Friday, June 23, 2023

Giá Cá Miền Đông Nam Bộ 23/06/2023

Cập nhật Giá Cá hôm nay 23/06/2023 tại khu vực Miền Đông Nam Bộ
Theo khảo sát, Giá Cá Lóc hôm nay 23/6/2023 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá giảm nhẹ 1.000-2.000 đồng/kg.

Giá Cá Điêu Hồng đang neo cao ổn định. Giá Cá Rô Đồng cũng có giá ổn định từ 30.000-33.000 đồng/kg

Khô Cá Lóc một nắng đặc sản | Khô Cá Lóc phơi nắng tự nhiên

@giathuysan Giá Cá Miền Đông 23/6/2023 ⚡ Đông Nam Bộ #giathuysan #giaca #giamiendong #giacathuysan #dongnambo #thitruongthuysan #thongtinthuysan #xuhuongthitruong #xuhuongthuysan #xuhuonggiaca #miendong #dongnai #binhduong #tayninh #giacanuocngot #thitruongcanuocngot #caloc #cadieuhong #caro #fyp #fypシ #ĐồngNai #BìnhDương #TâyNinh #dacsan #khocaloc ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

No comments:

Post a Comment

Popular Posts