Tuesday, January 10, 2023

Gần đến Tết Nguyên Đán, Giá Tôm ở ĐBSCL tăng cao!

Cận Tết Âm Lịch 2023, nhu cầu tiêu thụ tăng cao và cũng đang bước vào cuối mùa vụ, giá tôm sú, tôm thẻ ở các vựa tôm chủ lực Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long đã tăng hơn trước khoảng 10 ngàn đồng/kg tùy loại.

Tại tỉnh Bạc Liêu, các thương lái cho biết giá tôm tăng lên là do đã vào thời điểm cuối mùa vụ nuôi, sản lượng tôm không còn nhiều. Tôm sú loại 30 con/kg giá thu mua 190 - 200 ngàn đồng/kg, 40 con/kg giá thu mua 140 - 150 ngàn đồng/kg; tôm thẻ chân trắng loại 20 con/kg có giá từ 190 – 200 ngàn đồng/kg, loại 30 con giá từ 16 - 170 ngàn đồng/kg, loại 40 con có giá 150 ngàn đồng/kg, loại 50 con giá 120 ngàn đồng/kg.

Giá tôm ở ĐBSCL tăng dịp cận Tết.

Tuần đầu tháng 1, tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Trà Vinh đã tăng giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với trước đó. Chủ một đại lý thu mua thủy sản ở chợ tỉnh Trà Vinh, cho biết giá tôm sú loại 20 con/kg hiện có giá 250.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giá thu mua 190.000 - 200.000 đồng/kg, 40 con/kg giá thu mua 140.000 - 150.000 đồng/kg; tôm thẻ chân trắng loại 20 con/kg có giá từ 190.000 - 200.000 đồng/kg, loại 30 con giá thu mua 160.000 - 170.000 đồng/kg, loại 40 con giá thu mua 150.000 đồng/kg, loại 50 con giá thu mua 120.000 đồng/kg.

Tại Cà Mau, hiện tại, giá tôm nguyên liệu loại 20 con/kg giá 205.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giá dao động từ 130.000 – 140.000 đồng/kg, tôm thẻ loại 60 con/kg giá dao động 115.000 – 120.000 động kg. Giá tôm nguyên liệu tăng là tin vui đối với người nuôi tôm đồng thời, giúp bà con đẩy nhanh cải tạo thả nuôi vụ sản xuất mới.

Tại Bạc Liêu, giá tôm tăng nhẹ đã giải tỏa một phần áp lực cho người nuôi tôm hiện nay bởi giá vật tư đầu vào như thức ăn, thuốc thủy sản, sản phẩm cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản tăng cao, nhất là giá thức ăn nuôi tôm tăng rất mạnh, lợi nhuận người nuôi vì vậy rất bấp bênh. Thời gian qua, giá tôm ở mức thấp khiến người nuôi gặp không ít khó khăn.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts