Thursday, June 22, 2023

Xu hướng Giá Tôm hôm nay 22/6/2023 ✅ Giảm nhanh khí độc ao nuôi?

Giá Tôm Thẻ hôm nay GIẢM nhẹ size lớn - Giá Tôm Sú đi ngang 🦐 22/06/2023

Giá Tôm Thẻ KKS (kiểm kháng sinh) khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Xin thông tin đến quý bà con giá tôm hôm nay 22/6/2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 22/06/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:
Giá tôm thẻ kks ao bạc  thiếu lượng 15t 17c đến 25c lớn……
;:::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::
20c lớn 205+10. Từ 20c đến 17c 
20c nho 195-10 . Từ 20.01c 22c
25c lớn 145+5 từ 23c đến 22.01c 
25c lớn 140k+5 . Từ 25c đến 23c01
25c nhõ 135-5 . Từ 25.01c đến 26c
30c lớn 116+2.. từ 27c đến 26.01c
30c 114+2-3 .. từ 27.01c đến 34c 
40c 100+500-1 tới 44c 
50c 94+-500
60c tới 200c thương lượng giá
Liên hệ: 0919.781.835 (Thủy Sản Sạch)
@giathuysan Giá Thu Mua Tôm ↘ 22/6/2023 Xu hướng #GiáTôm hôm nay? 🦐 #giatom #tomthe #tomthekks #tomtheoxy #tomsu #tomkho #tomtuoisong #giathuysan #thuysan #thitruong #thumuatom #xuhuongthuysan #giacathuysan #bantom #muatom #giatomhomnay #soctrang #baclieu #camau #travinh #kiengiang #bentre #giatomgiam ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản


22/06/2023
Gia the kks 22/6
KV Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau
0979257767 Tính
20lon 195
20nho 185
25lon 135
25nho 130
30con 113
40con 100
50con 93
100con 84


Giá thu mua tôm sú, thẻ oxy (ưu tiên ao bạt) 22/06/2023 khu vực Trà Vinh:
Sú oxy                                   the oxy 
20con 250k.                        20con 195k
30con 170k.                        25con 135k
40con 140k.                        30con 118k
50con 125k.                        Oxy luộc Màu 
60con 110k.                        50con 102k
                                                60con 97k
                                                70con 92k
Liên hệ: 0799414474 (Phó Hồng Tuyết)

22/06/2023
Giá tôm thẻ 22/6/2023 0945335752
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
20c lớn 193+10. Từ 20c đến 17c 
20c nho 183-10 . Từ 20.01c 22c
25c lớn 140+5 từ 23c đến 22.01c 
25c lớn 135+5 . Từ 25c đến 23c01
25c nhõ 130-5 . Từ 25.01c đến 26c
30c lớn 115+2.. từ 27c đến 26.01c
30c 113+-2.. từ 27.01c đến 34c 
40c 100+5-1 tới 44c 
50c 93-+500 kks
—————
30c 115+~2
60c 94-200 tới 100c coi màu
Về nhõ coi màu cho giá thương lượng


TẠO MÀU TRÀ, NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO ĐÁY, TẢO ĐỘC


#HƯNGHẠOHÂN Ngày 21/06/2023
097.6789.919- 0905.967.919
*20c lớn 183 + 30,000/ 20c nhỏ 192-193, trừ 10,000 tới 23c. Qua 23c nhỏ, 25c 141-142 cộng 5000.
** 70c ao bạt không kiểm kháng sinh 70c 90
** 70c kiểm đạt kháng sinh, bắt oxy 95-96, lên xuống 200
Giá trên là giá ở Khu vực Bạc Liêu, ở tỉnh khác thương lượng nha anh chị
(Nhận mua Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh, Long An và Đồng Tháp.)


GIẢM NHANH KHÍ ĐỘC – BỔ SUNG VI SINH – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI

No comments:

Post a Comment

Popular Posts