Wednesday, August 23, 2023

Cập nhật Giá Tôm 23/08/2023 (ĐBSCL)

Cập nhật Giá Tôm hôm nay ngày 23/08/2023 thu mua tại khu vực các tỉnh ĐBSCL (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Long An, Kiên Giang...).

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 23/8/2023

Giá Tôm Thẻ KKS, Oxy, Tôm Sú Oxi khu vực Sóc Trăng 23/08/2023

@giathuysan 🦐 Giá Tôm 23/8/2023 #TĂNG ↗ Cập nhật Giá Tôm Thẻ KKS Oxy, Giá Tôm Sú Oxi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Long An? #gia_tom #tomthe #tomsu #giathuysan #thuysan #thitruong #thumuatom #xuhuongthuysan #giacathuysan #bantom #muatom #giatomhomnay #soctrang #baclieu #camau #travinh #kiengiang #bentre #mientayquetoi #xuhuong #fyp #viral #xuhuong #thongtinthuysan #đbscl #giatomtang #tinhhinhgiatom #xuhuonggiatom #tomthekks #giatomsu ♬ Epic - DM Production
23/8/2023
Giá thẻ dập đá kks 23/8/2023
Ace tham khảo(khu Bạc Liêu)
20c 160 -5
25c 140 +-3
30c 133 -2(mua 30c nhỏ)
40c 116 +1
40n 113 -1
50c 105 +0,5(mua 50c lớn)
60c 103(mua 60c nhỏ)
70c 100
80c 92
100c 88(hàng màu xanh TQ)ko kks
150c 78(hàng màu xanh TQ)
300c 40-43(tuỳ theo lượng)
Em mua 80c về lớn.Tuỳ theo size có thể thương lượng nha anh chị
☎️ 0949 932 955 Phuong Nhi
📣📣Tôm oxy giá cao hơn nha ac. Alo trực tiếp em ạ. Em cảm on.❤️❤️❤️


23/8/2023
Giá tôm thẻ kks 23/8/2023
Lh 0919781835
Nhận khu vực bạc Liêu sóc trăng ca mau 
Các tỉnh lân cận thương lượng giá 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20c về lớn 15c thương lượng 
25c 142+~2 từ 22.01c đến 26c
30c 133+2 về lớn 
30c 132-2 về nho tới 34c 
40c 116+1 về lớn đến 34.01c
40c 114-1 về nhõ 44c 
50c 105+5 về lớn 44.01c
50c 102-5 về nhõ 
60c 96+3-500
Giá này kiểm kháng sinh 
Lượng nhiều thương lượng 😀
————
Coi màu xanh Trung Quốc giá này 
👉30c 135+~2
👉40c 116+-1
👉60c 97+-200 tới 120c


23/8/2023
Giá thẻ/23/8/2023
Ace tham khảo(khu vực Bạc Liêu) Thẻ oxy
20c lớn/nhỏ 180+-10+
25c lớn 155 +5
30c lớn 145+2. Ai bán lh trực tiếp em nha
30c nhỏ 136-2. 0945.335.752 gặp Quý   
40c lớn 119+1.  
40c nhỏ 115 -1.    Bên em có bắt Sú oxi
Thẻ dập đá kks.    20c lớn 210+5
20c lớn 167+5.      20c nhỏ 200-5
20c nhỏ 157-5.      30c lớn 160+2
25c lớn 144-5.       30c nhỏ 150-2
25c nhỏ 138-5.      40c lớn
30c lớn 135 +2.      40c nhỏ
30c nhỏ 133-2.      50c lớn
40c lớn 117+1.       50c nhỏ
40c nhỏ 115-1
50c 106 +-0,5
60c 98 +- 0,3.       Bên em có bắt hàng ngang 
70c 94.                 hàng màu về xí nghiệp giá cả 
80c 87.                gọi trực tiếp thương lương

Cập nhật Giá Thủy Sản mới nhất ngày hôm nay
No comments:

Post a Comment

Popular Posts