Saturday, March 19, 2022

Giá Tôm Thẻ 19/03/2022 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 19/03/2022

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ ĐBSCL

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 19/03/2022, giá tôm sú thẻ oxy kks 14/03/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
The oxy                    Su oxy
20con 230.               20con 275 285
25con 180.               30con 225 235
30con 160.               40con 175 185
40con 144.                50con 140 150
50con 132.                60con 135
60con 122
70con 117
80con 112
100con 100
Lượng trên 2 tấn lượng ít alô thương lượng
Liên hệ: 0979257767 (anh TÍNH)

Giá tôm sú thẻ oxi 17/03/2022 khu vực Bạc Liêu:
    Sú                    Thẻ
20cl 270k.        25c 185k
20cn 260k.       30c 168k
30cl 230k.        40c 148k
30cn 220k.       50c 134k
40c 180k
Liên hệ: 0945499447

Giá tôm thẻ kks 14/03/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:
25c- 170k+ -5k
30c - 155+-2k
40c - 142k +-1k
50c - 128k +-1k
60c -  118k+-500₫
100c -95k +-300đ
Giá tôm sú thẻ oxy chợ bắt trong ngày 19/03/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Sú oxy.  
20con 280k             Thẻ   oxy                                             
30con 240k.           30c-165k                       
40con 190k.           40c-145k
50con 160k.           50c-135k
60con 140k             60c-125k
                                 100c-100k
Giá thẻ ao bạt bắt ngang ngày 19/03/2022 khu vực Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau:
100c-104k +-200₫
150c-90k   +-200₫
200c-75k +200₫-300₫
250c-60k +200₫-300₫
300c-45k +200₫-300₫
Liên hệ: 0793652820 (anh THÂN)

Giá thu mua tôm sú, thẻ oxy 19/03/2022 khu vực Trà Vinh:
Sú oxy.                                 Thẻ oxy
20con 280k.                        25con 182k
30con 230k.                        30con 167k
40con 185k.                        40con 147k
50con 155k.                        50con 130k
60con 135k.                        60con 120k
Liên hệ: 0799414474 (Phó Hồng Tuyết)

THU MUA TÔM SÚ OXY THẺ LUỘC LH THÀNH 0917567834 
SÚ OXY 17/3
20C 285
20C 275
30C 225
30C 215
40C 190
40C 180
50C 160
60C 140
THẺ OXY LUỘC AO ĐẤT
30C 170
30C 165
40C 150
50C 137
60C 126
70C 120
80C 114
100C 102
LH 0917 5678 34 Lâm Thành
HÀNG KKS GIẢM 3K.
ƯU TIÊN KHU VỰC SÓC TRĂNG BAC LIEU CÙ LAO

Giá tôm thẻ, sú 28/02/2022 khu vực Trà Vinh:
20c lớn 250k+10k
20c nhỏ 245k-10k
25c lớn 195k+5k
25c nhỏ 190k-5k
30c lớn 170k+-2k
40c lớn 153k+1k
40c nhỏ 152k-1k
50c lớn 137k+1k
50c nhỏ 135k-1k
60c 124k+-500₫
70c 118k+-500₫
100c 103k+-500₫ ,ao bạc xem màu
* Nhận oxi từ 25c tới 60c , giá cả thương lượng.
*Giá sú thương lượng từng size.
Liên hệ: 08 676 93 676 (anh THẮNG)

Giá tôm sú thẻ oxy 17/03/2022 khu vực Sóc Trăng:
20c 240/250
30c 200/210
Liên hệ: 0358206954

#HƯNGHẠOHÂN Ngày 17/03/2022
097.6789.919- 0905.967.919
- Kiểm 40c nhỏ 143-144 lên xuống 1000/c, 70c 122-123, lên xuống 500
*Mua Bạc Liêu, Cà Mau, và Từ Hòn Đất trở về hướng Cà Mau


Giá thẻ oxi khu vực Bình Đại (Bến Tre) ngày 12/3/2022:
40c lớn 150k
40c nhỏ 148k
50c lớn 135k
50c nhỏ 132k...
Mua tất cả các size từ 25c đến 100c
Liên hệ: 0907305881 (Thúy)

Giá tôm thẻ oxy luộc đỏ và đạt kháng sinh 15/03/2022 khu vực Bến Tre:
Giá tôm thẻ oxy size 50c 136k
60c 131k
70c 121k
Liên hệ: 0975363765 (anh NAM)

Giá tôm thẻ 19/03/2022 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau:
Giá tôm thẻ size 20c 230k
25c 180k
30c 157k
40c 142k
50c 131k
60c 122k
70c 117k
80c 112k 
100c 95k
150c 80k
200c 66k
Giá áp dụng cho ao bạc
Ao đất thương lượng giá
Liên hệ: 0919781835 (anh NY)

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 16/03/2022 khu vực Cà Mau, Bạc Liêu:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con lớn giá 218.000 đồng/kg (+10.000₫)
Size 20 con nhỏ đang có giá 218.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 178.000 đồng/kg (+6.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 175.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 158.000 đồng/kg (+2.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 159.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 144.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: 143.000 đồng/kg -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 133.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 130.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 123.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: 125.000 đồng/kg -500₫ tới 65c)
Size 70 con có giá 119.000 đồng/kg (lớn: +1c +500₫; nhỏ: 119.000 đồng/kg -1c -500₫ tới 80c)
Size 80 con có giá 113.000 đồng/kg (lớn: +-500₫ tới 75c; nhỏ: +-500₫ tới 85c)
Size 100 con lớn giá 102.000 đồng/kg (+300₫)
(60c-100c nếu nhiễm kháng sinh thì kiểm hàng vi sinh vẫn được 👉 lưu ý khúc 90c-100c không kiểm kháng sinh chỉ kiểm vi sinh)

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 30 con đang có giá 157.000 đồng/kg +-2.000₫
Size 40 con lớn đang có giá 143.000 đồng/kg +1.000₫
Size 40 con nhỏ thu mua với giá 142.000 đồng/kg -2.000₫
Size 50 con lớn thu mua với giá 130.000 đồng/kg +1.000₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 130.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con lớn có giá 121.000 đồng/kg +500₫
Size 60 con nhỏ có giá 121.000 đồng/kg -500₫
Size 70 con lớn có giá 115.000 đồng/kg +500₫ tới 65c
Size 70 con nhỏ có giá 115.000 đồng/kg -500₫ tới 80c
Size 80 con lớn có giá 108.000 đồng/kg +500₫ tới 85c
Size 100 con lớn đang có giá 102.000 đồng/kg (+300₫ tới 85c)
Size 100 con nhỏ đang có giá 102.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 90.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 88.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn có giá 74.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 71.000 đồng/kg -300₫
Liên hệ: 0868.06.7777 (anh TRÍ AN)

Giá tôm thẻ oxy luộc ao đất ao bạc 18/03/2022 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
50c 135 +-1000
60c 127 +-500
70c 121 +-500
80c 116 +-500
Nhận lượng từ 1t5 trở lên  
Liên hệ: 0943211494 (anh DỦ)

Giá tôm thẻ oxy 18/03/2022 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ oxi
40c lon 155k
40c nho 150k
50c lon 135k
50c nho 132k
55c toi 80c luoc mau, gia ca thuong luong
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm thẻ oxy 14/03/2022 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
25c 180k +_5k
30c 165k +_2k
Giá tôm thẻ dập đá kks 14/03/2022 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
25c lớn 178k +5k
25c nhỏ 175k -5k
30c 158k +_2k
40c 144k +1-2k
50c 131k +_1k
60c 118k +_500
70c 112k +_500
80c 105k +_500
100c 95k +_500
Liên hệ: 0948171794 (anh LÂU)

Giá tôm thẻ oxy luộc ao bạc ao đất 18/03/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
50c 135k +-1000đ
60c 127k +-500
70c 121k +-500
80c 116k+-500
40c 150k +1 oxy chợ ao đất
100c 98k oxy chợ ao đất
Nhận xô từ 48c tới 82c
Lượng 1t3 trở lên
Liên hệ: 0962676593 (anh NHÃ)

Giá tôm thẻ kks kiểm kháng sinh 23/01/2022 khu vực Cà Mau:
DNTN LÊ ĐIỀN (0919326242)
Đạt Kháng Sinh (giá mua tại ao)
20c 231(+-10)     bắt thẻ oxy đường xe
25cL 177(+-5)     27c về 32c giá thỏa 
30cl 160(+2)           thuận
40c 142(+1-2)
50c 130(+-1)
60c 121(+-500)
70c 112(+-500)
➡️Thẻ bắt ngang 👍
100c96(+-200)
200C lớn 68(+200)
250c 52
300c 42
Tùy theo size, lượng có thể thương lượng giá


Giá tôm thẻ kks 19/02/2022 khu vực Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng:
20c 235k +-10k
25c lớn 185k +5k
25c nhỏ 180k -5k
30c 167k +-2k
40c 152k +1-2
50c 135k +-1k
60c 124k +-500
70c 119k+-500
80c 112k +-500
Bắt ngang xem màu A3 100c 100k +-200
Tuỳ lượng tôm nhiều ít xa gần giá có thể thương lượng 
Liên hệ: 0944.262.808

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 12/02/2022 khu vực Bạc Liêu:
20c lớn 237k + 10k
20c nhỏ 237k - 10k
25c lớn 190k +5k
25c nhỏ 185k -5k
30c lớn 168kk +2k
30c nhỏ 164k
40c lớn 150k +1k
40c nhỏ 150k -2k
50c lớn 134k
50c nhỏ 130 k
60c nhỏ 122k
70c lớn 116 k
100c 95k
Liên hệ: 0948993551 (Hà)

Thị trường Giá Cá, Ếch hôm nay hầu hết tăng giá ổn định, Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay tăng mạnh ở mức 33.500-34.500 đồng/kg, giá cá tra giống giá tăng cao ở mức 53.000-54.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt được giá từ 32.500-34.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 280-300 đồng. Giá ếch thịt tăng ổn định, ếch thịt giá 45.000-46.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá ổn định từ 44.000-45.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá nhích lên mạnh từ 33.000-33.500 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá tăng cao từ 53.000-54.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.

Giá tôm nguyên liệu tuần 14/03/2022 - 20/03/2022

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 103.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 133.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 141.000 – 143.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 156.000 – 160.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 180.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 230.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 220.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 300.000 đồng/kg 17/3/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 102.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 113.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 119.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 123.000 – 125.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 – 133.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 143.000 – 144.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 158.000 – 159.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 – 178.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 218.000 đồng/kg 16/3/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 16/3/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 – 160.000 đồng/kg 16/3/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 – 190.000 đồng/kg 16/3/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 215.000 – 225.000 đồng/kg 16/3/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 260.000 – 270.000 đồng/kg 16/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 132.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 146.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 165.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 180.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 220.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 280.000 đồng/kg 16/3/2022 Trà Vinh

ĐBSCL: Giá tôm thẻ chân trắng có xu hướng giảm

Theo một số doanh nghiệp thu mua tôm trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL, giá tôm thẻ chân trắng (TTCT) có xu hướng giảm trong tuần qua, tôm cỡ lớn đã giảm đến 20.000 đồng/kg so với thời điểm mới giãn cách.
Cụ thể, TTCT loại 20 con/kg có giá 240.000 – 250.000 đồng/kg lúc cao điểm, hiện đã giảm xuống còn 230.000 đồng/kg. Các kích cỡ khác của TTCT cũng giảm 5.000 – 10.000 đồng/kg: Tôm 25 con/kg giá 170.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giảm còn 160.000 đồng/kg, loại 40 con/kg có giá 140.000 đồng/kg và loại 50 con/kg là 130.000 đồng/kg…

Các doanh nghiệp cho biết, giá tôm giảm do các doanh nghiệp chế biến không còn áp lực giao nhiều hàng cho đối tác như lúc vừa nới lỏng giãn cách. Sau vài tháng các tỉnh, thành áp dụng Nghị quyết 128 để mở cửa, doanh nghiệp tăng giá mua tôm để có đủ hàng sản xuất và hiện nay đã không còn áp lực. Hơn nữa, cước tàu khi gửi hàng sang nước ngoài cũng tăng 2 – 3 lần so với trước đây nên doanh nghiệp giảm giá mua tôm để không bị lỗ vốn.


Hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022

Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương căn cứ vào khung mùa vụ chung và tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ cụ thể, phù hợp cho từng vùng sinh thái trên địa bàn.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tháng 1/2022, nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,5 độ C. Tháng 2/2022, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến thấp hơn TBNN 0,5 độ C, các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với TBNN. Từ tháng 3-6/2022, nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ TBNN; riêng tháng 6/2022 khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với TBNN. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 2 năm 2022 với thời gian không kéo dài.

Do đó, để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển ngành tôm năm 2022, góp phần thành công trong triển khai Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, để tận dụng tiềm năng, lợi thế ngành tôm cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu,…, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022 cho các địa phương.

Theo đó, đối với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, về nuôi tôm sú, thả giống từ tháng 3 đến tháng 9. Với nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi chính vụ thả giống từ tháng 3 đến tháng 8; nuôi tôm vụ đông, thả giống từ tháng 9 đến hết tháng 12 (áp dụng đối với vùng nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nuôi tôm vụ đông).

Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, với tôm sú, thả giống từ tháng 2 đến tháng 7. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 8.

Đối với các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, về tôm sú, nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống từ tháng 3 đến tháng 8. Nuôi quảng canh, thả giống từ tháng 3 đến tháng 8 (vùng nuôi có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến hết tháng 9). Đối với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 (vùng nuôi ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt, điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến tháng 12).

Đối với các tỉnh Đông Nam bộ, tôm sú nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh, thả giống từ tháng 2 đến tháng 7. Nuôi kết hợp tôm sú với cua, cá, nuôi tôm rừng, thả giống từ tháng 12/2021 đến tháng 8 năm 2022. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 8 (vùng nuôi có điều kiện hạ tầng đảm bảo có thể thả giống đến tháng 10).

Ngoài ra, đối với các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tôm sú nuôi thâm canh, bán thâm canh, thả giống từ tháng 2 đến tháng 10. Nuôi kết hợp tôm sú với cua, cá; nuôi tôm rừng, thả giống quanh năm. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn dịch bệnh, người nuôi cần ngắt vụ để cải tạo ao, diệt mầm bệnh ít nhất 1 lần/năm. Với nuôi luân canh tôm – lúa, thả giống từ tháng 1 đến tháng 5. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 10.

Các địa phương có cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; cơ sở hạ tầng đảm bảo không chịu ảnh hưởng của thời tiết; chủ động kiểm soát hoàn toàn các yếu tố môi trường, dịch bệnh có thể thả giống quanh năm.

Trên cơ sở này, Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương căn cứ vào khung mùa vụ chung và tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ cụ thể, phù hợp cho từng vùng sinh thái trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương phổ biến lịch mùa vụ, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý tốt việc thả giống, điều chỉnh lịch thời vụ kịp thời khi có yêu cầu để phù hợp với thực tế sản xuất.

Khuyến cáo các cơ sở, vùng nuôi liên kết với Hiệp hội tôm giống, cơ sở sản xuất giống, cơ sở sản xuất, cung ứng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có uy tín để có con giống và vật tư chất lượng tốt phục vụ sản xuất. Hướng dẫn người nuôi thực hiện quy trình nuôi 2-3 giai đoạn, thả giống cỡ lớn để nuôi thương phẩm. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm soát tốt chất lượng, điều kiện của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, điều kiện nuôi tôm nước lợ,…


Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột

NEW ENZYM LÀ SẢN PHẨM HỆ ENZYME GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KHI PHỐI TRỘN MEN TIÊU HÓA, CÁC CHẤT DINH DƯỠNG. MEN VI SINH LÀM SẠCH ĐÁY AO BỊ ĐEN.

Công dụng:
– Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột, tạo mùi thơm đặc biệt hấp dẫn, kích thích bắt mồi.
– Giúp hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng khi phối hợp với men tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe, tăng trọng nhanh.
– Sản phẩm chứa enzyme hữu ích giúp làm trắng, sạch đáy ao khi có bùn đen.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts