Monday, August 7, 2023

Giá Cá Miền Đông Nam Bộ 7/8/2023 (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An...)

Cập nhật Giá Cá hôm nay 07/08/2023 tại khu vực Miền Đông Nam Bộ

Theo ghi nhận, Giá Cá Lóc hôm nay 7/8/2023 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá ổn định...

Giá Cá Điêu Hồng Đông Nam Bộ đang có giá từ 54.000-59.000 đồng/kg. Giá Cá Rô Đồng miền Đông có giá dao động từ 34.000-36.000 đồng/kg. Giá Cá Trê Vàng ở Long An và Tây Ninh tăng nhẹ. Giá Cá Chép Đồng Nai, Bình Dương cũng tăng nhẹ. Cá Trắm Cỏ ở Đồng Nai có giá dao động từ 65.000-66.000 đồng/kg.

Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản | Khô Cá Lóc nắng tự nhiên

@giathuysan Giá Cá Miền Đông 7/8/2023 ⚡ Thị trường cá nước ngọt Đông Nam Bộ #giathuysan #giaca #giamiendong #giacathuysan #dongnambo #thitruongthuysan #thongtinthuysan #xuhuongthitruong #xuhuongthuysan #xuhuonggiaca #miendong #dongnai #binhduong #tayninh #giacanuocngot #thitruongcanuocngot #caloc #cadieuhong #catrevang #cachep #catramco #caro #fyp #foryou #ĐồngNai #BìnhDương #TâyNinh #dacsan #khocaloc ♬ Vec3 - Official Sound Studio

Cập nhật GIÁ THỦY SẢN tháng 8/2023


No comments:

Post a Comment

Popular Posts