Monday, June 26, 2023

Giá Cá Miền Đông 26/06/2023 (Đông Nam Bộ)

Cập nhật Giá Cá hôm nay 26/06/2023 tại khu vực Miền Đông

Theo ghi nhận, Giá Cá Lóc hôm nay 26/6/2023 khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá tăng nhẹ 2.000 đồng/kg.

Giá Cá Điêu Hồng đang ở mốc ổn định. Giá Cá Rô Đồng cũng có giá tăng nhẹ từ 31.000-33.000 đồng/kg

Khô Cá Lóc nắng tự nhiên | Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản

@giathuysan Giá Cá Miền Đông 26/6/2023 ⚡ Đông Nam Bộ #giathuysan #giaca #giamiendong #giacathuysan #dongnambo #thitruongthuysan #thongtinthuysan #xuhuongthitruong #xuhuongthuysan #xuhuonggiaca #miendong #dongnai #binhduong #tayninh #giacanuocngot #thitruongcanuocngot #caloc #cadieuhong #caro #fyp #fypシ #ĐồngNai #BìnhDương #TâyNinh #dacsan #khocaloc ♬ original sound Giá Thủy Sản

No comments:

Post a Comment

Popular Posts