Saturday, July 22, 2023

22/07/2023 ✅ Giá Tôm hôm nay tiếp tục TĂNG

Giá Tôm Thẻ hôm nay 22/07/2023 🦐 tiếp tục xu hướng TĂNG - Giá Tôm Sú cũng TĂNG nhẹ...

Giá Tôm Thẻ KKS (kiểm kháng sinh) khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...


Xin thông tin đến quý bà con giá tôm hôm nay 22/7/2023, giá thu mua tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:
18lon 220
20lon 175
20nho 165
25lon 128
20nho 123
30con 110
40con 98
100con 80
Liên hệ: 0979.257.767 (Tính)
@giathuysan 22/7/2023 🦐 Giá Tôm tiếp tục #TĂNG ↗ Cập nhật Giá Tôm Thẻ KKS, Giá Tôm Sú Thẻ Oxy hôm nay? #gia_tom #tomthe #tomsu #giathuysan #thuysan #thitruong #thumuatom #xuhuongthuysan #giacathuysan #bantom #muatom #giatomhomnay #soctrang #baclieu #camau #travinh #kiengiang #bentre #mientayquetoi #xuhuong #fyp #viral #xuhuong #thongtinthuysan #đbscl #giatomtang #tinhhinhgiatom #xuhuonggiatom ♬ Sunrise - Official Sound Studio


Giá thu mua tôm sú, thẻ oxy (ưu tiên ao đất) 22/07/2023 khu vực Trà Vinh:
Sú oxy                                   the oxy 
20con 200k.                        20con 170k
30con 150k.                        25con 130k
40con 115k.                        30con 116k
50con 100k.                        40con 98k 
60con 90k.                           Oxy luộc Màu 
                                                50con 92k.
                                                60con 87k
Liên hệ: 0799414474 (Phó Hồng Tuyết)

22/07/2023
Giá the kks 22/7/2023 :::giá áp dụng cho ao bạc 
Lh 0919781835
20c lớn 177k+10k
20c nhớ 162k-10k
25c lớn 127k+5k
25c nho 122k-5k
30c lớn 112k+2k
30c nho 111k-2k
40c 99k+-500₫  xem màu xanh 96k bắt ngang 
50c 91k+-200₫
60c 89k+-200₫ 
70c 87k+-200₫
22/07/2023
Đaq cần gấp lô thẻ oxi+ kks 22/7/2023 :::giá áp dụng cho ao bạc thu mua các tỉh miền tây Trà Cú Bạc Liêu Cà Mau vv............🦐🦐🦐🦐🦐🦐
Lh 0365630276 thắng 🦐🦐🦐 🦐🦐🦐🦐🦐
20c lớn 172k+10k
20c nhớ 162k-10k
25c lớn 130k+5k
25c nho 125k-5k
30c lớn 112k+2k
30c nho 110k-2k
40c 100k+-500₫  xem màu xanh 96k bắt ngang 
50c 92k+-200₫
60c 88k+-200₫ 
70c 85k+-200₫


22/07/2023
Giá tôm thẻ 22/7/2023 kiểm kháng sinh nha 
20c lớn 175+ 10về lớn 
20c lớn 162-10 tới 22c
25c lớn 129+5 . Từ 25c đến 22.01c.  oxi 135
25c nhõ 125-5 . Từ 25.01c đến 26c
30c 112+2-3 từ 26.01c  đến 35c    0xi 120
40c 98+5-1tới 45c 
50c 90+-3.    Lh trực tiếp em 0964856731

CẮT TẢO – DIỆT KHUẨN AN TOÀN CHO AO NUÔI


22/07/2023
Giá the oxi khu vực sóc Trăng Trà cú
30c 115k.                     Sú 30c 155k
40c 100k.                           40c  120k
50c 92k oxi luộc.  Liên hệ 0932087053


22/07/2023
Giá thẻ kks vs sú oxi 22.7 ưu tiên khu vực bạc
 liêu ac LH 0945499447
Thẻ 30c về lớn 118k oxI hẹn ngày 
         Thẻ.                                 Sú
25cl  128k +5.            30cl 160k.  Oxi
25cn 126k -5              30c dap đá 130k
30c  114k +-2. Oxi 118           40c. .....
40c    98k +-500
50c    92k +-500. Oxi 95k
60c.   87k +-500. Oxi 90k
Các sezi khác a chị lh e báo giá


GIẢM NHANH KHÍ ĐỘC – BỔ SUNG VI SINH – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI

No comments:

Post a Comment

Popular Posts