
Qua 24c móc 25c 182 +1c 7.000₫
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 180.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 150.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 148.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 129.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 112.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 112.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 103.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫ tới 75c)
Tôm thẻ size 80 con có giá 90.000 đồng/kg +500₫

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 112.000 đồng/kg +500₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 112.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 104.000 đồng/kg +-500₫ tới 80c
Size 100 con lớn đang có giá 90.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 88.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 76.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 74.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn có giá 57.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 54.000 đồng/kg -300₫
Liên hệ: 0868.06.7777

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 12/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 25 con giá 162.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 138.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 120.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 103.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 93.000 đồng/kg
Size 70 con giá 87.000 đồng/kg
Size 80 con giá 82.000 đồng/kg
Size 90 con giá 77.000 đồng/kg
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915933334

Giá tôm thẻ 07/10 khu vực Bạc Liêu:
25c lớn 183k
25c nhỏ 180k
30c lớn 150k +2
30c nhỏ 148k -2
40c 131k +-1
50c 110k 
60c 102k +-500
Giá tôm sú ôxi 05/10 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 185k
30c nhỏ 175k
40c 150k
50c 137k
60c 127k
70c 117k
Giá tôm sú dập 07/10 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
15c lớn 270 +10
15c nhỏ 260-10
20c lớn 215k
20c nhỏ 205
30c lớn 175k
30c nhỏ 165k
Liên hệ: 0943211494

Giá tôm thẻ Oxy luộc 07/10 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ oxi size 50c 114k
60c 107k
70c 102k
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm thẻ kks 07/10 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ kks 20c 235k +_10k đến 22c
25c lớn 180k +5k
25c nhỏ 175k -5k
30c 148k +_2k
40c lớn 130k +1k
40c nhỏ 128k -1k
50c 110k +_1k
60c 103k +_500
Liên hệ: 0948171794

Giá tôm thẻ oxi và dập đá 05/10 khu vực Bình Đại (Bến Tre):
25c 175k
30c 155k
40c 134k dập 127k
50c 112k dập 108k
60c 102k dập 98k
70c 96k dập 93k
80c 88k
90c 83k
100c 77k
Liên hệ: 0907305881
Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 22.000-22.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt giá ổn định từ 37.000-40.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 280-300 đồng. Giá ếch thịt hôm nay tăng nhẹ giá 25.000-26.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp tăng có giá 47.000-48.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá từ 21.000-23.000 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 40.000-41.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.

Tôm thẻ miền Tây tăng giá mạnh sau 2 tuần nới lỏng giãn cách

Nửa tháng sau khi một số tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách, giá tôm thẻ tăng mạnh và dự kiến sẽ tăng thêm 10-15% trong những tháng cuối năm.
Ngày 18/9, tôm thẻ loại 30 con được doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng) mua với giá 148.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với 2 tuần trước.

Đại diện một doanh nghiệp tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết tôm thẻ chân trắng đang được đơn vị mua với giá 144.000 đồng/kg đối với loại 30 con, 124.000 đồng loại 40 con và 113.000 đồng loại 50 con.

Tôm kích cỡ nhỏ giá đang tăng nhưng ít hơn loại lớn. Cụ thể, loại 60 con/kg giá 103.000 đồng, 70 con 96.000 đồng, 80 con 90.000 đồng, 90 con 85.000 đồng và 100 con 80.000 đồng.

Trao đổi với Zing, ông Võ Văn Phục - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - cho biết với tôm thẻ loại 40 con mỗi kg, doanh nghiệp này mua với giá 128.000 đồng/kg. Giá này tăng đến 23.000 đồng/kg so với lúc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo ông Phục, hiện nay sắp kết thúc đợt nuôi tôm chính vụ, sản lượng tôm thương phẩm đang giảm dần. Vụ tiếp theo những hộ nuôi tôm chuyên nghiệp sẽ thả giống lại và người nào nuôi tốt sẽ thu lãi nhiều.

Ông Phục nhận định giá tôm thẻ sẽ tăng thêm 10-20% so với hiện nay. Đặc biệt, giá tôm các loại sẽ tăng mạnh vào thời điểm Giáng sinh.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ nông, thủy sản. Diễn đàn này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Cà Mau tìm đầu ra cho sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm nông, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Diễn đàn này còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản của tỉnh có cơ hội được kết nối trao đổi, mở rộng hợp tác với các đơn vị mua trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, thủy sản tiếp tục được địa phương này xem là lĩnh vực mũi nhọn. Trong tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 300.000 ha, con tôm chiếm đến 280.000 ha.

Hàng năm sản lượng nuôi trồng và khai thác khoảng 600.000 tấn, trong đó sản lượng tôm đạt khoảng 250.000 tấn. Nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh khoảng 8.500 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh với diện tích gần 3.500 ha.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản của Cà Mau đạt 405.258 tấn. Trong đó, sản lượng tôm ước đạt 142.873 tấn và sản lượng tôm chế biến 8 tháng ước đạt 114.957 tấn.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không chỉ Cà Mau mà nhiều tỉnh, thành ở miền Tây có nhiều nhà máy thủy sản đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng khi áp dụng mô hình sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến". Mô hình này giảm số lượng công nhân xuống còn khoảng 30% nên sản lượng tôm chế biến bị ảnh hưởng lớn.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng tôm đất và cá kèo của Cà Mau là đặc sản rất ngon, cần được quảng bá.

Trong đó, cần phát huy thêm mô hình nuôi tôm hữu cơ và xây dựng hệ thống điểm để cung ứng. Khi doanh nghiệp mua hàng, tỉnh này phải có chuỗi thông suốt và có công nghệ hỗ trợ để sản phẩm vào hệ thống siêu thị.

Chợ An Đông, Bến Thành và nhiều chợ TP.HCM mở cửa, giá thủy sản miền Tây tăng vọt

Nhiều chợ tại TP.HCM bắt đầu mở cửa, nhu cầu tiêu thụ các loại thủy hải sản cao khiến giá cua biển và tôm miền Tây tăng vọt, vì các vựa thu mua chủ yếu cung cấp cho thị trường TP.HCM.
Nhu cầu tiêu thụ hải sản tại TP.HCM tăng

Theo Sở Công thương TP.HCM,  đến ngày 5/10, trên địa bàn TP.HCM có hơn 16 chợ truyền thống được hoạt động. Cụ thể nhiều chợ lớn đã bắt đầu mở cửa như chợ An Đông, chợ Bến Thành, chợ Bình Thới (quận 11), chợ Phú Nhuận, chợ Nguyễn Đình Chiểu và chợ Trần Hữu Trang …

Các chợ truyền thống mở cửa khiến một lượng lớn thủy hải sản được tiêu thụ, kéo theo giá các mặt hàng thủy hải sản tại miền Tây tăng mạnh.

Cụ thể giá cua thịt tăng dần từ 120.000 đồng lên 150.000 đồng và hiện nay là 200.000 đồng/kg. Cua gạch hiện nay 320.000 đồng/kg, tăng đến 80.000 đồng/kg. Giá cua có thể còn tăng nữa vì các vựa đã bán nhiều cho mối ở TP.HCM.

Tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, giá cua thịt loại 2 con/kg giá 300.000 đồng/kg và cua gạch loại nhất là 350.000 đồng/kg. Giá này tăng 40.000 đồng/kg so với một tuần trước.

Ngoài ra giá tôm cũng tăng mạnh: Tôm thẻ loại 30 con giá 150.000 đồng/kg, giá này tăng 20.000 đồng/kg.

Không chỉ loại 30 con, tôm thẻ các kích cỡ còn lại cũng được doanh nghiệp mua tăng giá từ 3.000-6.000 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, loại 40 con giá 130.000 đồng, 50 con 116.000 đồng, loại 70 con 98.000 đồng, loại 100 con giá 83.000 đồng/kg...

Còn tại các các vựa tôm thịt loại 1 giá 250.000 đồng tăng lên 280.000 đồng/kg; cua gạch tăng từ 280.000 đồng lên 320.000 đồng/kg.

Siêu thị nhiều khuyến mãi

Thị trường thực phẩm hôm nay ghi nhận tại siêu thị LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi Choice L tôm hấp 31-50 con chỉ 99.000 đồng/gói 400gr; ba rọi bò Mỹ BBQ Thảo Tiến chỉ 77.000 đồng/khay 300gr; gà ác Ogari giảm còn 44.000 đồng/kg; cá basa phile giá khuyến mãi 69.900 đồng/kg, Choice L xà lách lô lô xanh/mỡ thủy canh chỉ 12.900 đồng/cây; nấm kim châm xuất xứ Hàn Quốc chỉ 17.900 đồng/2 lô; Choice L khoai lang giống Nhật chỉ 29.900 đồng/túi 1kg; chanh không hạt túi lưới có giá 11.900 đồng/túi 500gr...

Big C có thịt vai heo giảm còn 129.000 đồng/kg; cotlet heo Vietgap chỉ 119.000 đồng/kg; gà ta nguyên con Ogari giá khuyến mãi 110.000 đồng/kg; đùi tỏi gà chỉ 79.000 đồng/kg...

King Of Beef lên kệ nạc dăm heo chỉ 229.000 đồng/kg; cốt lết heo có giá 199.000 đồng/kg; mọc (giò sống) giá chỉ 105.000 đồng/hộp 500gr; thăn bò Angus leanmeat có giá 389.000 đồng/kg...

VinMart có thanh long ruột đỏ chỉ 36.900 đồng/kg; dưa hấu không hạt/dưa hấu Sài Gòn loại 1 chỉ 30.900 đồng/kg; ổi lê chỉ 15.900 đồng/kg; quýt đường có giá 42.900 đồng/kg...

Biện pháp diệt rong ao tôm hiệu quả

Hỏi: Tôm nuôi được 35 ngày thì trong ao xuất hiện rong đáy khá nhiều. Có biện pháp nào diệt rong hiệu quả mà không ảnh hưởng đến tôm nuôi không?
Trả lời:

Để diệt rong trong ao nuôi tôm ở giai đoạn nuôi cần thực hiện các biện pháp sau: Rong phát triển dày đặc trong ao tiến hành dùng lưới kéo bớt rong ra khỏi ao nuôi. Trường hợp rong chết, dùng vợt vớt xác rong chết dưới cuối góc ao ra. Sau đó, sử dụng men vi sinh để phân hủy xác rong chết, ổn định môi trường nước nuôi tôm.

Tiến hành bổ sung thêm nước đã qua xử lý từ ao lắng vào ao nuôi để nâng cao mực nước lên hơn 1 m. Sau khi diệt rong cần gây lại màu nước để tạo màn che phủ, đồng thời ngăn cản sự chiếu sáng xuống đáy ao. Không nên dùng các loại hóa chất như Sulphat đồng (CuSO4), BKC, Formol… để diệt rong. Bổ sung Vitamin C, khoáng chất thiết yếu vào khẩu phần thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi.

CHUYÊN DÙNG DIỆT RONG ĐUÔI CHỒN, RONG MỀN, DIỆT NHANH CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG.

Bên cạnh đó, nên cho tôm ăn các loại chế phẩm tự nhiên giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, giúp tăng sức đề kháng chống lại các mầm bệnh đang hiện diện trong ao tôm.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts