Friday, June 9, 2023

Bảng Giá Thủy Sản tại Miền Tây tuần 05 - 10/06/2023

Cập nhật giá thủy sản tại Miền Tây tuần 5 - 10/6/2023

Cập nhật bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 05 – 10/06/2023 tại khu vực Miền Tây Nam Bộ.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) ĐƠN VỊ TÍNH NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Cá tra thịt trắng 27.000 – 29.000 đồng/kg 6/6/2023 An Giang
Lươn loại 1 120.000 – 130.000 đồng/kg 6/6/2023 An Giang
Lươn loại 2 100.000 – 110.000 đồng/kg 6/6/2023 An Giang
Ếch nuôi 30.000 – 35.000 đồng/kg 6/6/2023 An Giang
Tôm càng xanh 160.000 – 180.000 đồng/kg 6/6/2023 An Giang
Cá lóc nuôi 42.000 – 45.000 đồng/kg 6/6/2023 An Giang
Cá điêu hồng 39.000 – 40.000 đồng/kg 6/6/2023 An Giang
Cá rô phi 35.000 – 38.000 đồng/kg 6/6/2023 An Giang
Cá tra 26.500 – 28.500 đồng/kg 5/6/2023 Đồng Tháp
Cá lóc 49.000 – 55.000 đồng/kg 5/6/2023 Đồng Tháp
Cá rô phi loại 500 – 600 g/con 33.000 – 36.000 đồng/kg 5/6/2023 Đồng Tháp
Cá trê vàng loại 6 – 7 con/kg 39.000 – 41.000 đồng/kg 5/6/2023 Đồng Tháp
Cá thát lát 67.000 – 69.000 đồng/kg 5/6/2023 Hậu Giang
Cá kèo 190.000 – 195.000 đồng/kg 5/6/2023 Bạc Liêu

No comments:

Post a Comment

Popular Posts