Monday, March 27, 2023

Giá Ếch tăng cao, nông dân lời hơn 10.000 đồng/kg

Theo các hộ nông dân nuôi ếch, hơn 1 tháng nay, giá ếch thương phẩm ổn định ở mức 50.000 đồng/kg trở lên. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Với đặc điểm nuôi khá đơn giản, tỷ lệ hao hụt thấp, nên thời gian gần đây diện tích nuôi ếch tại huyện Long Hồ được nhân rộng. Các xã có diện tích nuôi ếch nhiều là: Phú Quới, Thạnh Quới và Lộc Hòa.

VĨNH LONG: GIÁ ẾCH TĂNG CAO, NÔNG DÂN THU LÃI HƠN 10.000 ĐỒNG/KG

Ngoài nguồn thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp, người nuôi ếch còn tận dụng thời gian nhàn rỗi ra đồng bắt thêm ốc bưu vàng cho ếch ăn để giảm chi phí đầu tư.


Các hộ nuôi ếch tính toán, chi phí đầu tư nuôi 1kg ếch thương phẩm tốn khoảng 35.000-38.000 đồng. Với giá bán như hiện nay, người nuôi ếch thu lãi hơn 10.000 đồng/kg.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts