Thursday, January 20, 2022

Giá Tôm Thẻ 20/01/2022 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 20/01/2022

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ ĐBSCL

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 20/01/2022, giá tôm sú thẻ oxy 18/01/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxy và tôm thẻ oxy
The oxy
30lon 170
30nho 165
40lon 145
Su oxy
20con 265 275
30con 210 220
40con 165 175
Liên hệ: 0979257767 (anh TÍNH)

Giá tôm sú oxi 18/01/2022 khu vực Bạc Liêu:
20c lớn 275k +5
20c nhỏ 265k -5
30c lớn 215k +2
30c nhỏ 210 -2
40c lớn 175k +1
40c nhỏ 165k -1
50c 150k
60c 135k
70c 125k
Liên hệ: 0945499447

Giá tôm thẻ kks 19/01/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:
20c-233k +-10k
25c-175k +-5k
30c-158k +-2k
40c-138k +-1k
50c-128k +-1k
60c-118k +-500d
100c-90k +300d-500d, oxi chợ
Giá tôm sú ôxi, chợ bắt trong ngày 19/01/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
20c lớn 260k +5k 
20c nh 250k+-5k
30c lớn 210k +2k
30c nhõ 200k -2k 
40c lớn 170k +1
40c nhỏ 160k -1k 
50c 145k +-1k 
60c 135k +-1k 
70c 125k +-1k
100c 95k+-500đ
Giá tôm thẻ oxi 19/01/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
30c-165k+-2k
40c-143k+-1k
50c-132k+-1k
60c-120k+-500đ
70c-115k+-500₫
100c-93k+-300₫
Liên hệ: 0793652820 (anh THÂN)

Giá thu mua tôm sú, thẻ oxy 20/01/2022 khu vực Trà Vinh:
Sú oxy.                                        Thẻ oxy
20con 260k.                              25con 185k
30con 220k.                              30con 168k
40con 180k.                              40con 145k
50con 150k.                              50con 128k
60con 130k.                              60con 118k
Liên hệ: 0799414474

Giá tôm thẻ, sú 15/01/2022 khu vực Trà Vinh:
Tôm thẻ. Áp dụng cho ao bạc. Ao đất giá thương lượng
        *Giá kks             * Giá oxy
(bắt ngang giảm 5k)
20c 250k +_10k           255k +_10k
25c 190k. +-5.               200k. +-5k
30c lớn 168k +-2k        185k +_2k
30con nhỏ 165k -2       180k -2k. 
40c 143k +_1k               148k +-1k
50c 130+_1k                   133k +-1k
60c 118k +_500đ           120k +-500đ
70c 113k +-500 đ          115k +-500đ
100c 94k +_ 500 đ         
Các size khác giá thương lượng
* Giá tôm sú oxy
20 con 280k +-10k
25 con 230k +-5k
30 con lớn 220k +2k
30 con nhỏ 210k -2k
Các size khác giá thương lượng
Liên hệ: 08 676 93 676 (anh THẮNG)

Giá tôm sú thẻ oxy 18/01/2022 khu vực Sóc Trăng:
20c 260/270
30c 220/220
40c 170/180
Thẻ oxy 100c 93k
Liên hệ: 0358206954

Giá tôm thẻ oxy luộc đỏ và đạt kháng sinh 15/01/2022 khu vực Bến Tre:
Giá tôm thẻ oxy size 50c 138k
60c 132k
70c 120k
Liên hệ: 0975363765 (anh NAM)

Giá tôm thẻ 19/01/2022 kiểm kháng sinh, giá ao bạc khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau:
Giá tôm thẻ size 20c 235k+-10k
25c 175k+-5k
30c 160k+-2k
40c 141k+-1k
50c 130k+-1k
60c 120k+-1k
70c 107k+-500₫
Liên hệ: 0919781835 (anh NY)

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 05/01/2022 khu vực Cà Mau, Bạc Liêu:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con lớn giá 240.000 đồng/kg (+10.000₫)
Size 20 con nhỏ đang có giá 240.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 192.000 đồng/kg (+6.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 186.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 169.000 đồng/kg (+2.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 169.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 149.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: 149.000 đồng/kg -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 137.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 137.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 126.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: 126.000 đồng/kg -500₫ tới 65c)
Size 70 con có giá 120.000 đồng/kg (+-500₫ tới 75c)
Size 80 con có giá 111.000 đồng/kg (+-500₫ tới 90c)
Size 100 con giá 100.000 đồng/kg (+-200₫)

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 40 con nhỏ đang có giá 147.000 đồng/kg -2.000₫
Size 50 con lớn thu mua với giá 136.000 đồng/kg +1.000₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 137.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 125.000 đồng/kg +-500₫
Size 70 con có giá 118.000 đồng/kg +-500₫ tới 75c
Size 80 con có giá 110.000 đồng/kg +-500₫ tới 85c
Size 100 con lớn đang có giá 101.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 101.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 90.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 88.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn có giá 72.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 68.000 đồng/kg -300₫
Liên hệ: 0868.06.7777 (anh TRÍ AN)

Giá tôm thẻ dập đá và tôm sú oxi 20/01/2022 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
                                                 Giá sú oxi 
20c 235k +-10k.               20c lớn 275k
25c lớn 180k +_5k.           20c nhỏ 265k
30c 160k +_2k.                 30c lớn 220k
40c 142k +1-2k.                30c nhỏ 210k
50c 126k +_1k.                   40c lớn 180k
60c 117k +_500.                40c nhỏ 170k
Liên hệ: 0943211494 (anh DỦ)

Giá tôm thẻ Oxy 05/01/2022 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ oxi size 30c 180k
40c 155k
50c 135k
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm thẻ dập đá kks 20/01/2022 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
20c 235k +-10k
25c lớn 180k +_5k
30c 160k +_2k
40c 142k +1-2k
50c 126k +_1k
60c 117k +_500
Liên hệ: 0948171794 (anh LÂU)

Giá tôm thẻ oxy luộc kiểm 19/01/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
50c 131k -1k nhận về nhỏ
60c 121k +-500
70c 113k +-500
Liên hệ: 0962676593 (anh NHÃ)

Giá tôm thẻ kks kiểm kháng sinh 20/01/2022 khu vực Cà Mau:
DNTN LÊ ĐIỀN (0919326242)
Đạt Kháng Sinh (giá mua tại ao)
20c 231(+-10)
25cl 177(+-5)
30cl 160(+2)
40c 142(+1-2)
50c 131(+-1)
60c 121(+-500)
70c 112(+-500)
Tùy theo size, lượng có thể thương lượng giá


Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay điều chỉnh ở mức 23.500-24.000 đồng/kg, giá cá tra giống giá cao ở mức 33.000-34.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt từ 28.000-29.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-270 đồng. Giá ếch thịt tăng cao ếch thịt giá 40.000-41.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá từ 40.000-41.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá tăng từ 26.000-27.000 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá tăng mạnh từ 50.000-51.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.

Giá tôm nguyên liệu tuần 17/01/2022 - 23/01/2022

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg 94.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg 113.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 118.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 130.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 143.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 165.000 – 168.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg 190.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg 250.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 96.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 141.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 235.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 100 con/kg 95.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 70 con/kg 125.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 135.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 145.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 220.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 260.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 158.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 233.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 100 con/kg 95.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 70 con/kg 125.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 135.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 145.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 118.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg 130.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg 146.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg 170.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 20 con/kg 220.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh

ĐBSCL: Giá tôm thẻ chân trắng có xu hướng giảm

Theo một số doanh nghiệp thu mua tôm trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL, giá tôm thẻ chân trắng (TTCT) có xu hướng giảm trong tuần qua, tôm cỡ lớn đã giảm đến 20.000 đồng/kg so với thời điểm mới giãn cách.
Cụ thể, TTCT loại 20 con/kg có giá 240.000 – 250.000 đồng/kg lúc cao điểm, hiện đã giảm xuống còn 230.000 đồng/kg. Các kích cỡ khác của TTCT cũng giảm 5.000 – 10.000 đồng/kg: Tôm 25 con/kg giá 170.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giảm còn 160.000 đồng/kg, loại 40 con/kg có giá 140.000 đồng/kg và loại 50 con/kg là 130.000 đồng/kg…

Các doanh nghiệp cho biết, giá tôm giảm do các doanh nghiệp chế biến không còn áp lực giao nhiều hàng cho đối tác như lúc vừa nới lỏng giãn cách. Sau vài tháng các tỉnh, thành áp dụng Nghị quyết 128 để mở cửa, doanh nghiệp tăng giá mua tôm để có đủ hàng sản xuất và hiện nay đã không còn áp lực. Hơn nữa, cước tàu khi gửi hàng sang nước ngoài cũng tăng 2 – 3 lần so với trước đây nên doanh nghiệp giảm giá mua tôm để không bị lỗ vốn.


Hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022

Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương căn cứ vào khung mùa vụ chung và tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ cụ thể, phù hợp cho từng vùng sinh thái trên địa bàn.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tháng 1/2022, nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,5 độ C. Tháng 2/2022, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến thấp hơn TBNN 0,5 độ C, các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với TBNN. Từ tháng 3-6/2022, nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ TBNN; riêng tháng 6/2022 khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với TBNN. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 2 năm 2022 với thời gian không kéo dài.

Do đó, để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển ngành tôm năm 2022, góp phần thành công trong triển khai Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, để tận dụng tiềm năng, lợi thế ngành tôm cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu,…, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022 cho các địa phương.

Theo đó, đối với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, về nuôi tôm sú, thả giống từ tháng 3 đến tháng 9. Với nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi chính vụ thả giống từ tháng 3 đến tháng 8; nuôi tôm vụ đông, thả giống từ tháng 9 đến hết tháng 12 (áp dụng đối với vùng nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nuôi tôm vụ đông).

Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, với tôm sú, thả giống từ tháng 2 đến tháng 7. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 8.

Đối với các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, về tôm sú, nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống từ tháng 3 đến tháng 8. Nuôi quảng canh, thả giống từ tháng 3 đến tháng 8 (vùng nuôi có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến hết tháng 9). Đối với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 (vùng nuôi ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt, điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến tháng 12).

Đối với các tỉnh Đông Nam bộ, tôm sú nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh, thả giống từ tháng 2 đến tháng 7. Nuôi kết hợp tôm sú với cua, cá, nuôi tôm rừng, thả giống từ tháng 12/2021 đến tháng 8 năm 2022. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 8 (vùng nuôi có điều kiện hạ tầng đảm bảo có thể thả giống đến tháng 10).

Ngoài ra, đối với các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tôm sú nuôi thâm canh, bán thâm canh, thả giống từ tháng 2 đến tháng 10. Nuôi kết hợp tôm sú với cua, cá; nuôi tôm rừng, thả giống quanh năm. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn dịch bệnh, người nuôi cần ngắt vụ để cải tạo ao, diệt mầm bệnh ít nhất 1 lần/năm. Với nuôi luân canh tôm – lúa, thả giống từ tháng 1 đến tháng 5. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 10.

Các địa phương có cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; cơ sở hạ tầng đảm bảo không chịu ảnh hưởng của thời tiết; chủ động kiểm soát hoàn toàn các yếu tố môi trường, dịch bệnh có thể thả giống quanh năm.

Trên cơ sở này, Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương căn cứ vào khung mùa vụ chung và tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ cụ thể, phù hợp cho từng vùng sinh thái trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương phổ biến lịch mùa vụ, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý tốt việc thả giống, điều chỉnh lịch thời vụ kịp thời khi có yêu cầu để phù hợp với thực tế sản xuất.

Khuyến cáo các cơ sở, vùng nuôi liên kết với Hiệp hội tôm giống, cơ sở sản xuất giống, cơ sở sản xuất, cung ứng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có uy tín để có con giống và vật tư chất lượng tốt phục vụ sản xuất. Hướng dẫn người nuôi thực hiện quy trình nuôi 2-3 giai đoạn, thả giống cỡ lớn để nuôi thương phẩm. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm soát tốt chất lượng, điều kiện của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, điều kiện nuôi tôm nước lợ,…


Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột

NEW ENZYM LÀ SẢN PHẨM HỆ ENZYME GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KHI PHỐI TRỘN MEN TIÊU HÓA, CÁC CHẤT DINH DƯỠNG. MEN VI SINH LÀM SẠCH ĐÁY AO BỊ ĐEN.

Công dụng:
– Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột, tạo mùi thơm đặc biệt hấp dẫn, kích thích bắt mồi.
– Giúp hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng khi phối hợp với men tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe, tăng trọng nhanh.
– Sản phẩm chứa enzyme hữu ích giúp làm trắng, sạch đáy ao khi có bùn đen.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts