Saturday, October 16, 2021

Giá Tôm Thẻ 16/10/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 16/10/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 16/10/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 16/10 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con lớn giá 246.000 đồng/kg +10.000 đồng
Size 20 con nhỏ giá 242.000 đồng/kg -10.000 đồng
Size 25 con giá 192.000 đồng/kg (22-24c)
Size 25 con lớn giá 188.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 183.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con giá 157.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 153.000 đồng/kg
Size 40 con lớn giá 136.000 đồng/kg
Size 40 con nhỏ giá 134.000 đồng/kg
Size 50 con lớn giá 118.000 đồng/kg
Size 50 con nhỏ giá 115.000 đồng/kg
Size 60 con giá 108.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 102.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 80 con giá 95.000 đồng/kg +-500 đồng
Tôm thẻ size 100 con giá 86.000 đồng/kg +-300 đồng
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm thẻ 18/9 khu vực Trà Vinh:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 220.000 đồng/kg +-10.000 đồng về nhỏ đến 22 con
Size 25 con giá 165.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 143.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +1-2.000 đồng
Size 50 con giá 100.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg +-500 đồng đến 75 con
Bắt màu xanh
Size 100 con 80.000 +-500 đồng đến 75 con
Size 60 con 95.000 +-500 đồng
Liên hệ: 0908494363

Giá tôm thẻ 15/10 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 25 con lớn giá 188.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 186.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 157.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 152.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 135.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 40 con nhỏ giá 134.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 50 con lớn giá 118.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con nhỏ giá 116.000 đồng/kg -1.000 đồng
Liên hệ: 0919781835

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 11/10 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 240.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 184.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 180.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 153.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 151.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 133.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 40 con nhỏ giá 131.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 50 con giá 113.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 104.000 đồng/kg +-500 đồng
Giá tôm sú oxi 16/10 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxi size 50 con giá 139.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 60 con giá 129.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 70 con giá 118.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 100 con giá 90.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915434635

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 16/10 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con lớn giá 246.000 đồng/kg (+10.000₫)
Size 20 con nhỏ đang có giá 244.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 190.000 đồng/kg (+7.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 186.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 160.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 156.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 136.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: 135.000 đồng/kg -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 119.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 119.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 110.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫ tới 75c)
Tôm thẻ size 80 con có giá 95.000 đồng/kg +500₫

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 118.000 đồng/kg +500₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 118.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 112.000 đồng/kg +-500₫ tới 80c
Size 100 con lớn đang có giá 98.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 96.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 84.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 82.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn có giá 70.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 65.000 đồng/kg -300₫
Liên hệ: 0868.06.7777

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 12/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 25 con giá 162.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 138.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 120.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 103.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 93.000 đồng/kg
Size 70 con giá 87.000 đồng/kg
Size 80 con giá 82.000 đồng/kg
Size 90 con giá 77.000 đồng/kg
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915933334

Giá thẻ oxi luộc 15.10 ao bạc khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 156k +2
30c nhỏ 153k -3
40c lớn 135k +1
40c nhỏ 132k -2
50c lớn 118k +1
50c nhỏ 114k -1
60c lớn 108k +500
60c nhỏ 104k -500
Giá tôm thẻ kks 16/10 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 159k
30c nhỏ 156k
40c 136k
50c 118k
60c 110k
Giá tôm sú ôxi 16/10 khu vực Bạc Liêu:
40c lớn 160k
40c nhỏ 150k
50c 139k
60c 130k
70c 117k
100c lớn 90k +500
Liên hệ: 0943211494

Giá tôm thẻ Oxy 15/10 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ oxi size 50c 125k
60c 115k
70c 110k
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm thẻ dập đá kks 16/10 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ kks 20c lớn 245k +10k
20c nhỏ 240k -10k đến 22c
20c lớn 190k +5k
25c nhỏ 185k -5k
30c lớn 155k +3k
30c nhỏ 152k -3k
40c lớn 136k +1k
40c nhỏ 134k -1k
50c 118k +_1k
100c 92k +_300
Liên hệ: 0948171794

Giá tôm thẻ oxi và dập đá 15/10 khu vực Bình Đại (Bến Tre):
30c lớn 160k
30c nhỏ 158k
40c 135k
50c 120k
60c 110k
70c 105k
Liên hệ: 0907305881

Giá tôm thẻ kks 12/10 kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
KV Sóc Trăng
30c 153k ao bạc xem màu nhận về nhỏ
40c 131k xem màu bất ngang
50c 118k oxy luộc
60c 108k oxy
70c 103k oxy
KV Bạc Liêu
20c lớn 240k +10k
20c nhỏ 235k-10k
25c lớn 185k +5k
25c 180k +_5k
30c lớn 155 +2
30c 152k +_2k
40c 132k +1k
40c nhỏ 130k -1k
50c 115k +-1k
60c 105k +_500
100c 80k
Liên hệ: 0962676593

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 22.000-22.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt giá ổn định từ 37.000-40.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 280-300 đồng. Giá ếch thịt hôm nay tăng nhẹ giá 25.000-26.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp tăng có giá 47.000-48.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá từ 21.000-23.000 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 40.000-41.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.

Giá tôm thẻ ở miền Tây tiếp tục tăng mạnh

Tôm thẻ ở miền Tây được các nhà máy tăng giá thu mua 2-3 lần chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, lượng tôm kích cỡ lớn hiện nay không có nhiều.
Sáng 14/10, chủ các trại nuôi tôm quy mô lớn ở huyện Trần Đề tiếp tục thu hoạch tôm thẻ khi có nhiều nhà máy đẩy mạnh thu mua sau lễ Đôn Ta của đồng bào Khmer. Anh Lưu Trường Giang - đại diện một doanh nghiệp thu mua thủy sản tại địa phương - cho biết giá tôm thẻ tăng 3.000-7.000 đồng/kg so với một ngày trước.

Tại xã Lịch Hội Thượng của huyện Trần Đề, ông Đ.H.O. thu hoạch 9 tấn tôm thẻ kích cỡ 90 con/kg, nuôi trong 3 ao lót bạt. Với kích cỡ này, tôm của ông O. bán được giá 90.000 đồng/kg, thu lãi trên 300 triệu đồng.

Theo anh Lưu Trường Giang, cách nuôi tôm thẻ của ông O. là vèo con giống trong ao 3-4 tuần rồi chuyển tôm sang ao khác. Sau một tháng sống trong môi trường sạch của ao mới, đàn tôm lớn nhanh, tỷ lệ thiệt hại thấp.

Giá tôm vẫn còn tăng mạnh

“Sau 60-70 ngày thả giống, tôm thẻ nuôi theo mô hình của ông O. đạt kích cỡ 80-90 con một ký. Nếu bán vào thời điểm này vốn đầu tư thức ăn còn ít, gặp giá cao sẽ thu lãi nhiều”, anh Giang đánh giá.

Hiện, tôm thẻ loại 20 con/kg được thương nhân Sóc Trăng mua tại ao của nông dân với giá 230.000 đồng/kg, loại 25 con 175.000 đồng/kg. Tôm thẻ 30 con/kg giá 154.000 đồng, 40 con 132.000, 50 con 122.000, 60 con 108.000, 70 con 103.000, 80 con 98.000, 90 con 90.000 và 100 con 85.000 đồng.

Tại các nhà máy thủy sản ở Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu, tôm thẻ loại 20 con một kg được doanh nghiệp mua với giá 240.000 đồng/kg, 30 con 160.000-165.000, 40 con 140.000-145.000 và 100 con 90.000-95.000 đồng/kg.

Ông Võ Văn Phục - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - cho biết giá tôm đang biến động mạnh, có ngày tăng 2-3 lần. Theo ông Phục, giá tôm thẻ dự kiến còn tăng thêm 10.000-20.000 đồng/kg vì sản lượng từ đây đến cuối năm sẽ giảm dần cho gần cuối vụ.

“Những trang trại lớn đang được người nuôi làm vệ sinh để thả giống vụ mới. Nếu tháng 12 thả giống thì tháng 2-3 năm sau mới có nhiều tôm trở lại. Hiện nay chi phí sản xuất tăng cao, doanh nghiệp tốn thêm tiền phòng, chống dịch Covid-19. Còn tiền tàu chở tôm xuất khẩu ra nước ngoài tăng trên 10 lần. Chỉ riêng tiền tàu năm nay công ty tôi tốn thêm 150 tỷ đồng”, ông Phục chia sẻ.

Doanh nghiệp đầu tư lớn cho vùng nuôi

Theo ông Võ Văn Phục, sau lễ Đôn Ta, công nhân tại các vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer đã đi làm trở lại nhưng số lượng tăng không nhiều. Lý do doanh nghiệp không thể rước công nhân tại một số địa phương còn nhiều F0 là thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và Mỹ Xuyên. Vì vậy, Thủy sản sạch Việt Nam chỉ có khoảng 2.200 công nhân tại các xưởng sản xuất (cao điểm 4.000 công nhân).

Để chủ động nguyên liệu, các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Tài Kim Anh, Thủy sản sạch Việt Nam, Công ty Khánh Sủng, Công ty Sao Ta… đã đầu tư mạnh cho vùng nuôi. Tại Sóc Trăng, huyện Trần Đề và thị xã Sóc Trăng là 2 vùng nuôi tôm thẻ khép kín của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu.

Hiện, vùng nuôi của Thủy sản sạch Việt Nam rộng 136 ha do doanh nghiệp tự mua đất để đào ao thả tôm. Ngoài giá trị đất chưa được tính, ông Phục đã đầu tư trên 250 tỷ đồng cho vùng nuôi để mỗi năm thu hoạch trên 3.000 tấn tôm thẻ thương phẩm.

Bà Quách Thị Thanh Bình - Chi cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng - cho biết so với cùng kỳ năm 2020, tùy theo kích cỡ giá tôm thẻ cao hơn từ 2.000-16.000 đồng/kg. Riêng tôm cỡ 20 con một kg, giá cao hơn năm trước đến 60.000 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng thả nuôi trên 64.569 ha, đạt hơn 87% so với kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ, ước sản lượng thu hoạch 161.472 tấn. Hiện, người dân và các doanh nghiệp đã thu hoạch trên 32.345 ha với tổng sản lượng hơn 142.478 tấn (tôm thẻ chân trắng 131.370,7 tấn, tôm sú 11.107,7 tấn).

Diện tích tôm thiệt hại từ đầu năm đến nay tại Sóc Trăng là 2.595,3 ha (tôm thẻ chân trắng 2.071,1 ha), chiếm tỷ lệ 5,3% diện tích thả nuôi, thấp hơn 722,4 ha so với cùng kỳ năm 2020.

Chợ An Đông, Bến Thành và nhiều chợ TP.HCM mở cửa, giá thủy sản miền Tây tăng vọt

Nhiều chợ tại TP.HCM bắt đầu mở cửa, nhu cầu tiêu thụ các loại thủy hải sản cao khiến giá cua biển và tôm miền Tây tăng vọt, vì các vựa thu mua chủ yếu cung cấp cho thị trường TP.HCM.
Nhu cầu tiêu thụ hải sản tại TP.HCM tăng

Theo Sở Công thương TP.HCM,  đến ngày 5/10, trên địa bàn TP.HCM có hơn 16 chợ truyền thống được hoạt động. Cụ thể nhiều chợ lớn đã bắt đầu mở cửa như chợ An Đông, chợ Bến Thành, chợ Bình Thới (quận 11), chợ Phú Nhuận, chợ Nguyễn Đình Chiểu và chợ Trần Hữu Trang …

Các chợ truyền thống mở cửa khiến một lượng lớn thủy hải sản được tiêu thụ, kéo theo giá các mặt hàng thủy hải sản tại miền Tây tăng mạnh.

Cụ thể giá cua thịt tăng dần từ 120.000 đồng lên 150.000 đồng và hiện nay là 200.000 đồng/kg. Cua gạch hiện nay 320.000 đồng/kg, tăng đến 80.000 đồng/kg. Giá cua có thể còn tăng nữa vì các vựa đã bán nhiều cho mối ở TP.HCM.

Tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, giá cua thịt loại 2 con/kg giá 300.000 đồng/kg và cua gạch loại nhất là 350.000 đồng/kg. Giá này tăng 40.000 đồng/kg so với một tuần trước.

Ngoài ra giá tôm cũng tăng mạnh: Tôm thẻ loại 30 con giá 150.000 đồng/kg, giá này tăng 20.000 đồng/kg.

Không chỉ loại 30 con, tôm thẻ các kích cỡ còn lại cũng được doanh nghiệp mua tăng giá từ 3.000-6.000 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, loại 40 con giá 130.000 đồng, 50 con 116.000 đồng, loại 70 con 98.000 đồng, loại 100 con giá 83.000 đồng/kg...

Còn tại các các vựa tôm thịt loại 1 giá 250.000 đồng tăng lên 280.000 đồng/kg; cua gạch tăng từ 280.000 đồng lên 320.000 đồng/kg.

Siêu thị nhiều khuyến mãi

Thị trường thực phẩm hôm nay ghi nhận tại siêu thị LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi Choice L tôm hấp 31-50 con chỉ 99.000 đồng/gói 400gr; ba rọi bò Mỹ BBQ Thảo Tiến chỉ 77.000 đồng/khay 300gr; gà ác Ogari giảm còn 44.000 đồng/kg; cá basa phile giá khuyến mãi 69.900 đồng/kg, Choice L xà lách lô lô xanh/mỡ thủy canh chỉ 12.900 đồng/cây; nấm kim châm xuất xứ Hàn Quốc chỉ 17.900 đồng/2 lô; Choice L khoai lang giống Nhật chỉ 29.900 đồng/túi 1kg; chanh không hạt túi lưới có giá 11.900 đồng/túi 500gr...

Big C có thịt vai heo giảm còn 129.000 đồng/kg; cotlet heo Vietgap chỉ 119.000 đồng/kg; gà ta nguyên con Ogari giá khuyến mãi 110.000 đồng/kg; đùi tỏi gà chỉ 79.000 đồng/kg...

King Of Beef lên kệ nạc dăm heo chỉ 229.000 đồng/kg; cốt lết heo có giá 199.000 đồng/kg; mọc (giò sống) giá chỉ 105.000 đồng/hộp 500gr; thăn bò Angus leanmeat có giá 389.000 đồng/kg...

VinMart có thanh long ruột đỏ chỉ 36.900 đồng/kg; dưa hấu không hạt/dưa hấu Sài Gòn loại 1 chỉ 30.900 đồng/kg; ổi lê chỉ 15.900 đồng/kg; quýt đường có giá 42.900 đồng/kg...

Giá nhiều loại hải sản ở Trà Vinh tăng cao

Hàng nghìn hộ nông dân nuôi trồng thủy sản, hải sản ở vùng ngập mặn trong tỉnh Trà Vinh phấn khởi vì giá nhiều loại thủy sản như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển, nghêu, sò huyết… không ngừng tăng cao trong một tuần nay.

Cụ thể, giá tôm sú sáng ngày 11/10 loại 10 con/kg có giá 300.000 đồng/kg, loại 20 con/kg giá 180.000 đồng/kg và loại 30 con/kg có giá 16.000 đồng/kg; giá tôm thẻ chân trắng loại 30 con/kg có giá 150.000 đồng/kg, loại 40 con/kg có giá 130.000 đồng/kg; cua biển loại I từ 1-2 con/kg có giá 250.000 đồng/kg; cua gạch loại 3 con/kg có giá 300.000  đồng/kg; sò huyết loại 40 – 50 con/kg có giá 110.000 đồng/kg, nghêu thịt loại 40 – 50 con/kg có giá 30.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Thu, chủ đại lý thu mua thủy sản, hải sản tại chợ Trà Vinh cho biết, giá các loại hải sản  bắt đầu tăng dần từ đầu tháng 10, nhờ tình hình dịch COVID-19 tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dần được kiểm soát và thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội.

Đặc biệt, trong một tuần nay nhu cầu tiêu dùng thủy hải sản tại thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam tăng hơn 2 lần so với trước nên giá các loại thủy hải sản tăng với mức bình quân từ 20.000 – 30.000 đồng/kg tùy theo loại.

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, từ đầu tháng 10/2021 là thời điểm nông dân Trà Vinh bắt đầu bước vào kỳ thu hoạch nông sản, thủy sản, nhất là lượng thủy sản nuôi tại vùng nước lợ, mặn trong tỉnh sẽ được thu hoạch tập trung từ nay đến tháng đến tháng 11/2021, để kịp tại vụ nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển năm 2022. Ước tính lượng con nuôi thủy sản được nông dân nuôi sẽ thu hoạch  đến cuối năm khoảng hơn 30.000 tấn.

Hiện tại, UBND tỉnh Trà Vinh đang chỉ đạo UBND các huyện, thị trong tỉnh nắm chắc lại lượng hàng hóa nông sản, thủy sản để tổ chức kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua cho nông dân địa phương.

Các địa phương chủ động thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, nhu cầu nông sản, thủy sản để cung ứng cho các doanh nghiệp; trong đó, tập trung tiêu thụ tại thị trường ngoài tỉnh.

Biện pháp diệt rong ao tôm hiệu quả

Hỏi: Tôm nuôi được 35 ngày thì trong ao xuất hiện rong đáy khá nhiều. Có biện pháp nào diệt rong hiệu quả mà không ảnh hưởng đến tôm nuôi không?
Trả lời:

Để diệt rong trong ao nuôi tôm ở giai đoạn nuôi cần thực hiện các biện pháp sau: Rong phát triển dày đặc trong ao tiến hành dùng lưới kéo bớt rong ra khỏi ao nuôi. Trường hợp rong chết, dùng vợt vớt xác rong chết dưới cuối góc ao ra. Sau đó, sử dụng men vi sinh để phân hủy xác rong chết, ổn định môi trường nước nuôi tôm.

Tiến hành bổ sung thêm nước đã qua xử lý từ ao lắng vào ao nuôi để nâng cao mực nước lên hơn 1 m. Sau khi diệt rong cần gây lại màu nước để tạo màn che phủ, đồng thời ngăn cản sự chiếu sáng xuống đáy ao. Không nên dùng các loại hóa chất như Sulphat đồng (CuSO4), BKC, Formol… để diệt rong. Bổ sung Vitamin C, khoáng chất thiết yếu vào khẩu phần thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi.

CHUYÊN DÙNG DIỆT RONG ĐUÔI CHỒN, RONG MỀN, DIỆT NHANH CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG.

Bên cạnh đó, nên cho tôm ăn các loại chế phẩm tự nhiên giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, giúp tăng sức đề kháng chống lại các mầm bệnh đang hiện diện trong ao tôm.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts