Tuesday, June 13, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản tại An Giang 13/06/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản tại An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản tại An Giang cập nhật mới nhất ngày 13/6/2023.

Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

27.000 - 29.000

40.000 - 45.000


Lươn (loại 1)

kg

120.000 - 130.000

160.000 - 180.000

Lươn (loại 2)

kg

100.000 - 110.000

150.000

Ếch (nuôi)

kg

30.000 - 35.000

55.000 - 60.000

Tôm càng xanh

kg

160.000 - 180.000

230.000 - 240.000

Cá lóc nuôi

kg

48.000 - 52.000

60.000 - 70.000

+6.000

Cá nàng hai

kg

68.000 - 70.000

-

Cá điêu hồng

kg

39.000 - 40.000

50.000 - 55.000


Cá rô phi

kg

33.000 - 35.000

40.000 - 42.000


@giathuysan Cập nhật Giá Cá, Ếch 13/6/2023 ⤴ #giathuysan #giaca #giaech #giacathuysan #thitruongthuysan #thongtinthuysan #xuhuongthitruong #xuhuongthuysan #mientay #đbscl #dongthap #angiang #travinh #baclieu #haugiang #cantho #giacaech #cakeo #caloc #catrevang #dieuhong #ech #catramco #tiengiang #khocaloc ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản

No comments:

Post a Comment

Popular Posts