Saturday, July 23, 2022

Giá Tôm Thẻ 23/07/2022 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 23/07/2022

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ - TÔM SÚ ĐBSCL

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 23/07/2022, giá tôm thẻ kks 22/07/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
20con 230+-10(tới 22con)
25lon 185+5
25nho 177-5(tới 26con)
30con 150+-2(tới 34con)
40con 136+-1
50con 128+-500
60con 120+-500(tới 80con)
100con 100+-300(xem màu)
Giá áp dụng cho ao bat lượng trên 2 tấn lượng ít alô thương lượng
The bắt ngang xem màu thỏa thuận
Liên hệ: 0979257767 (anh TÍNH)

Giá tôm sú thẻ kks 23/07/2022 khu vực Bạc Liêu:
Sú oxy.                                 Thẻ oxy
20c lớn 350k.                        25con 185k
20c nhỏ 340k.                       30con 157k
30c lớn 260k                         40con 142k
30c nhỏ 250k                        50con 132k
40c 200k                                60con 125k
Liên hệ: 0945499447

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 23/07/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:
20c-230k +-10k (tới 22c tròn)
25cl-183k +5k
25cn-177k -5k (tới 26c tròn)
30cl -150k+2k
30cn-148k-2k
40c-137k +-1k
50c- 128k +-500đ
60c - 120k +-500đ tới 75c
100c -102k+-300đ/con
Giá tôm sú oxy 16/07/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
30c-260k
40c-200k
50c-160k
60c-130k
Giá tôm thẻ oxy 16/07/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
25cl-185k+5
25cn-180k-5
30cl-155k+2
30cn150k-2
Giá thẻ ao bạt bắt ngang xem màu ngày 23/07/2022 khu vực Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau:
30c-145k   +-2k
40c-135k   +-1k
50c-125k   +-500₫
60c-120k   +-500₫
70c-115k   +-500₫
80c-107k   +-500₫
100c-102k +-300₫
150c-90k   +-200₫
200c-68k   +-200₫
300c-50k   +-100₫
400c-37k   +-100₫
Liên hệ: 0793652820 (anh THÂN)

Giá thu mua tôm sú, thẻ oxy 23/07/2022 khu vực Trà Vinh:
Sú oxy.                                 Thẻ oxy
20con 360k.                        25con 185k
30con 275k.                        30con 158k
40con 205k.                        40con 138k
50con 150k                         50con 125k
60con 120k.                        60con 115k
70con 110k.                        100con 95k
Liên hệ: 0799414474 (Phó Hồng Tuyết)

20/07/2022 Bảng giá the oxy khu vực sóc Trăng  liên hệ          (0336192497) 
40c 140k  oxy     hàng kks 40c 137k
50c 130k  oxy                      50c 127k
60c 125k. Oxy
70c 117k.  Oxy.          (Sú 30c 270/280)
100c 95k.   Oxy.


Giá Oxy KV Bến Tre ngày 15/07/2022
Tôm 40con: 138K
Tôm 50con: 134K
Tôm 60con: 130K
Tôm 70con: 125K
Tất cả các size khác vẫn mua bình thường 
Lh 0961648278

TẠO MÀU TRÀ, NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO ĐÁY, TẢO ĐỘC


#HƯNGHẠOHÂN Ngày 17/07/2022
097.6789.919- 0905.967.919

*Em đang cần size 35c-80c bắt oxy, kiểm kháng sinh đạt. 

35c 143-144

40c 138-139

50c 133

60c 128

70c 123

80c 118

Bắt Bạc Liêu, Cà Mau ( đường dễ bắt)

**50c coi màu, ko kiểm 50c 128-129

***100c kiểm 97-98, nhận cả ao bạt và ao đất. Không kiểm kháng sinh amocciline,cefotaxim, rifa, oxytetracyline, cắt 10 ngày kiểm được. Mấy chất khác kiểm bình thường


Giá thẻ oxi khu vực Bình Đại (Bến Tre) ngày 09/05/2022:
40c 145k
50c 125k
60c 113k
Liên hệ: 0907305881 (Thúy)

Giá tôm thẻ oxy luộc đỏ và đạt kháng sinh 21/07/2022 khu vực Bến Tre:
Oxy luộc đỏ và sạch kháng sinh KV Bến Tre ngày 21/7/2022 liên hê Nam: 0975363765
Tôm 50con: 135k.        Đang cần 20c lớn 220k
Tôm 60con: 130k.         Công 20k/con. Nêu 17c 
Tôm 70con: 125k.          Về lớn thì giá tốt hơn
MUa tu 45-75c 
Công trừ 500d
Liên hệ: 0975363765 (anh NAM)

Giá tôm thẻ kks 23/07/2022 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau:
20c 235+10.000
20c 230 -10.000 về tới 22c
25c lớn 187....23c về lớn 22.01 +-5
25c lớn 185...25c về lớn 23.01c+-5
25c nhõ 176... 25.01 về nhõ 26c+-5
30c lớn 156 +2 27c về 26.01c
30c lớn 154 +2 28c về 27.01c
30c lớn 152 +2 30c về 28.01c
30c nhõ 150 -2 tới 34c
40c 136 +-1000 34.01c ve 44c
50c 128 +-500 tới 54.01c
60c 123 +-500
70c 118+-500
80c 111+~500
100c 101+-300 bắt màu
Kiễm kháng sinh đạt lượng nhiều còn thương lượng giá này 2 tấn trỡ lên 
45c về đến 150c xem màu bắt Trung Quốc và cambuchia thương lượng
Lưu ý: 50% ao trỡ lại lấy tỹ lệ..  khấu ao 50gram... tính dem theo giá tiền
Liên hệ: 0919781835 (anh NY)

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 21/07/2022 khu vực Cà Mau, Bạc Liêu:
 •Kiểm Kháng Sinh
20c lớn 230 + 10.000₫
20c nhỏ 230 - 10.000₫ tới 22c lẻ
25c lớn 182 +5.000₫ tới 22c lẻ
(22c-24c giá 25c 185 +1c 5.000₫)
25c nhỏ 176 -5.000₫ tới 26c
30c lớn 150 +2.000₫
(Nằm 26,01-28c giá 30c lớn 155 +2.000₫ ) ❌
30c nhỏ 150 -2.000₫
40c lớn 135 +1.000₫
40c nhỏ 136 -1.000₫ tới 45c
50c lớn 127 +500₫
50c nhỏ 127 -500₫ tới 55c
60c lớn 121 +500₫
60c nhỏ 123 -500₫ tới 90c 
👉Kiểm Vi Sinh(  màu xanh )
30c  149 +-2.000₫( mua 28c-31c)
40c 134 +-1.000₫(mua 36c-39c)
60c 120 +-500₫ (mua 58c-62c)
*Bắt Ngang Coi Thẹo Ốp
30c 147 +-2.000₫
40c lớn  133 +1.000₫
40c nhỏ 131 -1.000₫
* MÀU TRUNG QUỐC ( xanh)
50c lớn 125 +500₫
50c nhỏ 125 -500₫
60c lớn 120 +500₫
60c nhỏ 120 -500₫ tới 75c
80c lớn nhỏ 107 +-500₫ tới 85c
100c lớn 100 +1c 300₫ tới 85c
100c nhỏ 100 -1c 200đ tới 150c👈
150c nhỏ 88 -1c 200d tới 170c
200c lớn 74 +200₫
200c nhỏ 70 -500₫ tới 250c
Lưu Ý: dưới 1 tấn giảm 2k, dưới 500kg giảm 5k
Liên hệ: 0868.06.7777 (anh TRÍ AN)

Giá tôm sú thẻ oxy luộc kiểm ao đất ao bạc 19/07/2022 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
     Sú
20c lớn 360
20c nhỏ 350
30c lớn 260
30c nhỏ 250
40c lớn 200k
40c nhỏ 190k
        Thẻ 
25 lớn 185+5
25c nhỏ180-5
30c lớn 156+2
30c nhỏ 153-2
khu vực bạc Liêu sóc trăng. ,, lượng trên 2tấn
Liên hệ: 0943211494 (anh DỦ)

Giá tôm thẻ oxy 18/04/2022 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
30c lon 165k
30c nho 160k
40c 140k
50c 125k
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm thẻ oxy 14/03/2022 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
25c 180k +_5k
30c 165k +_2k
Giá tôm thẻ dập đá kks 14/03/2022 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
25c lớn 178k +5k
25c nhỏ 175k -5k
30c 158k +_2k
40c 144k +1-2k
50c 131k +_1k
60c 118k +_500
70c 112k +_500
80c 105k +_500
100c 95k +_500
Liên hệ: 0948171794 (anh LÂU)

Giá tôm thẻ oxy luộc ao bạc ao đất 05/05/2022 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Oxy 05/05/2022
NHẬN XÔ 50-85c
50c 124
60c 119
70c 114
80c 109
Nhận Lượng trên 1 tấn
Nhận Xô 50-83c
Kv sóc trăng bạc liêu
Liên hệ: 0962676593 (anh NHÃ)
Thị trường Giá Cá, Ếch hôm nay biến động nhẹ, Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay đang ở mức 27.5000-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống giá ổn định ở mức 26.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt giữ giá cao từ 36.000-37.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 280-300 đồng. Giá ếch thịt tăng nhẹ, ếch thịt giá 42.000-45.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá tăng cao từ 47.000-49.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá từ 31.000-32.000 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát (cá nàng hai) thịt (2-3 con/kg) giá đang tăng mạnh từ 75.000-80.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.

Giá tôm nguyên liệu tuần 18/07/2022 - 24/07/2022

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 125.000 đồng/kg 21/7/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 132.000 đồng/kg 21/7/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 142.000 đồng/kg 21/7/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 157.000 đồng/kg 21/7/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 185.000 đồng/kg 21/7/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 200.000 đồng/kg 21/7/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 21/7/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 340.000 – 350.000 đồng/kg 21/7/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 103.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 114.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 119.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 129.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 148.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 235.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 201.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 260.000 đồng/kg 20/7/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 158.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 185.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 70 con/kg 110.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 120.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 205.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 275.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 360.000 đồng/kg 20/7/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 126.000 đồng/kg 19/7/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 131.000 đồng/kg 19/7/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 19/7/2022 Bến Tre


Ngành tôm đạt mục tiêu, nhưng khó như kỳ vọng

Nếu nhìn vào kết quả xuất khẩu 6 tháng đầu năm, chắc hẳn mọi người đều lạc quan cho rằng, ngành tôm sẽ về đích sớm và vượt xa mục tiêu 4 tỉ USD trong năm 2022. Tuy nhiên, doanh nghiệp thì không nghĩ như vậy, bởi thị trường không đơn giản là phép tính cộng mà luôn tiềm ẩn những biến số khó lường và một trong những biến số đó đã bắt đầu lộ diện trong 2 tháng cuối của quý II-2022.
Thiếu tôm nguyên liệu

Biến số đầu tiên và cũng là thách thức lớn đặt ra cho các doanh nghiệp chính là việc thiếu tôm nguyên liệu. Thật ra, tình hình thiếu tôm nguyên liệu đã lờ mờ xuất hiện từ những ngày đầu tháng 5, khi số diện tích thả tôm còn chưa nhiều nhưng độ mặn trên các cửa sông đã về 0 phần ngàn và bệnh phân trắng, EHP xuất hiện nhiều tại các vùng nuôi, khiến nhiều diện tích phải “thu hoạch non”, còn số khác thì tạm ngưng chưa dám thả giống. Tại hội nghị khách hàng nuôi tôm do Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam tổ chức tại Sóc Trăng vào ngày 3-7-2022, anh Công một hộ nuôi tôm ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, cho biết, dù nuôi theo mô hình ao tròn nổi nhưng tôm nuôi của anh cũng bị bệnh phân trắng rất nhiều. Quay sang anh bạn đứng kế bên, anh Công cho biết thêm: “Như ông này, thả 2 triệu post mà thu chỉ có 8 tấn tôm cỡ 46-50 con/kg vì dính bệnh phân trắng”.

Theo báo cáo của 4 tỉnh nuôi tôm trọng điểm vùng ĐBSCL, gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng tôm nuôi của 4 tỉnh này đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, sản lượng tôm 6 tháng đầu năm của tỉnh Cà Mau ước đạt 118.245 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; Bạc Liêu là 64.740 tấn, tăng trên 11%; Kiên Giang là 56.050 tấn, tăng 6% và Sóc Trăng là 51.554 tấn, tăng 13,46% so với cùng kỳ. Còn theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thì kim ngạch xuất khẩu tôm 6 tháng đầu năm tăng đến 33% so với cùng kỳ. Hay nói cách khác, nguồn tôm dự trữ của các doanh nghiệp đã gần như không còn sau khi dồn lực tăng tốc ở 6 tháng đầu năm. Trong khi đó, diện tích đang nuôi tôm hiện không nhiều nên hầu hết các doanh nghiệp đều nhận định: “Sẽ thiếu tôm nguyên liệu trong 6 tháng cuối năm”.

Nhiều thách thức

Theo đánh giá chung của VASEP, do thiếu hụt nguồn cung tôm nguyên liệu, nên xuất khẩu tôm trong tháng 5 và 6 có dấu hiệu chững lại so với 4 tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 6, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ghi nhận chỉ ở mức 1 con số. Riêng về khó khăn trong 6 tháng cuối năm, VASEP nhận định rằng, lạm phát giá và thiếu nguyên liệu chính là bài toán khó cho doanh nghiệp ngành tôm. Ông Đỗ Ngọc Tài, Tổng giám đốc Công ty CP chế biến thủy sản Tài Kim Anh, ở Khu Công nghiệp An Nghiệp, Sóc Trăng, cho rằng, ngành tôm sẽ đối diện với nhiều thách thức trong 6 tháng cuối năm, như thiếu tôm nguyên liệu dẫn đến giá cao, chi phí sản xuất tăng, tăng lương cho người lao động, lãi suất tăng, ngân hàng thắt chặt tín dụng… Còn theo ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thực phẩm Sao Ta, bên cạnh những khó khăn trên, con tôm Việt Nam còn gặp sự cạnh tranh lớn từ tôm của Ecuador, Ấn Độ ở thị trường Mỹ, nên ít nhiều tác động tiêu cực đến mặt bằng giá chung. Thứ hai, là vấn đề lạm phát cũng tác động đến tâm lý người tiêu dùng làm sức cầu không tăng như kỳ vọng nên giá tiêu thụ cũng khó có thể cải thiện theo hướng tăng thêm.

Cao điểm của ngành tôm thường rơi vào 6 tháng cuối năm, kể cả thu hoạch và chế biến, xuất khẩu. Hay nói cách khác, cả sản lượng thu hoạch lẫn chế biến, xuất khẩu đều sẽ tăng mạnh trong giai đoạn này và có tính quyết định đến hiệu quả của cả mùa tôm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tình hình thu hoạch tôm vẫn diễn ra khá yên ắng, dù theo lịch thời vụ, tháng 7-8 là cao điểm thu hoạch của mỗi vụ tôm. Ngay cả những nông dân nuôi tôm quy mô lớn theo quy trình công nghệ cao cũng thừa nhận, năm nay sẽ không có vụ thu hoạch rộ như mọi năm. Không những vậy, tôm cỡ lớn (20-40 con/kg) cũng không có nhiều, thay vào đó là tôm cỡ trung và cỡ nhỏ.

Trước những thách thức trên, ông Tài cho biết, sẽ tổ chức lại bộ máy quản lý, sắp xếp lại sản xuất, chuyển sang ưu tiên chế biến hàng giá trị gia tăng để giảm áp lực tôm nguyên liệu và tiết giảm các chi phí không cần thiết. Còn theo ông Hồ Quốc Lực, sách lược công ty là tăng cường tiêu thụ các thị trường phù hợp thế mạnh và có tỷ suất lợi nhuận tốt, đồng thời tiếp tục thả nuôi vụ 2 trên nền tảng tin tưởng vào quy trình nuôi đang có của mình. Với thế mạnh trình độ chế biến và linh hoạt thị trường, khả năng hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 4,2 tỉ USD đối với ngành tôm trong năm 2022 là không khó, nhưng cái khó là làm sao vượt qua được thách thức trên để tạo được bước nhảy xa hơn như kỳ vọng.


Hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022

Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương căn cứ vào khung mùa vụ chung và tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ cụ thể, phù hợp cho từng vùng sinh thái trên địa bàn.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tháng 1/2022, nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,5 độ C. Tháng 2/2022, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến thấp hơn TBNN 0,5 độ C, các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với TBNN. Từ tháng 3-6/2022, nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ TBNN; riêng tháng 6/2022 khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với TBNN. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 2 năm 2022 với thời gian không kéo dài.

Do đó, để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển ngành tôm năm 2022, góp phần thành công trong triển khai Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, để tận dụng tiềm năng, lợi thế ngành tôm cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu,…, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022 cho các địa phương.

Theo đó, đối với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, về nuôi tôm sú, thả giống từ tháng 3 đến tháng 9. Với nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi chính vụ thả giống từ tháng 3 đến tháng 8; nuôi tôm vụ đông, thả giống từ tháng 9 đến hết tháng 12 (áp dụng đối với vùng nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nuôi tôm vụ đông).

Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, với tôm sú, thả giống từ tháng 2 đến tháng 7. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 8.

Đối với các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, về tôm sú, nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống từ tháng 3 đến tháng 8. Nuôi quảng canh, thả giống từ tháng 3 đến tháng 8 (vùng nuôi có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến hết tháng 9). Đối với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 (vùng nuôi ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt, điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến tháng 12).

Đối với các tỉnh Đông Nam bộ, tôm sú nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh, thả giống từ tháng 2 đến tháng 7. Nuôi kết hợp tôm sú với cua, cá, nuôi tôm rừng, thả giống từ tháng 12/2021 đến tháng 8 năm 2022. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 8 (vùng nuôi có điều kiện hạ tầng đảm bảo có thể thả giống đến tháng 10).

Ngoài ra, đối với các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tôm sú nuôi thâm canh, bán thâm canh, thả giống từ tháng 2 đến tháng 10. Nuôi kết hợp tôm sú với cua, cá; nuôi tôm rừng, thả giống quanh năm. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn dịch bệnh, người nuôi cần ngắt vụ để cải tạo ao, diệt mầm bệnh ít nhất 1 lần/năm. Với nuôi luân canh tôm – lúa, thả giống từ tháng 1 đến tháng 5. Với tôm thẻ chân trắng, thả giống từ tháng 2 đến tháng 10.

Các địa phương có cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; cơ sở hạ tầng đảm bảo không chịu ảnh hưởng của thời tiết; chủ động kiểm soát hoàn toàn các yếu tố môi trường, dịch bệnh có thể thả giống quanh năm.

Trên cơ sở này, Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương căn cứ vào khung mùa vụ chung và tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ cụ thể, phù hợp cho từng vùng sinh thái trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương phổ biến lịch mùa vụ, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý tốt việc thả giống, điều chỉnh lịch thời vụ kịp thời khi có yêu cầu để phù hợp với thực tế sản xuất.

Khuyến cáo các cơ sở, vùng nuôi liên kết với Hiệp hội tôm giống, cơ sở sản xuất giống, cơ sở sản xuất, cung ứng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có uy tín để có con giống và vật tư chất lượng tốt phục vụ sản xuất. Hướng dẫn người nuôi thực hiện quy trình nuôi 2-3 giai đoạn, thả giống cỡ lớn để nuôi thương phẩm. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm soát tốt chất lượng, điều kiện của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, điều kiện nuôi tôm nước lợ,…
Công dụng:
– Chất khử trùng cực mạnh và hiệu quả; tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, nguyên sinh động vật gây bệnh như: bệnh lở loét, xuất huyết, thối đuôi, tuột nhớt, gan thận mủ, bệnh đường ruột, đốm đen, mòn râu, cụt đuôi, phát sáng, mụn ghẻ,… trên tôm, cá, ếch.
– Ngăn ngừa dịch bệnh.
– Tạo môi trường trong sạch giúp tôm, cá, ếch phát triển tốt.
– Sát trùng dụng cụ, bể ương trong nuôi trồng thủy sản.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts