Friday, May 26, 2023

Giá Nguyên Liệu Thủy Sản tại Đồng Tháp từ 20/05 - 26/05/2023

Giá Thủy Sản cập nhật giá các Nguyên Liệu Thủy Sản tại Đồng Tháp từ 20/05 - 26/05/2023.
GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 20/5 - 26/5/2023
Tên mặt hàng Cỡ Giá
Cá tra thịt trắng 0,7 - 0,8 kg/con 26.500 - 27.000 đồng/kg
Cá điêu hồng >300g - 1000g 37.000 - 39.000 đồng/kg
Cá lóc nuôi 1 - 1,2 kg/con 45.000 - 46.000 đồng/kg
Sặc rằn 5 con/kg 45.000 - 50.000 đồng/kg
Cá thát lát >0,5kg 62.000 - 64.000 đồng/kg
Cá rô đầu vuông 4 - 5 con/kg 32.000 - 33.000 đồng/kg
Cá trê vàng 6 - 7 con/kg 33.000 - 35.000 đồng/kg
Ếch 3 - 5 con/kg 40.000 - 43.000 đồng/kg
Lươn 130.000 - 140.000 đồng/kg
Tôm càng xanh 15 - 25 con/kg 180.000 - 200.000 đồng/kg
Tôm chân trắng 100 con/kg 90.000 - 92.000 đồng/kg
Một số loại giống Cỡ Giá
Cá điêu hồng Giống (cỡ 35 con/kg) 25.000 - 30.000 đồng/kg
Cá lóc Cỡ 1.200 con/kg -
Tôm càng xanh Tôm postlarva (cỡ 80.000 - 90.000 con/kg) -
Tôm toàn đực (cỡ 100.000 con/kg) 160 -180 đ/con
Cá tra Bột 2,0 - 2,5 đồng/con
Giống (cỡ 50 - 60 con/kg) -
Giống (cỡ 28 - 35 con/kg) 27.000 - 28.000 đồng/kg
Giống (cỡ 85 - 100 con/kg) -
Ếch Cỡ 500 con/kg 300 - 350 đ/con

No comments:

Post a Comment

Popular Posts