Tuesday, November 9, 2021

Giá Tôm Thẻ 09/11/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 09/11/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 09/11/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 09/11 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 247.000 đồng/kg
Size 25 con lớn giá 195.000 đồng/kg
Size 25 con nhỏ giá 190.000 đồng/kg
Size 30 con giá 165.000 đồng/kg
Size 40 con giá 145.000 đồng/kg
Size 50 con giá 133.000 đồng/kg
Size 60 con giá 123.000 đồng/kg
Size 70 con giá 118.000 đồng/kg
Size 80 con lớn giá 112.000 đồng/kg
Size 80 con nhỏ giá 107.000 đồng/kg
Tôm thẻ size 100 con giá 93.000 đồng/kg
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm thẻ 18/9 khu vực Trà Vinh:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 220.000 đồng/kg +-10.000 đồng về nhỏ đến 22 con
Size 25 con giá 165.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 143.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +1-2.000 đồng
Size 50 con giá 100.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg +-500 đồng đến 75 con
Bắt màu xanh
Size 100 con 80.000 +-500 đồng đến 75 con
Size 60 con 95.000 +-500 đồng
Liên hệ: 0908494363

Giá tôm thẻ 08/11 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20c 247k +-10k
25c lớn 195k +5
25c nhỏ 190k -5
30c lớn 165k +2
30c nhỏ 162k -2
40c lớn 145k +1
40c nhỏ 142k -1
50c lớn 132k +1
50c nhỏ 130k -1
60c 120k +-500d
Liên hệ: 0919781835

Giá tôm thẻ kks 09/11 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 30c lớn 170k +2
30c nhỏ 167k -2
40c 147k +1-2
50c 133k +-1
60c 124k +-500
Giá tôm sú oxi 09/11 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxi size 30 con lớn giá 213.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 30 con nhỏ giá 203.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con lớn giá 173.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con nhỏ giá 163.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 50 con giá 150.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915434635

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 08/11 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con lớn giá 248.000 đồng/kg (+10.000₫)
Size 20 con nhỏ đang có giá 248.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 195.000 đồng/kg (+5.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 192.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 170.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 168.000 đồng/kg (-3.000₫)
Size 40 con đang có giá 147.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: 147.000 đồng/kg -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 130.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 130.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 120.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫ tới 80c)

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 129.000 đồng/kg +1.000₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 129.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 120.000 đồng/kg +-500₫ tới 80c
Size 100 con lớn đang có giá 100.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 100.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 87.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 87.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn có giá 72.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 68.000 đồng/kg -300₫
Liên hệ: 0868.06.7777

Giá tôm sú dập đá 30/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 30c lớn 185k +2k
30c nhõ 175k -2k
40c lớn 155k +1k
40c nhỏ 145k -1k
50c 130k +-1k
60c 120k +-1k
70c 110k +-1k
100c 90k+-500đ
Liên hệ: 0915933334

Giá tôm thẻ kks 01/11 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 167k +2
30c nhỏ 164k -2
40c lớn 145k +-1
40c nhỏ 143k -2
50c 130k +-1
60c 122k +-500
Giá tôm sú ôxi 08/11 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 205k
30c nhỏ 195k
40c lớn 165k
40c nhỏ 155k
Liên hệ: 0943211494

Giá tôm thẻ Oxy 29/10 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ oxi size 30c 172k
40c 153k
50c 128k
60c 120k  
70c 115k
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm sú oxy và dập đá 02/11 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm sú oxi 40c lớn 165k +1k
40c nhỏ 155k -1k
50c lớn 140k +1k
50c nhỏ 135k -1k
60c 125k +_1k
Liên hệ: 0948171794

Giá tôm thẻ oxi và dập đá 05/11 khu vực Bình Đại (Bến Tre):
Ao bạc đáy
30c 185k
Ao đất
30c 175k
40c 155k 
50c 135k 
60c 125k
70c 118k
Liên hệ: 0907305881

Giá thẻ oxi 08/11 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
50c 133k -1k
60c 124k +-500
70c 116k +-500
80c 111k +-500
100c 102k +300 nhận về lớn
Liên hệ: 0962676593

Giá tôm thẻ kks kiểm kháng sinh 28/10 khu vực Cà Mau:
DNTN LÊ ĐIỀN (0919326242)
30c 167 (+-2)
40c 145 (+1-2)
50c 128 (+-1)
60c 116 (+-500)
70c 111 (+-500)
80c 106 (+-500)


Giá tôm sú dập đá 08/11 khu vực Sóc Trăng:
20c lớn 235k +5k oxi 260k
30c lớn 190k +2k oxi 210k
30c nhỏ 180k -2k oxi  200k
40c lớn 160k +1k oxi  170k
40c nhỏ 150k -1k oxi  160k
50c 140k +-1k oxi 150k
60c 125k +-1k oxi 130k
70c 115k +-1k
100c 90k +-500đ
Giá tôm thẻ ao bạt đáy bắt ngan
50c-133k +-1k
60c-125k +-500đ
100c-103k +-200đ
150c-90k +200đ-300đ
200c-75k +-300đ

Liên hệ: 0793652820

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay điều chỉnh ở mức 22.500-23.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.000-31.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt từ 34.000-35.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay tăng cao ếch thịt giá 32.000-33.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 45.000-46.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá từ 22.000-22.500 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 38.000-39.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.


Giá tôm nguyên liệu tăng bất chấp dịch COVID-19

Hiện giá tôm ở các trang trại tăng 2.000-3.000 đồng/kg, đạt mức 138.000 đồng/40 con/kg; 114.000 đồng/60 con/kg; 104.000 đồng/80 con/kg và 92.000 đồng/100 con/kg. Tuy nhiên, nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giá tôm có thể đi ngang.

Theo trang Undercurrent News, cuối tháng 10, giá tôm tại trang trại của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL.

Một thương nhân trong ngành thủy sản cảnh báo dòng người từ thành phố đổ về quê có thể làm bùng phát làn sóng COVID-19 mới.

“Số ca dương tính với COVID-19 ở các tỉnh ĐBSCL thấp so với TP HCM, chỉ khoảng 100 – 400 ca tùy tỉnh, song chúng tôi khá lo ngại vì tỷ lệ tiêm chủng ở các tỉnh này mới chỉ đạt khoảng 30%. Đặc biệt, bối cảnh “bình thường mới” cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19″, thương nhân này cho hay.

Hiện, 17/19 tỉnh ĐBSCL ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt. Các công ty chế biến, xuất khẩu thủy sản dường như đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát cuối tháng 10.

Cụ thể, tỉnh Bạc Liêu vừa công bố số ca nhiễm của công ty thủy sản Tân Khôi tăng từ 50 lên 249 ca, trong khi TP Cần Thơ cũng phát hiện 494 ca nhiễm COVID-19 tại các nhà máy thủy sản ở huyện Thốt Nốt và Ô Môn.

Số ca nhiễm ở khu công nghiệp An Nghiệp (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cũng ghi nhận 1.619 ca trong tổng số 4.845 ca của toàn tỉnh.

“Khu công nghiệp An Nghiệp có hơn 30 nhà máy, xí nghiệp với gần 20.000 lao động. Trong đó, đa phần là các doanh nghiệp chế biến tôm. Việc dịch COVID-19 bùng phát ở khu công nghiệp chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các nhà máy.

Song chúng ta xác định sống chung với COVID-19 thì cần bình tĩnh đối mặt”, ông Nguyễn Thành Trọng, Giám đốc KCN Sóc Trăng cho biết.

Hiện nay, một số nhà máy chế biến tôm đang phải tạm thời đóng cửa để khử khuẩn, số còn lại đang đau đầu vì tình trạng thiếu công nhân, công suất giảm mạnh vì hoạt động trong vùng dịch.

Dù vậy, các địa phương vẫn chưa có động thái giãn cách xã hội trở lại song chính quyền cũng khoanh vùng xanh, đỏ, vàng theo mức độ an toàn để phòng dịch COVID-19.

Chính phủ Việt Nam xác định sống chung với dịch COVID-19, do đó mọi hoạt động sản xuất, thu hoạch, vận chuyển tôm đều không bị ảnh hưởng và nông dân cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ tôm mới.


“Hiện giá tôm ở các trang trại tăng 2.000-3.000 đồng/kg, đạt mức 138.000 đồng/40 con/kg; 114.000 đồng/60 con/kg; 104.000 đồng/80 con/kg và 92.000 đồng/100 con/kg.

Tuy nhiên, giá tôm chững lại vào ngày 30 – 31/10. Nếu dịch COVID-19 ở ĐBSCL tiếp tục diễn biến phức tạp, giá tôm có thể đi ngang”, một thương nhân chia sẻ với Undercurrent News.

Ngoài ra, giá tôm sú tiếp tục tăng vì nhu cầu lớn trong khi nguồn cung khan hiếm. Thương nhân này dự báo giá tôm sú ở tuần 43 dao động ở mức 245.000 đồng/20 con/kg; 180.000 đồng/40 con/kg; 145.000 đồng/60 con/kg, tăng 10.000 – 50.000 đồng so với tuần trước.

Giá tôm miền Tây vẫn tăng cao

Các ca F0 xuất hiện tại một số doanh nghiệp thủy sản miền Tây khiến số lượng công nhân đến nhà máy giảm khoảng 30%. Giá tôm thẻ cuối vụ đang không ngừng tăng cao.
Ngày 27/10, nông dân xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông của TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) thu hoạch tôm thẻ cuối vụ. Giá tôm thẻ tăng từ 5.000-8.000 đồng/kg so với tuần trước.

Anh Lưu Trường Giang - phụ trách thu mua và điều hành của Công ty TNHH Thủy sản Tấn Phát (Trần Đề, Sóc Trăng) - cho biết đơn vị đang cho công nhân kéo lưới bắt 8 tấn tôm thẻ tại 2 ao lót bạt ở ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề.

Khu vực này giáp ranh Sung Đinh của TP Sóc Trăng, có rất nhiều người đào ao nuôi tôm công nghiệp thành công, thu lãi cao. “Tám tấn tôm chúng tôi vừa mua có kích cỡ 80 con mỗi kg, giá 110.000 đồng/kg. Với lượng tôm và giá tốt này, chủ ao thu lãi trên 300 triệu đồng”, anh Giang cho biết.

Giá tôm cao ngất

Trưa cùng ngày, Công ty Tấn Phát và một số doanh nghiệp thủy sản tại huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) và TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mua tôm thẻ loại 20 con/kg giá 245.000 đồng/kg. Đây là loại tôm có giá tốt nhất từ đầu vụ và cao hơn 66.000 đồng/kg so với loại cùng kích cỡ và cùng kỳ năm trước.

Đối với tôm thẻ 25 con, giá tăng từ 180.000 lên 185.000 đồng/kg; loại 30 con 164.000 đồng/kg, 40 con 146.000 đồng/kg, 50 con 131.000 đồng/kg, 60 con 121.000 đồng/kg, 70 con 115.000 đồng/kg, 80 con 110.000 đồng/kg, 90 con 101.000 đồng/kg, 100 con 96.000 đồng/kg.

Giá này được doanh nghiệp mua tại ao, đã tính chi phí kéo tôm và vận chuyển lên xe tải.

Tại Công ty TNHH Khánh Sủng (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), giá tôm thẻ tại nhà máy là 168.000 đồng đối với loại 30 con/kg; 40 con 145.000 đồng và 100 con 100.000 đồng/kg.

Chủ một doanh nghiệp thủy sản tại thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết một số ca F0 xuất hiện tại Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi và Công ty TNHH Thủy sản Châu Bá Thảo. Do đó, số lượng công nhân tại nhiều nhà máy khác trong khu vực giảm 30-35%. Ngoài việc khó qua các chốt liên vùng, công nhân bị tâm lý lo sợ liên quan đến dịch bệnh nên ở nhà.

“Một số công ty có F0 khiến cho doanh nghiệp của chúng tôi bị ảnh hưởng vì các đơn hàng giao cho khách đang thực hiện trong giai đoạn nước rút nhưng thiếu công nhân. Dịch bệnh nhưng giá tôm không giảm vì gần cuối vụ, tôm không còn nhiều”, chủ doanh nghiệp thủy sản tại Giá Rai chia sẻ.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng, diện tích tôm đã thả nuôi tại địa phương này là 66.467 ha, đạt 89,8% so với kế hoạch và bằng 92% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng tôm thương phẩm ước đạt 178.489 tấn.

Tỉnh này đã thu hoạch 34.688 ha tôm với sản lượng khoảng 149.780 tấn (tôm thẻ 137.242 tấn, sú 12.538,4 tấn).

Hiện, Sóc Trăng còn khoảng 12.812 ha tôm trên đồng (thẻ 8.825,7 ha, sú 3.986,3 ha). Trong đó, tôm nuôi dưới 30 ngày 1.306 ha, 30-60 ngày 5.017 ha, 60-90 ngày 3.774 ha, 90-120 ngày 1.673,5 ha và trên 120 ngày 1.041 ha.

Kiểm soát được dịch bệnh

Trao đổi với Zing, ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai - cho biết địa phương có 22 nhà máy chế biến thủy sản với trên 10.000 công nhân. Mỗi năm, thị xã đóng góp 80% kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh Bạc Liêu.

Theo ông Thắng, suốt 2 năm địa phương không có F0 trong cộng đồng. Vài ngày trước, các ca F0 cộng đồng khiến Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi và một phân xưởng của Công ty TNHH Thủy sản Châu Bá Thảo bị phong tỏa.

“Việc phong tỏa tại Công ty Tấn Khởi và một xưởng của Công ty Châu Bá Thảo không ảnh hưởng lớn đến chuỗi sản xuất thủy sản của Giá Rai. Các doanh nghiệp khác hoạt động tốt”, ông Thắng nói.

Tại Sóc Trăng, Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Chiêu cho biết kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm nay ước 1.050 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước (tăng 128 triệu USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 835 triệu USD, tăng 21% (145 triệu USD); xuất khẩu gạo 183 triệu USD, tăng 41% (53 triệu USD).

Ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) - cho biết cả nước đang áp dụng các biện pháp thích ứng với dịch Covid-19. Vì vậy, khi nhà máy chế biến thủy sản hay điểm nào đó có F0, cơ quan chức năng sẽ khoanh vùng dập dịch, sẽ không ảnh hưởng đến dây chuyền của các hoạt động khác.

Theo ông Hòe, các đại phương là sẽ nhanh chóng có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và đây không phải "vấn đề ghê gớm”.

“Các địa phương rất quan tâm đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và có những biện pháp kiểm soát những khu vực tập trung đông người. Đặc biệt là những khu vực có sự giao lưu của nhiều địa phương vì hiện nay một tỉnh có nhiều khu vực, nhiều phường, xã mức độ dịch khác nhau”, lãnh đạo Vasep chia sẻ.

Ông Trương Đình Hòe cũng cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay là ý thức bảo vệ của từng cá nhân, từng cộng đồng nhỏ, từng bong bóng. Đây là yếu tố quan trọng để giúp cho quá trình phục hồi kinh tế và chống dịch hiệu quả.

Chợ An Đông, Bến Thành và nhiều chợ TP.HCM mở cửa, giá thủy sản miền Tây tăng vọt

Nhiều chợ tại TP.HCM bắt đầu mở cửa, nhu cầu tiêu thụ các loại thủy hải sản cao khiến giá cua biển và tôm miền Tây tăng vọt, vì các vựa thu mua chủ yếu cung cấp cho thị trường TP.HCM.
Nhu cầu tiêu thụ hải sản tại TP.HCM tăng

Theo Sở Công thương TP.HCM,  đến ngày 5/10, trên địa bàn TP.HCM có hơn 16 chợ truyền thống được hoạt động. Cụ thể nhiều chợ lớn đã bắt đầu mở cửa như chợ An Đông, chợ Bến Thành, chợ Bình Thới (quận 11), chợ Phú Nhuận, chợ Nguyễn Đình Chiểu và chợ Trần Hữu Trang …

Các chợ truyền thống mở cửa khiến một lượng lớn thủy hải sản được tiêu thụ, kéo theo giá các mặt hàng thủy hải sản tại miền Tây tăng mạnh.

Cụ thể giá cua thịt tăng dần từ 120.000 đồng lên 150.000 đồng và hiện nay là 200.000 đồng/kg. Cua gạch hiện nay 320.000 đồng/kg, tăng đến 80.000 đồng/kg. Giá cua có thể còn tăng nữa vì các vựa đã bán nhiều cho mối ở TP.HCM.

Tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, giá cua thịt loại 2 con/kg giá 300.000 đồng/kg và cua gạch loại nhất là 350.000 đồng/kg. Giá này tăng 40.000 đồng/kg so với một tuần trước.

Ngoài ra giá tôm cũng tăng mạnh: Tôm thẻ loại 30 con giá 150.000 đồng/kg, giá này tăng 20.000 đồng/kg.

Không chỉ loại 30 con, tôm thẻ các kích cỡ còn lại cũng được doanh nghiệp mua tăng giá từ 3.000-6.000 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, loại 40 con giá 130.000 đồng, 50 con 116.000 đồng, loại 70 con 98.000 đồng, loại 100 con giá 83.000 đồng/kg...

Còn tại các các vựa tôm thịt loại 1 giá 250.000 đồng tăng lên 280.000 đồng/kg; cua gạch tăng từ 280.000 đồng lên 320.000 đồng/kg.

Siêu thị nhiều khuyến mãi

Thị trường thực phẩm hôm nay ghi nhận tại siêu thị LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi Choice L tôm hấp 31-50 con chỉ 99.000 đồng/gói 400gr; ba rọi bò Mỹ BBQ Thảo Tiến chỉ 77.000 đồng/khay 300gr; gà ác Ogari giảm còn 44.000 đồng/kg; cá basa phile giá khuyến mãi 69.900 đồng/kg, Choice L xà lách lô lô xanh/mỡ thủy canh chỉ 12.900 đồng/cây; nấm kim châm xuất xứ Hàn Quốc chỉ 17.900 đồng/2 lô; Choice L khoai lang giống Nhật chỉ 29.900 đồng/túi 1kg; chanh không hạt túi lưới có giá 11.900 đồng/túi 500gr...

Big C có thịt vai heo giảm còn 129.000 đồng/kg; cotlet heo Vietgap chỉ 119.000 đồng/kg; gà ta nguyên con Ogari giá khuyến mãi 110.000 đồng/kg; đùi tỏi gà chỉ 79.000 đồng/kg...

King Of Beef lên kệ nạc dăm heo chỉ 229.000 đồng/kg; cốt lết heo có giá 199.000 đồng/kg; mọc (giò sống) giá chỉ 105.000 đồng/hộp 500gr; thăn bò Angus leanmeat có giá 389.000 đồng/kg...

VinMart có thanh long ruột đỏ chỉ 36.900 đồng/kg; dưa hấu không hạt/dưa hấu Sài Gòn loại 1 chỉ 30.900 đồng/kg; ổi lê chỉ 15.900 đồng/kg; quýt đường có giá 42.900 đồng/kg...

Giá nhiều loại hải sản ở Trà Vinh tăng cao

Hàng nghìn hộ nông dân nuôi trồng thủy sản, hải sản ở vùng ngập mặn trong tỉnh Trà Vinh phấn khởi vì giá nhiều loại thủy sản như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển, nghêu, sò huyết… không ngừng tăng cao trong một tuần nay.

Cụ thể, giá tôm sú sáng ngày 11/10 loại 10 con/kg có giá 300.000 đồng/kg, loại 20 con/kg giá 180.000 đồng/kg và loại 30 con/kg có giá 16.000 đồng/kg; giá tôm thẻ chân trắng loại 30 con/kg có giá 150.000 đồng/kg, loại 40 con/kg có giá 130.000 đồng/kg; cua biển loại I từ 1-2 con/kg có giá 250.000 đồng/kg; cua gạch loại 3 con/kg có giá 300.000  đồng/kg; sò huyết loại 40 – 50 con/kg có giá 110.000 đồng/kg, nghêu thịt loại 40 – 50 con/kg có giá 30.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Thu, chủ đại lý thu mua thủy sản, hải sản tại chợ Trà Vinh cho biết, giá các loại hải sản  bắt đầu tăng dần từ đầu tháng 10, nhờ tình hình dịch COVID-19 tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dần được kiểm soát và thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội.

Đặc biệt, trong một tuần nay nhu cầu tiêu dùng thủy hải sản tại thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam tăng hơn 2 lần so với trước nên giá các loại thủy hải sản tăng với mức bình quân từ 20.000 – 30.000 đồng/kg tùy theo loại.

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, từ đầu tháng 10/2021 là thời điểm nông dân Trà Vinh bắt đầu bước vào kỳ thu hoạch nông sản, thủy sản, nhất là lượng thủy sản nuôi tại vùng nước lợ, mặn trong tỉnh sẽ được thu hoạch tập trung từ nay đến tháng đến tháng 11/2021, để kịp tại vụ nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển năm 2022. Ước tính lượng con nuôi thủy sản được nông dân nuôi sẽ thu hoạch  đến cuối năm khoảng hơn 30.000 tấn.

Hiện tại, UBND tỉnh Trà Vinh đang chỉ đạo UBND các huyện, thị trong tỉnh nắm chắc lại lượng hàng hóa nông sản, thủy sản để tổ chức kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua cho nông dân địa phương.

Các địa phương chủ động thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, nhu cầu nông sản, thủy sản để cung ứng cho các doanh nghiệp; trong đó, tập trung tiêu thụ tại thị trường ngoài tỉnh.

Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột

NEW ENZYM LÀ SẢN PHẨM HỆ ENZYME GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KHI PHỐI TRỘN MEN TIÊU HÓA, CÁC CHẤT DINH DƯỠNG. MEN VI SINH LÀM SẠCH ĐÁY AO BỊ ĐEN.

Công dụng:
– Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột, tạo mùi thơm đặc biệt hấp dẫn, kích thích bắt mồi.
– Giúp hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng khi phối hợp với men tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe, tăng trọng nhanh.
– Sản phẩm chứa enzyme hữu ích giúp làm trắng, sạch đáy ao khi có bùn đen.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts