Tuesday, June 6, 2023

Giá Cá Kèo, Cá Lóc tăng cao 06/06/2023 ✅ Giá Ếch giảm nhẹ...

Giá Cá các loại biến động trái chiều! 🐟 Giá Cá Lóc, Cá Kèo mùa nghịch, Cá Trê Vàng tăng! 🐸 Giá Ếch giảm? - 6/6/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...
Giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 06/06/2023 tại ĐBSCL tăng giảm trái chiều, giá cá tra thịt từ 26.500-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống từ 27.500-28.500 đồng/kg size 30-35 con...
Giá cá lóc thịt Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá tăng mạnh 50.000-58.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 290-320 đồng. Giá ếch hôm nay ổn định, ếch thịt có giá 35.000-38.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 300-320 đồng/con. Giá cá điêu hồng loại cá thịt giá từ 45.000-48.000 đồng/kg (size 600gr trở lên), giá cá điêu hồng giống từ 22.000-26.000 đồng/kg. Giá cá sặc rằn loại cá thịt 4-5-6 con/kg tại Đồng Tháp, Hậu Giang có giá tại ao tăng từ 55.000-60.000 đồng/kg... Tại Hậu Giang, giá cá thát lát tại ao Hậu Giang đang có giá 65.000-68.000 đồng/kg. Giá lươn thịt loại 1 (4-5 con/kg) được thu mua tại trại với giá 120.000 - 135.000 đồng/kg, khu vực An Giang, Hậu Giang. Giá Cá Trê Vàng tại Đồng Tháp, An Giang tiêp tục tăng trong tuần qua, hiện đang được thu mua với giá 39.000-42.000 đồng/kg. Do đang là mùa nghịch, Giá Cá Kèo tại Bạc Liêu tăng mạnh 195.000-200.000 đồng/kg.
@giathuysan Cập nhật giá Cá, Ếch hôm nay 6/6/2023 ❓ #giathuysan #giaca #giaech #giacathuysan #thitruongthuysan #thongtinthuysan #xuhuongthitruong #xuhuongthuysan #mientay #đbscl #dongthap #angiang #travinh #baclieu #haugiang #cantho #giacaech #cakeo #caloc #catrevang #dieuhong ♬ sake wind - Official Sound Studio
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh, tôm sú thẻ oxy hôm nay tại khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre...

Cập nhật giá thủy sản tại An Giang

Giá các mặt hàng thủy sản (giá cá, ếch, lươn) tại An Giang ngày 6/6/2023.
Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

27.000 - 29.000

40.000 - 45.000


Lươn (loại 1)

kg

120.000 - 130.000

160.000 - 180.000

Lươn (loại 2)

kg

100.000 - 110.000

150.000

Ếch (nuôi)

kg

30.000 - 35.000

55.000 - 60.000

Tôm càng xanh

kg

160.000 - 180.000

230.000 - 240.000

Cá lóc nuôi

kg

42.000 - 45.000

60.000 - 65.000


Cá nàng hai

kg

65.000 - 70.000

 -

+1.000

Cá điêu hồng

kg

39.000 - 40.000

50.000 - 55.000


Cá rô phi

kg

35.000 - 38.000

40.000 - 45.000


Cá kèo mùa nghịch giá gần 200.000 đồng/kg!

Khoảng nữa tháng qua, giá cá kèo ở Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau tăng mạnh và hiện có giá khá cao.
Cụ thể ngày 6/6, giá cá kèo loại lớn nhất 195.000 - 200.000 đồng/kg, cá loại vừa 150.000 - 150.000 đồng/kg. Theo các thương lái, giá cá kèo gần đây tăng cao là do hiện đang vào mùa nghịch, cá kèo vào lứa thu hoạch ít...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts